Image
Aanmelden Hanneke Schreurs afstudeerprijs 2023

Hanneke Schreurs afstudeerprijs 2023

Wat is de Hanneke Schreurs Afstudeerprijs?

De Hanneke Schreurs Afstudeerprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een student van mbo, hbo of universiteit met het beste eindwerkstuk of afstudeerscriptie over (publieke) gezondheid. Volksgezondheid van de gemeente Utrecht wil studenten hiermee een podium bieden om hun kennis en inzichten met een breder publiek te delen. Daarnaast is de prijs bedoeld om studenten te stimuleren bij te dragen aan de kennisontwikkeling rondom publieke gezondheid. Nieuwe kennis en innovaties rondom publieke gezondheid zijn heel belangrijk voor het beleid van de gemeente Utrecht. De Afstudeerprijs is vernoemd naar onze collega Hanneke Schreurs die met grenzeloze energie en inspiratie aan gezondheid in Utrecht heeft gewerkt en verantwoordelijk was voor de Volksgezondheidsmonitor Utrecht.

Wie mag er mee doen?

De Afstudeerprijs is voor studenten van Nederlandse mbo’s, hbo’s en universiteiten, die tussen 1 september 2022 en 1 oktober 2023 (zullen) zijn afgestudeerd op een onderwerp rondom publieke gezondheid. Wij benaderen gezondheid breed en positief, en zetten in op kansengelijkheid; zie daarvoor ook de Utrechtse Nota Gezondheid voor Iedereen. Ook vernieuwende ideeën voor dataverzameling, analyse en presentatie, bijvoorbeeld voor de Volksgezondheidsmonitor Utrecht, passen hierbinnen. We toetsen de ingediende afstudeerwerken op hun toepasbaarheid voor het verbeteren van de gezondheid in een grote stad of in een gebied waarin veel en diverse groepen mensen met een achterstand op gezondheid wonen. Voor deelname komen in aanmerking: mbo-eindwerkstukken of -opdrachten, bachelorscripties (hbo/wo) en masterscripties (hbo/wo).

Waar bestaat de afstudeerprijs uit?

Een selectiecommissie beoordeelt alle inzendingen en bepaalt welke drie eindwerkstukken/scripties worden genomineerd. Een jury, met leden afkomstig uit het werkveld van publieke gezondheid, bepaalt het winnend afstudeerwerk. Tijdens een feestelijke bijeenkomst, kunnen de genomineerden hun afstudeerwerk presenteren en wordt de winnaar bekend gemaakt. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 750,00, en mag een dag meelopen met een professional die zich bezighoudt met het onderwerp dat past bij de inhoud van het eindwerkstuk/de scriptie.

Wat zijn de aanmeldingscriteria?

  • De Hanneke Schreurs Afstudeerprijs 2023 geldt voor recente afstudeerwerken van de periode 1 september 2022 tot 1 oktober 2023, met een onderwerp rondom (publieke) gezondheid.
  • Het afstudeerwerk is beoordeeld met minimaal een zeven.
  • Je hebt een aanbevelingsbrief van je docent/begeleider.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door uiterlijk zondag 1 oktober 2023 je afstudeerwerk (als PDF), de aanbevelingsbrief van je docent/begeleider en het inschrijfformulier te sturen naar afstudeerprijs@utrecht.nl

Image
Aanmelden Hanneke Schreurs afstudeerprijs 2023