Image
Zwemmende vrouw op leeftijd

Gezond oud worden voor 55-plussers

Samenvatting

  • 53% van de 55-plussers wordt gezond oud
  • Utrechters met een hbo- of wo-opleiding worden vaker gezond oud
  • Utrechters uit Noordoost, Oost en Binnenstad verouderen vaker gezond
  • Psychische gezondheid en mentaal welbevinden belangrijkst bij gezond oud worden
  • Om gezond oud te worden doen ouderen vooral aan sport of bewegen
  • Sportvoorzieningen dichtbij, betere fietspaden en goede informatie over voeding kunnen helpen om gezond oud te worden