Image
Twee wandelende vrouwen

Gezondheidszorg

Image
Zorg

Verschillen in Utrecht

We zien grote verschillen tussen wijken in tevredenheid over aanwezige zorgvoorzieningen (2018) en over verleende zorg (2020). Inwoners van Overvecht zijn het minst tevreden. Inwoners van Zuidwest zijn ook minder tevreden met hun tandarts en de gezondheidszorgvoorzieningen in de buurt en de stad. Inwoners van de Binnenstad zijn minder vaak tevreden over hun huisarts of medisch specialist. Over het algemeen zijn Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond het minst tevreden over aanwezige zorgvoorzieningen en over verleende zorg.

Tevredenheid tandarts naar wijk, 2020

Infogram URL

Er zijn ook verschillen tussen wijken in het verlenen van mantelzorg. Inwoners van Noordoost geven het vaakst mantelzorg (13%), gevolgd door Overvecht, Zuid en Binnenstad. Inwoners van Zuidwest (7%) en West (8%) geven het minst vaak mantelzorg. Utrechters van 55 tot 64 jaar geven het vaakst mantelzorg, namelijk 20%, tegenover 5% van de volwassenen onder de 40 jaar.

De toegang tot zorg is minder goed voor inwoners die niet kunnen rondkomen. Een kwart van de Utrechters die niet kunnen rondkomen geeft aan dat zij benodigde medische of tandheelkundige zorg niet hebben ontvangen. Dit is 10% onder Utrechters die wel kunnen rondkomen. Ook volwassenen met basisonderwijs of een vmbo-opleiding (14%), met een niet-westerse migratieachtergrond (18%) en inwoners uit Overvecht (18%) krijgen vaker niet de benodigde zorg. Al deze groepen weigeren ook vaker zorg of stellen zorg uit vanwege de kosten. Zij zijn daarnaast ook vaker ontevreden over de zorg die ze wel ontvangen.

De grootste verschillen in het gebruik van preventieve zorg zien we tussen opleidingsgroepen. Inwoners met basisonderwijs of een vmbo-opleiding maken minder vaak gebruik van bevolkingsonderzoek naar kanker en halen minder vaak een griepprik. De griepprik wordt het vaakst gehaald door 80-plussers.

Langjarige ontwikkelingen in de verschillen

Hieronder beschrijven we de langjarige trends in gezondheidszorg. We kijken terug in de tijd, soms al vanaf 2006. De verschillen op het terrein van gezondheidszorg tussen groepen in Utrecht zijn over het algemeen stabiel.

Verschillen in het niet ontvangen van benodigde medische of tandheelkundige zorg worden groter tussen 2012 en 2020 door een sterkere stijging bij Utrechters die niet kunnen rondkomen en inwoners jonger dan 55 jaar. De verschillen naar opleiding worden wel kleiner, maar vooral doordat Utrechters met een hbo- of wo-opleiding steeds vaker benodigde zorg niet ontvangen, in plaats van een verbetering voor Utrechters met basisonderwijs of vmbo.

Benodigde medische of tandheelkundige zorg niet ontvangen naar rondkomen en opleiding

Infogram URL