Image
Twee wandelende vrouwen

Inkomenssituatie

Image
Inkomenssituatie

Verschillen in Utrecht

Inwoners met basisonderwijs of een vmbo-opleiding, met een niet-westerse migratieachtergrond of die in Overvecht of Zuidwest wonen, hebben vaker een minder gunstige inkomenssituatie, zoals een laag inkomen, moeite met rondkomen of schulden. Volwassenen met basisonderwijs of vmbo hebben ongeveer twee keer zo vaak moeite met rondkomen (in 2020) en problematische schulden (in 2019) dan volwassenen met een hbo- of wo-opleiding. Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond hebben ruim drie keer zo vaak een laag inkomen of problematische schulden en twee keer zo vaak moeite met rondkomen dan Utrechters zonder een migratieachtergrond. Inwoners van 40 tot 65 jaar hebben vaker problematische schulden dan andere leeftijdsgroepen.

In 2020 heeft 32% van de huishoudens in de wijk Overvecht een inkomen onder de Utrechtse armoedegrens (125% van het Wettelijk Sociaal Minimum). In Noordoost, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern komt dit het minst vaak voor. In Overvecht ontvangt 7% van de inwoners een arbeidsongeschiktheidsuitkering in 2019, dit is hoger dan in andere wijken.

Huishoudens met een inkomen tot 125% Wettelijk Sociaal Minimum naar wijk, 2020

Infogram URL

De Gini-coëfficiënt geeft de verdeling van inkomens over de huishoudens in Utrecht weer. Hoe dichter de waarde bij de 0 ligt, hoe gelijker de inkomens zijn verdeeld over alle huishoudens in de stad. Voor Utrecht is de Gini-coëfficiënt 0,29 en voor Nederland 0,28 in 2018. Er zijn in Utrecht verschillen in inkomensongelijkheid tussen wijken. In Oost en Binnenstad zijn de inkomens minder gelijk verdeeld, hier ligt de Gini-coëfficiënt op 0,35 en 0,33.

Inkomensongelijkheid (Gini) in Utrecht naar wijk, 2018

Image
In Oost en Binnenstad zijn inkomens minst gelijk verdeeld. In de andere wijken ligt de Gini-coëfficient op het Utrechtse gemiddelde of lager.

Langjarige ontwikkelingen in de verschillen

Hieronder beschrijven we de langjarige trends in inkomenssituatie. We kijken terug in de tijd, soms al vanaf 2006.

De verschillen in inkomenssituatie zijn over het algemeen stabiel, al hebben Utrechters die niet kunnen rondkomen tussen 2012 en 2016 steeds minder geld voor een lidmaatschap of visites. Ook worden de verschillen in problematische schulden groter in Utrecht tussen 2016 en 2019. De daling van schulden in Utrecht komt namelijk vooral ten goede aan de groepen die al minder schulden hadden, zoals inwoners met een hbo- of wo-opleiding of Utrechters zonder of met een westerse migratieachtergrond. Alleen de verschillen tussen wijken in problematische schulden lijken kleiner te worden door een sterkere daling van de schulden in Overvecht en Zuidwest dan elders.

Voldoende geld voor visite naar rondkomen

Infogram URL

Er zijn in Utrecht steeds minder mensen die moeite hebben met rondkomen. In 2006 had ongeveer een op de drie volwassenen moeite met rondkomen. In 2020 was dat een op de zes. Verschillen in moeite met rondkomen naar migratieachtergrond worden kleiner tussen 2006 en 2020. Dit komt door een snellere daling bij Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond dan bij Utrechters zonder migratieachtergrond.

Moeite met rondkomen naar migratieachtergrond

Infogram URL