Image
Twee wandelende vrouwen

Veiligheid

Image
Veiligheid

Verschillen in Utrecht

In Utrecht bestaan de grootste verschillen in veiligheid tussen wijken. Vooral inwoners van de wijken Overvecht, Zuidwest en Noordwest voelen zich vaker onveilig. Vrouwen voelen zich vaker onveilig in huis en buitenshuis.

Huiselijk geweld speelt vaker bij financiƫle problematiek. 16% van de volwassenen die niet kunnen rondkomen geeft in 2020 aan dat zij ooit slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Dit is 6% voor Utrechters die wel kunnen rondkomen. Ook vrouwen en Utrechters met een migratieachtergrond zijn vaker slachtoffer van huiselijk geweld.

Slachtoffer huiselijk geweld naar rondkomen,2020

Image
Van de inwoners die niet kunnen rondkomen is 16% ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Dit is 6% van de inwoners die kunnen rondkomen.

Ervaren onveiligheid is het hoogst in Overvecht. Bijna de helft van de inwoners van de wijk Overvecht voelde zich in 2017 wel eens onveilig in het algemeen of in hun eigen buurt. Ook in de wijken Noordwest, Zuidwest en Zuid voelen bijna vier op de tien volwassenen zich wel eens onveilig in hun eigen buurt. Dat is twee keer zo vaak dan in Oost, Noordoost, Vleuten-de Meern of Leidsche Rijn. Inwoners van Overvecht en Zuidwest ervaren het vaakst overlast door jongeren en vinden het groen in de buurt het vaakst onveilig. Kinderen (10-12 jaar) uit Overvecht voelen zich in 2021 vaker wel eens onveilig op speelplekken buiten.

Onveilig voelen in de buurt naar wijk, 2017

Infogram URL

Bijna de helft (47%) van de vrouwen in Utrecht voelde zich wel eens onveilig in 2017, tegenover 29% van de mannen. 65-plussers voelen zich minder vaak onveilig dan volwassenen onder de 65 jaar.

Inwoners van de wijk West zijn het vaakst ontevreden over de verkeersveiligheid en ze hebben het meest last van gevaarlijk verkeer. 47% van de volwassen inwoners van de wijk West geeft aan dat zij vaak last hebben van gevaarlijk verkeer, tegenover 18% van de inwoners van Leidsche Rijn. Ook in Overvecht zijn inwoners vaker ontevreden over de verkeersveiligheid en heeft men vaak last van gevaarlijk verkeer. Kinderen uit Vleuten-De Meern voelen zich in 2021 vaker onveilig in het verkeer. 32% van de 10- t/m 12-jarigen geeft aan dat zij zich wel eens onveilig voelen in het verkeer onderweg tussen school en huis.

Langjarige ontwikkelingen in de verschillen

Hieronder beschrijven we de langjarige trends in veiligheid. We kijken terug in de tijd, soms al vanaf 2006.

Verschillen in ervaren veiligheid in Utrecht blijven over het algemeen stabiel. Verschillen in veiligheid worden zowel groter (verkeersveiligheid) als kleiner (huislijk geweld).

Verschillen in huiselijk geweld blijven over het algemeen gelijk tussen 2006 en 2020. Het verschil tussen inwoners met een verschillende migratieachtergrond wordt kleiner, doordat huiselijk geweld afneemt in de groep waar dat het vaakst voorkomt, namelijk inwoners met een westerse migratieachtergrond.

Huiselijk geweld naar migratieachtergrond

Infogram URL

Verschillen in verkeersveiligheid worden groter tussen groepen met een verschillende migratieachtergrond tussen 2015 en 2019. De ontevredenheid over de verkeersveiligheid en de overlast van gevaarlijk verkeer stijgt vooral bij Utrechters zonder migratieachtergrond, en niet bij Utrechters met een migratieachtergrond.

Verschillen in verkeersveiligheid tussen wijken worden kleiner tussen 2015 en 2019, doordat deze verslechtert in wijken die het beste scoren, namelijk Oost en Zuid. Het verschil tussen wijken in veiligheid van het groen in de buurt wordt iets kleiner tussen 2010 en 2018 door een sterkere verbetering van de veiligheid van het groen in Overvecht, Noordwest en Zuidwest, waar de veiligheid het laagst was.

Ontevreden over verkeersveiligheid naar migratieachtergrond

Infogram URL