Image
Kind met familieleden

Overgewicht en voeding van kinderen

Het belang van gezond gewicht en borstvoeding voor een kansrijke start

Gezond gewicht is belangrijk om andere gezondheidsproblemen te voorkomen. Overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht) vergroten de kans op diabetes, hart- en vaatziekten, aandoeningen aan het bewegingsapparaat of psychische klachten. Wie al op jonge leeftijd overgewicht ontwikkelt, heeft een grote kans om ook op latere leeftijd overgewicht te hebben. Voor hele jonge kinderen is het relatief makkelijker om op gezond gewicht te komen, omdat ze snel groeien en makkelijker andere gewoontes aanleren.

Borstvoeding stimuleert de moeder-kind relatie en de gezondheid en ontwikkeling van het kind. Kinderen die borstvoeding hebben gekregen, hebben bijvoorbeeld minder vaak allergieën, infecties, overgewicht en diabetes. De World Health Organisation raadt aan kinderen tot 6 maanden exclusief borstvoeding te geven. Advies van de borstvoedingsraad is om juist in coronatijd borstvoeding te geven omdat het een beschermende werking heeft tegen infecties.

Samenvatting van de Utrechtse resultaten

  • 9% van de 2- en 3- jarige kinderen heeft overgewicht. 1% heeft obesitas. Deze percentages zijn al jaren ongeveer gelijk.
  • Overgewicht komt op 2-jarige leeftijd al vaker voor bij kinderen van ouders met een lage of middelbare opleiding en op 3-jarige leeftijd vaker bij kinderen met een Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond.
  • De verschillen in overgewicht naar opleidingsniveau van ouders en migratieachtergrond van kinderen worden in de basisschoolleeftijd steeds groter.
  • Landelijke onderzoeken laten een zorgelijke ontwikkeling zien in overgewicht bij kinderen in coronatijd.
  • 87% van de Utrechtse moeders start na de geboorte met het geven van borstvoeding.
  • In Overvecht, Vleuten en Leidsche Rijn starten vrouwen minder vaak met het geven van volledige borstvoeding dan gemiddeld in Utrecht.

Overgewicht onder kinderen

9% van de 2- en 3- jarige kinderen heeft overgewicht. 1% heeft obesitas. Deze percentages zijn al jaren ongeveer gelijk. Overgewicht komt op 2-jarige leeftijd al vaker voor bij kinderen van ouders met een lage of middelbare opleiding en op 3-jarige leeftijd vaker bij kinderen met een Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond. Er zijn ook verschillen in overgewicht tussen wijken: 2- en 3-jarigen die wonen in Overvecht, Kanaleneiland, of Nieuw Hoograven, Bokkenbuurt hebben vaker overgewicht dan gemiddeld in Utrecht.

Percentage 3-jarigen met overgewicht en obesitas naar migratieachtergrond.

Infogram URL

De verschillen in overgewicht naar opleidingsniveau van ouders en migratieachtergrond van kinderen worden in de basisschoolleeftijd steeds groter.

Overgewicht onder kinderen naar opleidingsniveau van de ouders

Image
Overgewicht komt onder kinderen van ouders met basisonderwijs of vmbo vaker voor. Onder 10-11 jarigen in deze groep 34%.

Overgewicht en leefstijl van kinderen in coronatijd

Verschillende landelijke onderzoeken laten een zorgelijke ontwikkeling zien in overgewicht bij kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar in coronatijd. Veel kinderen zijn minder gaan bewegen, ongezonder gaan eten en rapporteren meer schermtijd. De signalen van professionals bevestigen dit beeld ook voor Utrechtse kinderen.

Borstvoeding

87% van de Utrechtse moeders start na de geboorte met het geven van borstvoeding. Driekwart geeft dan volledig borstvoeding en 12% combineert dit met kunstvoeding. Vrouwen zonder migratieachtergrond met een lage of middelbare opleiding geven veel minder vaak borstvoeding. Vrouwen met een westerse migratieachtergrond en een laag of middelbaar opleidingsniveau geven minder vaak nog borstvoeding als hun kind 3 maanden of ouder is.

In Overvecht, Vleuten-de Meern en Leidsche Rijn starten vrouwen minder vaak met het geven van volledige borstvoeding dan de andere wijken. In Overvecht en Leidsche Rijn wordt vaker gemengde voeding gegeven.

Percentage kinderen dat (gedeeltelijk) borstvoeding krijgt naar leeftijd, opleidingsniveau ouders en migratieachtergrond.

Infogram URL

In de figuur is naast borstvoeding op de geboortedag en borstvoeding 6 maanden na de geboortedag ook borstvoeding 3 maanden na de geboortedag opgenomen. Drie maanden is een belangrijk moment omdat veel vrouwen dan weer aan het werk zijn.