Image
Ambulance

Zorg en opvang

Vaccinaties en screening

Op deze pagina vind je de nieuwste cijfers van het RIVM over de vaccinatiegraad in de stad. Landelijk is er dit jaar een afname in de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma. Ook in Utrecht zien we dit in de jaarlijkse vaccinatiecijfers terug. Daarnaast zien we verschillen in de vaccinatiegraad naar wijkniveau en naar migratieachtergrond.
Naar Vaccinaties en screening

Toegang tot zorg en zorgverzekering

Utrechters geven in 2020 aan dat de coronacrisis de belangrijkste reden is waarom ze het benodigde zorg niet hebben ontvangen. Naast de coronacrisis zijn ook de kosten van de behandeling een vaak genoemde reden. Meer weten? Lees hier dan meer over toegang tot zorg en zorgverzekering.
Naar Toegang tot zorg en zorgverzekering

Geestelijke gezondheidszorg

De cijfers op deze pagina geven een overzicht van het aantal Utrechters met psychische problemen die daarvoor zorg ontvangen vanuit de Zorgverzekeringswet. In 2019 maakten Utrechters vaker gebruik van de geestelijke gezondheidszorg vanwege psychische problemen dan gemiddeld in Nederland. Meer weten? Lees hier verder.
Naar Geestelijke gezondheidszorg

Specialistische GGZ

In Utrecht kennen we een groep inwoners met een ernstige psychische aandoening. Zij hebben vaak langdurige zorg nodig op meerdere gebieden tegelijk. Deze groep bestaat voor het grootste deel uit inwoners met een psychotische stoornis, zoals schizofrenie. Lees hier verder over Utrechters met een ernstige psychische aandoening.
Naar Specialistische GGZ

Dakloosheid

Hoeveel dakloze mensen zijn er bekend bij voorzieningen in Utrecht? Hoeveel mensen maken gebruik van de daklozenopvang en hoelang verblijven ze daar? Lees hier meer over mensen die dakloos zijn en mensen die in de daklozenopvang verblijven.
Naar Dakloosheid

Image
Beschermd wonen

 

Beschermd wonen

De cijfers op deze pagina geven een overzicht van het aantal Utrechters dat gebruik maakt van de verschillende vormen van begeleiding in de 24-uurs opvang/beschermd wonen.
Naar Maatschappelijke opvang en beschermd wonen