Image
Ambulance

Zorg en opvang

Image
Persoon wordt gevaccineerd.

 

Vaccinaties 

Op deze pagina vind je de nieuwste cijfers van het RIVM over de vaccinatiegraad in de stad. Landelijk is er dit jaar een afname in de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma. Ook in Utrecht zien we dit in de jaarlijkse vaccinatiecijfers terug. Daarnaast zien we verschillen in de vaccinatiegraad naar wijkniveau en naar migratieachtergrond.
Naar Vaccinaties

Image
Controle bij patiënt

 

Zorggebruik

Niet ontvangen zorg is weer terug op het niveau van voor corona. Het gebruik van zorg ligt in 2022 nog steeds lager dan voor corona.
Naar Zorggebruik

Image
Oudere man ontvangt hulp

 

Hulp en ondersteuning

Soms laat iemands gezondheid het niet toe om bepaalde taken zelfstandig uit te voeren. In 2011 ontvangt 11% van de Utrechtse volwassenen hulp bij het huishouden vanwege gezondheidsproblemen. 8% ontvangt ondersteuning bij geldzaken of administratie.
Naar Hulp en ondersteuning

Image
Mantelzorg

 

Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen onbetaald en vaak langdurig voor zieke familieleden of vrienden. Mantelzorg kan erg intensief zijn, dit zijn dan zwaar belaste mantelzorgers. Volwassen mantelzorgers voelen zich in 2022 ruim twee keer zo vaak zwaar belast.
Naar Mantelzorg

Image
Dakloosheid

Dakloosheid

Hoeveel dakloze mensen zijn er bekend bij voorzieningen in Utrecht? Hoeveel mensen maken gebruik van de daklozenopvang en hoelang verblijven ze daar? Lees hier meer over mensen die dakloos zijn en mensen die in de daklozenopvang verblijven.
Naar Dakloosheid

Image
Beschermd wonen

Beschermd wonen

De cijfers op deze pagina geven een overzicht van het aantal Utrechters dat gebruik maakt van de verschillende vormen van begeleiding in de 24-uurs opvang/beschermd wonen.
Naar Maatschappelijke opvang en beschermd wonen