Image
Fietsers op de Dafne Schipperbrug

Volksgezondheidsmonitor

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) brengt de gezondheid van alle Utrechters in beeld: van jongere tot oudere Utrechters, en ook de Utrechters in een kwetsbare situatie. Ook de factoren die gezondheid beïnvloeden, worden in kaart gebracht. We werken bijvoorbeeld met vragenlijsten en registraties van zorgverleners. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met inwoners en professionals, voor het verhaal achter de cijfers. Zo ontstaat een breed beeld over wat er speelt op het gebied van gezondheid. De resultaten staan op deze website. Zo is de meest actuele Utrechtse gezondheidskennis voor iedereen beschikbaar. Dankzij deze kennis kunnen we werken aan een gezonde stad van en voor alle Utrechters.
Utrechts Gezondheidsprofiel 2022 Inschrijven nieuwsbrief

Gezondheid in Utrecht

In Utrecht is de basis voor het monitoren van en werken aan gezondheid het Utrechts Gezondheidsmodel. Dit model is een combinatie van verschillende theoretische modellen over gezondheid en gezondheidsverschillen.

Image
Utrecht
off

Het Utrechts Gezondheidsmodel

helpt om over de domeinen heen naar gezondheid te kijken.

 

off

Gezondheidsverschillen volwassenen

Er zijn duidelijke verschillen in gezondheid tussen Utrechtse inwoners. Inwoners die moeite hebben met rondkomen en inwoners met basisonderwijs of een vmbo-opleiding hebben een achterstand in gezondheid, leefstijl en kansen op gezondheid en raken steeds verder achterop.

Image
Fietser in Oosterspoorbaanpark
off

Tussen 2018 - 2020

zijn de gezondheidsverschillen niet extra toegenomen. Dit was deels tijdens corona.

 

off

Werk, inkomen en vaardigheden

Werk, inkomen en vaardigheden hebben samen een grote invloed op gezondheid. Financiële problemen of werkloosheid hangen samen met psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen. Tegelijkertijd kunnen sommige mensen door gezondheidsproblemen minder werken, waardoor ze leven van een laag inkomen of een uitkering. Gezondheidsvaardigheden zijn belangrijke voorwaarden voor een stabiel inkomen, werk en gezondheid.

Image
Bonnetjes lezen bij laptop
off

12% van de kinderen

groeit op in een gezin met een inkomen onder de Utrechtse armoedegrens.

 

off

Eerste 1000 dagen van kinderen

Tijdens de eerste 1000 dagen wordt de basis gelegd voor de lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling. De kans om op te groeien in een kwetsbare situatie is groter bij kinderen met ouders met een opleiding t/m mbo/havo/vwo niveau, kinderen met een migratieachtergrond en kinderen in Overvecht en Zuidwest.

Image
Vrouw met kinderwagen
off

Van conceptie tot 2 jaar

De eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor de gezondheid.

 

off

Nieuws

De drie genomineerden voor de Hanneke Schreurs Afstudeerprijs 2023

Marissa de Visser winnaar Hanneke Schreurs Afstudeerprijs 2023

De Hanneke Schreurs Afstudeerprijs is dit jaar gewonnen door Marissa de Visser. Marissa ontwikkelde een praktisch handboek voor speltherapie om de grof-motorische ontwikkeling van dove en slechthorende peuters te stimuleren. Haar beweegadviezen sluiten aan op het dagritme en de dagelijkse praktijk in peutergroepen. Hiermee is dit relevante handboek ook breder toepasbaar.

Lees meer
Aanmelden Hanneke Schreurs afstudeerprijs 2023

Genomineerden Hanneke Schreurs afstudeerprijs 2023

Elk jaar ontvangt een student met het beste eindwerkstuk of afstudeerscriptie over (publieke) gezondheid deze prijs. Volksgezondheid biedt studenten zo een podium om hun kennis en inzichten met een breder publiek te delen. 

Op woensdag 13 december vond de uitreiking plaats. Lees hier meer over de genomineerden.

Lees meer
Beeldmateriaal GM 2022

Afname van ervaren gezondheid, mentale gezondheid en kwaliteit van leven

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 laten een duidelijke afname zien van ervaren gezondheid, mentale gezondheid en kwaliteit van het leven. Ook is ernstige eenzaamheid toegenomen onder volwassenen. En Utrechters hebben vaker moeite met rondkomen én met het begrijpen van schriftelijke gezondheidsinformatie.
 

Lees meer
Fietsers op de Dafne Schipperbrug

LinkedIn pagina Volksgezondheid

Sinds kort heeft Volksgezondheid gemeente Utrecht een eigen LinkedIn pagina. Werk jij aan de gezondheid van Utrechters? Volg dan onze LinkedIn om op de hoogte te blijven over resultaten van ons onderzoek, bijeenkomsten en informatie rond de nota gezondheid.

Lees meer
Kind zit ineengedoken op een trap.

Factsheet eenzaamheid in Utrecht

Een op de tien Utrechters en een op de vijf jongvolwassenen is ernstig eenzaam. Gevoelens van eenzaamheid kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid. Lees meer over eenzaamheid in Utrecht in de nieuwe factsheet.

Lees meer