Image
Fietsers op de Dafne Schipperbrug

Volksgezondheidsmonitor

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) brengt de gezondheid van alle Utrechters in beeld: van jongere tot oudere Utrechters, en ook de Utrechters in een kwetsbare situatie. Ook de factoren die gezondheid beïnvloeden, worden in kaart gebracht. We werken bijvoorbeeld met vragenlijsten en registraties van zorgverleners. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met inwoners en professionals, voor het verhaal achter de cijfers. Zo ontstaat een breed beeld over wat er speelt op het gebied van gezondheid. De resultaten staan op deze website. Zo is de meest actuele Utrechtse gezondheidskennis voor iedereen beschikbaar. Dankzij deze kennis kunnen we werken aan een gezonde stad van en voor alle Utrechters.
Utrechts Gezondheidsprofiel 2022 Inschrijven nieuwsbrief

Gezondheid in Utrecht

In Utrecht is de basis voor het monitoren van en werken aan gezondheid het Utrechts Gezondheidsmodel. Dit model is een combinatie van verschillende theoretische modellen over gezondheid en gezondheidsverschillen.

Image
Utrecht
off

Het Utrechts Gezondheidsmodel

helpt om over de domeinen heen naar gezondheid te kijken.

 

off

Gezondheidsverschillen volwassenen

Tussen 2012 en 2022 is er een toename van verschillen in gezondheid tussen Utrechtse inwoners. Inwoners die moeite hebben met rondkomen raken steeds verder achterop. Ze hebben een achterstand in gezondheid en te maken met factoren die hun gezondheid negatief beïnvloeden.

Image
Fietser in Oosterspoorbaanpark
off

Met name tussen 2020 en 2022

is voor jongvolwassenen het risico om tot de grootste achterstandsgroep te behoren gegroeid.

 

off

Werk, inkomen en vaardigheden

Werk, inkomen en vaardigheden hebben samen een grote invloed op gezondheid. Financiële problemen of werkloosheid hangen samen met psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen. Tegelijkertijd kunnen sommige mensen door gezondheidsproblemen minder werken, waardoor ze leven van een laag inkomen of een uitkering. Gezondheidsvaardigheden zijn belangrijke voorwaarden voor een stabiel inkomen, werk en gezondheid.

Image
Bonnetjes lezen bij laptop
off

12% van de kinderen

groeit op in een gezin met een inkomen onder de Utrechtse armoedegrens.

 

off

Eerste 1000 dagen van kinderen

Tijdens de eerste 1000 dagen wordt de basis gelegd voor de lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling. De kans om op te groeien in een kwetsbare situatie is groter bij kinderen met ouders met een opleiding t/m mbo/havo/vwo niveau, kinderen met een migratieachtergrond en kinderen in Overvecht en Zuidwest.

Image
Vrouw met kinderwagen
off

Van conceptie tot 2 jaar

De eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor de gezondheid.

 

off

Nieuws

Hoofd op schouder

Utrechters in behandeling voor psychische klachten

Met behulp van CBS microdata koppelden we voor alle circa 280.000 volwassenen die in 2018 in Utrecht woonden gegevens over behandeling voor psychische klachten aan samenhangende kenmerken, zoals woonplek, inkomen en gezondheidsfactoren. Gemiddeld maakten circa 39.000 Utrechters gebruik van een behandeling voor psychische klachten. Dit is ongeveer 14% van de totale bevolking.

Lees meer
Respondent

Feedback gevraagd voor website

Om onze website en nieuwsbrieven optimaal in te zetten vragen we u een korte vragenlijst in te vullen. U hoeft niet de nieuwsbrief te ontvangen om deel te nemen. Wat ziet u het liefst op onze website? En wat leest u graag in onze nieuwsbrief? Met uw feedback hopen we nog beter op uw behoeften aan te sluiten. De vragenlijst duurt maar 5 minuten.

Lees meer
Huizen in Utrecht

Nieuwe resultaten analyses levensverwachting

De onderzoekers publieke gezondheid hebben onlangs nieuwe analyses voor de levensverwachting uitgevoerd. De levensverwachting bij geboorte is in Utrecht 81,3 jaar. Dit is iets lager dan gemiddeld in Nederland en iets hoger dan de andere G4-steden.

Lees meer
De drie genomineerden voor de Hanneke Schreurs Afstudeerprijs 2023

Marissa de Visser winnaar Hanneke Schreurs Afstudeerprijs 2023

De Hanneke Schreurs Afstudeerprijs is dit jaar gewonnen door Marissa de Visser. Marissa ontwikkelde een praktisch handboek voor speltherapie om de grof-motorische ontwikkeling van dove en slechthorende peuters te stimuleren. Haar beweegadviezen sluiten aan op het dagritme en de dagelijkse praktijk in peutergroepen. Hiermee is dit relevante handboek ook breder toepasbaar.

Lees meer
Aanmelden Hanneke Schreurs afstudeerprijs 2023

Genomineerden Hanneke Schreurs afstudeerprijs 2023

Elk jaar ontvangt een student met het beste eindwerkstuk of afstudeerscriptie over (publieke) gezondheid deze prijs. Volksgezondheid biedt studenten zo een podium om hun kennis en inzichten met een breder publiek te delen. 

Op woensdag 13 december vond de uitreiking plaats. Lees hier meer over de genomineerden.

Lees meer