Image
Utrecht

Hanneke Schreurs Afstudeerprijs 2024

Wat is de Hanneke Schreurs Afstudeerprijs?

De Hanneke Schreurs Afstudeerprijs wordt sinds 2020 uitgereikt aan een student van mbo, hbo of universiteit met het beste eindwerkstuk of afstudeerscriptie over (publieke) gezondheid. De afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht wil studenten hiermee een podium bieden om hun kennis en inzichten met een breder publiek te delen. Daarnaast is de prijs bedoeld om studenten te stimuleren bij te dragen aan de kennisontwikkeling rondom publieke gezondheid. “Gezondheid voor Iedereen” is de ambitie van de gemeente Utrecht, want gezondheid betreft ons allemaal. Nieuwe kennis en innovaties rondom publieke gezondheid zijn daarom heel belangrijk voor het beleid van de gemeente Utrecht. De Afstudeerprijs is vernoemd naar onze collega Hanneke Schreurs, die met grenzeloze energie en inspiratie aan gezondheid in Utrecht heeft gewerkt en verantwoordelijk was voor de Volksgezondheidsmonitor Utrecht.

Wie mag er mee doen? 

De Afstudeerprijs is voor studenten van Nederlandse mbo’s, hbo’s en universiteiten, die tussen 1 september 2023 en 1 oktober 2024 (zullen) zijn afgestudeerd op een onderwerp rondom publieke gezondheid. Wij benaderen gezondheid breed en positief, en zetten in op kansengelijkheid; zie daarvoor ook de Utrechtse Nota Gezondheid voor Iedereen. Ook vernieuwende ideeën voor dataverzameling, analyse en presentatie, bijvoorbeeld voor de Volksgezondheidsmonitor Utrecht, passen hierbinnen. We toetsen de ingediende afstudeerwerken op hun toepasbaarheid voor het verbeteren van de gezondheid in een grote stad of in een gebied waarin veel en diverse groepen mensen met een achterstand op gezondheid wonen. Voor deelname komen in aanmerking: mbo-eindwerkstukken of -opdrachten en hbo/wo bachelorscripties en masterscripties.

Waar bestaat de afstudeerprijs uit?

Een selectiecommissie beoordeelt alle inzendingen en bepaalt welke eindwerkstukken/scripties worden genomineerd. Een jury, met leden afkomstig uit het werkveld van publieke gezondheid, bepaalt het winnend afstudeerwerk. Tijdens een feestelijke bijeenkomst, kunnen de genomineerden hun afstudeerwerk presenteren en wordt de winnaar bekend gemaakt. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 750,00, en mag een dag meelopen met een professional die zich bezighoudt met het onderwerp dat past bij de inhoud van het eindwerkstuk/de scriptie.

Wat zijn de aanmeldingscriteria?

  • De Hanneke Schreurs afstudeerprijs 2024 geldt voor recente afstudeerwerken van de periode van september 2023 en 1 oktober 2024, met een onderwerp rondom (publieke) gezondheid.
  • Het afstudeerwerk is beoordeeld met minimaal een zeven.
  • Je hebt een aanbevelingsbrief van je docent of begeleider.

Waarop worden de afstudeerwerken beoordeeld?

  1. Originaliteit van aanpak en/of onderwerp: De mate waarin de student een vernieuwende, creatieve benadering heeft toegepast of een verrassend onderzoeksonderwerp heeft gekozen.
  2. Toepasbaarheid van resultaten: De mate waarin de resultaten bruikbaar zijn voor publieke gezondheidsprofessionals in hun dagelijks werk.
  3. Relevantie van het onderzoek: De bijdrage van het onderzoek aan het maatschappelijke debat over publieke gezondheid en/of het oplossen van een maatschappelijk probleem, evenals de wetenschappelijke relevantie.
  4. Toegankelijkheid van de rapportage: De helderheid, taal, stijl en vormgeving van het rapport, evenals de redactionele kwaliteit.
  5. Wetenschappelijkheid van het onderzoek: De betrouwbaarheid en validiteit van de dataverzameling en -analyse, en de verantwoording van de gekozen methoden. Van een wo-student wordt hierin meer verwacht dan van een hbo-student, en een mbo-student zal een meer praktische benadering hebben.

De uitreiking

Genomineerden worden uitgenodigd hun werk te presenteren op een feestelijke bijeenkomst op dinsdag 10 december vanaf 16.00 uur. De jury maakt dan de winnaar bekend, voor wie we een prijsbedrag van € 750,- beschikbaar stellen. 

Aanmelden

Je kunt je afstudeerwerk uiterlijk 1 oktober 2024 aanmelden:

Aanmelden

Je afstudeerwerk (als PDF) en de aanbevelingsbrief van je docent of begeleider stuur je naar het volgende e-mailadres: afstudeerprijs@utrecht.nl

Image
Aanmelden Hanneke Schreurs afstudeerprijs 2023