Image
Kind met familieleden

Eerste 1000 dagen van kinderen

First 1000 days (English)

De ontwikkeling en het welzijn van jonge kinderen en hun ouders

Image
-

 

Beknopte samenvatting                                               

De eerste 1.000 dagen (van conceptie tot 2 jaar) zijn cruciaal voor de gezondheid en het welzijn van kinderen tijdens die eerste periode, maar ook gedurende de rest van het leven. In deze periode wordt de basis gelegd voor de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling. Met de meeste kinderen van 0 t/m 2 jaar in Utrecht gaat het goed. Bij deze kinderen en hun gezinnen zijn geen risicofactoren aanwezig of er is een balans tussen risico- en beschermende factoren.

Een deel van de kinderen groeit op in een gezin in een kwetsbare situatie. Kwetsbaarheid bij gezinnen komt voor onder alle lagen van de bevolking. In een stad als Utrecht met veel hoogopgeleide ouders zijn er dus ook relatief veel kinderen in kwetsbare situaties die een hoogopgeleide ouder hebben. Maar het maakt nog altijd uit waar je wieg staat voor de kans op kwetsbaarheid: deze kans is duidelijk groter bij kinderen met ouders met een laag of middelbaar opleidingsniveau, kinderen met een migratieachtergrond en kinderen in Overvecht en Zuidwest. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor kinderen in armoede, kinderen uit gezinnen die een ernstige stressor hebben meegemaakt, gezin en kinderen van ouders met een psychische aandoening. Een ondersteunend sociaal netwerk is dan extra belangrijk en waar nodig ook passende zorg. Bovendien moeten we ons realiseren dat in coronatijd de invloed van stress als risicofactor voor een goede ontwikkeling van het kind vooral in kwetsbare gezinnen groter is geworden. Tot slot laat deze speciale uitgave zien wat ook bekend is uit landelijk en internationaal onderzoek: gezondheidsverschillen worden groter als kinderen ouder worden. Dit onderstreept het belang van investeren in de eerste 1.000 dagen van het leven van kinderen.