Image
Geldzorgen

Geldzorgen onder mbo-studenten

Er zijn duidelijke gezondheidsverschillen tussen mensen met en zonder geldzorgen

Stress van financiële problemen kan lichamelijke en mentale klachten veroorzaken. Uit eerder onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen geldzorgen en mentale gezondheid. Daarnaast weten we dat een op de vijf jongvolwassenen vaak stress ervaart door hun financiën. Wanneer mensen langdurig kampen met stress door hun financiële situatie, vergroot dit de kans op chronische ziekten door een verzwakt immuunsysteem, een slechte ervaren gezondheid en een beperkt vermogen om te denken en te doen. Verder is deze stress gerelateerd aan het ontwikkelen van een ongezonde levensstijl, zoals roken. Concluderend zijn er duidelijke gezondheidsverschillen tussen mensen met en zonder geldzorgen.

Wat zijn geldzorgen?

Geldzorgen zijn de gevoelens over en ervaringen die mensen hebben met hun financiële situatie. Deze gevoelens en ervaringen zijn vaak gerelateerd aan de feitelijke financiële situatie, zoals armoede en/of schulden, maar dat hoeft niet samen te hangen. Mensen kunnen geldzorgen hebben, ongeacht of ze in armoede leven.

YOUth Got Talent onderzoek onder mbo-studenten

In deze factsheet beschrijven we de onderzoeksresultaten over geldzorgen van het YOUth Got Talent onderzoek, waarin wordt samengewerkt tussen de Universiteit Utrecht, Gemeente Utrecht en verschillende Utrechtse mbo-scholen. Het YOUth Got Talent onderzoek geeft voor het eerst inzicht in hoe het gaat met Utrechtse mbo-studenten. In deze factsheet geven we antwoord op de vraag in hoeverre geldzorgen onder Utrechtse mbo-studenten samenhangen met hun achtergrondkenmerken, mentale gezondheid, middelengebruik, sociale ervaringen, toekomstperspectieven en ervaringen op school. Inzicht in deze samenhang biedt aanknopingspunten voor (preventieve) hulp voor en ondersteuning aan mbo-studenten met het doel om gezondheidsverschillen te verkleinen.

Wie deden mee aan het onderzoek?

In het najaar van 2019 hebben ongeveer 1200 eerstejaarsstudenten van drie Utrechtse mbo’s een vragenlijst ingevuld. Deze studenten zaten op het Grafisch Lyceum Utrecht (N = 329), Nimeto (N = 589) of ROC Midden Nederland (N = 313) en volgden een opleiding op niveau 2, 3 of 4.

Figuur 1 | Niveau van de opleiding

Image
19% niveau 2. 9% niveau 3. 72% niveau 4.

De deelnemers waren tussen de 16 en 29 jaar oud, waarbij de gemiddelde student bijna 18 jaar was. 56% van de deelnemers was vrouw. Relatief veel studenten in dit onderzoek volgden een opleiding van niveau 4 en hadden geen migratieachtergrond. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de studentenpopulatie op het Grafisch Lyceum en Nimeto. De cijfers zijn daarmee niet representatief voor alle Utrechtse mbo-studenten, maar geven wel een duidelijk beeld over de samenhang tussen geldzorgen en verschillende levensgebieden van mbo-studenten.

Figuur 2 | Migratieachtergrond

Image
74% geen migratieachtergrond. 20% Niet-westers. 6% Westers.

Meer weten of YOUth Got Talent?

Download factsheet