Image
Luchtfoto van Utrecht en de domtoren

Samenvatting

95 bezoekers van de daklozenopvang in Utrecht zijn op 18 januari 2023 geïnterviewd en hebben vragen beantwoord over problematiek en zorggebruik, kenmerken van dakloosheid en wat ze van de daklozenopvang vinden. 56 respondenten sliepen in een reguliere opvanglocatie en 39 personen sliepen in een koudweeropvang locatie. Bij koud weer of bij ander extreem weer wordt de koudweeropvang geopend voor mensen die normaal geen recht hebben om in de daklozenopvang te slapen. 

Problematiek en zorggebruik volgens de respondenten: 

 • Minder dan de helft van de respondenten ervaart de eigen gezondheid als (zeer) goed. 66% heeft langdurige ziekten of aandoeningen.
 • 42% van de respondenten maakt gebruik van de huisarts en de tandarts. 31% van de bezoekers heeft zorg nodig gehad in het afgelopen jaar, maar deze niet ontvangen. Ruim een derde van de deelnemers heeft geen zorgverzekering.
 • 45% van de respondenten geeft aan dat ze alcohol gebruiken. Het zelf gerapporteerde cannabis-en cocaïnegebruik neemt toe vergeleken met vorige metingen.
 • Driekwart van de deelnemers heeft sociale contacten in Utrecht en het grootste deel is daar tevreden mee. De meesten hebben hun sociale contacten in Utrecht leren kennen via de opvang.
 • 30% van de respondenten geeft aan geen enkele vorm van inkomen te hebben. Dit geldt voor 61% van de bezoekers uit de KWR-locaties. Minder dan de helft van de respondenten heeft schulden. 
 • De meeste bezoekers verblijven overdag op straat. Zij lopen dan voornamelijk rond door de stad. 

Kenmerken van dakloosheid volgens de respondenten: 

 • 46% van de respondenten geeft aan dat ze het afgelopen jaar voor het eerst dakloos zijn geworden. Bij één op de drie respondenten duurt de huidige dakloosheid al langer dan een jaar.
 • De belangrijkste reden voor de huidige dakloosheid is huisuitzetting.
 • De meeste bezoekers woonden in Utrecht voordat zij dakloos werden.
 • 23% van de bezoekers heeft in de maand voordat de koudweerregeling (KWR) inging één of meerdere dagen op straat geslapen.
 • Een derde van de respondenten geeft aan dat ze geen gebruik van de daklozenopvang maken buiten de KWR.
 • Het grootste deel van de respondenten zonder Nederlandse nationaliteit ziet een toekomst in Nederland.  

Zestig personen gaven verbeterpunten voor de Utrechtse daklozenopvang. Deze gaan onder andere over: 

 • Toegang van opvang
 • Begeleiding/ hulpverlening
 • Aantal personen op kamer/ zaal
 • Maaltijden
 • Inventaris en hygiëne
 • Gedrag andere bezoekers
 • Activiteiten
 • Organisatie