Image
Kind zit ineengedoken op een trap.

Factsheet eenzaamheid in Utrecht

In deze factsheet is de meest recente informatie over eenzaamheid in Utrecht gebundeld. Hiervoor zijn de resultaten uit de verschillende gezondheidsmonitors en verdiepende onderzoeken over eenzaamheid gecombineerd.

Download de factsheet

Een op de tien Utrechters is ernstig eenzaam. Bij jongvolwassenen is dit een op de vijf.

Image
1. Onderdeel van het leven? 2. Van alle leeftijden? 3. In alle wijken?

Betekenis eenzaamheid

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je hebt bijvoorbeeld minder contact dan je wenst met mensen om je heen (sociale eenzaamheid) of je mist een hechte band met anderen (emotionele eenzaamheid).

 

Hoe vaak komt eenzaamheid voor?

Image
6% van de kinderen uit groep 7 en 8 geeft aan zich vaak alleen te voelen.
Image
19% van de jongeren uit klas 2 en 4 heeft risico op het ontwikkelen van eenzaamheidsgevoelens. Hiervan heeft 11% een hoog risico en 8% een matig risico op eenzaamheid.
Image
59% van de jongvolwassenen (16-25 jaar) is eenzaam. Hiervan is 22% ernstig eenzaam en 37% matig eenzaam.

Ik vind eenzaam altijd een heftig woord, maar ik voelde me wel eenzaam

 • Jongvolwassene 
Image
47% van de volwassenen (18-64 jaar) is eenzaam. Hiervan is 11% ernstig eenzaam en 36% matig eenzaam.

Ik vind het moeilijk om mijn plek te vinden in de samenleving. Ik weet niet bij welke clubje ik pas. (…). Ik heb altijd het gevoel dat ik er niet bij hoor, ik voel me niet thuis.

 • Volwassene 

Volwassenen ervaren (iets) vaker emotionele eenzaamheid, ouderen zijn (iets) vaker sociaal eenzaam.

Image
55% van de ouderen (65+ jaar) is eenzaam. Hiervan is 13% ernstig eenzaam en 42% matig eenzaam.
Image
75% van de Utrechters in een kwetsbare situatie is eenzaam. Hiervan is 32% ernstig eenzaam en 43% matig eenzaam.

Met Utrechters in een kwetsbare situatie worden inwoners bedoeld die wat extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld omdat zij psychiatrische problemen hebben of dakloos zijn (geweest).

Eenzaamheid is op andere manieren gemeten bij de verschillende doelgroepen. Hierdoor zijn de percentages niet een-op-een te vergelijken.

 

Bij welke Utrechters komt eenzaamheid vaker voor?

Utrechters die…

 • basisonderwijs of een vmbo-opleiding hebben gedaan  
 • alleen wonen 
 • een migratieachtergrond hebben 
 • zich in een kwetsbare situatie bevinden  
 • 80 jaar of ouder zijn  
 • jongvolwassen zijn (16 t/m 25 jaar) 

Ernstige eenzaamheid naar wijk 

Jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar)

Image
Jongvolwassenen uit Overvecht en Leidsche rijn zijn vaker dan gemiddeld ernstig eenzaam. Jongvolwassenen uit de Binnenstad zijn dit minder vaak.

Eenzaamheid staat vaak niet op zichzelf

Mensen die eenzaam zijn, hebben vaker:  

 • een minder goed ervaren gezondheid  
 • onvoldoende beweging 
 • onvoldoende regie op het eigen leven
 • een hoog risico op angststoornis en depressie 
 • geen (vrijwilligers)werk  
 • minder sociale contacten 
 • weinig vertrouwen in de toekomst  
 • moeite met rondkomen 

Eenzaamheid gaat samen met armoede eerlijk gezegd. Als je niet veel hebt dan kan je niet veel doen. Als je niet vindingrijk bent of mensen hebt die je helpen, dan beland je al gauw in een vicieuze cirkel.

 • Volwassene

Verschillen in ernstige eenzaamheid naar opleiding nemen toe

Ernstige eenzaamheid neemt tussen 2014 en 2020 sterker toe bij volwassenen met basisonderwijs of een vmbo-opleiding dan bij volwassenen met een hbo- of wo-opleiding.

Infogram URL

Ik heb wel het idee dat schaamte ook een rol speelt.

 • Professional 

De eenzaamheid kan me regelmatig aanvliegen. Waarom is het zo moeilijk om gewoon iemand langs te hebben? (…) Je moet het zelf organiseren. Het komt niet zomaar op je af, je moet er veel voor doen.

 • Volwassene

 

De coronacrisis heeft een grote impact (gehad) op gevoelens van eenzaamheid

Geeft zelf aan zich eenzamer te voelen door de coronacrisis

Infogram URL

Door de corona ben ik ook nog veel eenzamer geworden. Deze week heb ik alle avonden in mijn eentje gezeten. Het is verschrikkelijk hier in mijn eentje. Niet enkel een avond hoor, ook niet twee avonden, zelfs niet drie avonden maar vijf avonden op een rij alleen zitten, het is verschrikkelijk.

 • Volwassene

Alles is veranderd door corona. Ik zou nu eigenlijk met vrienden kunnen zijn maar door de omstandigheden lukt dit niet. Dit maakt mij elke dag verdrietiger maar ik probeer er het beste van te maken.

 • Jongere

 

Samen verder aan de slag tegen eenzaamheid

Vier jaar geleden startten we met onze Utrechtse aanpak eenzaamheid. Nu is het tijd voor nieuwe plannen. Want té veel Utrechters - jong en oud - voelen zich eenzaam.
We hebben inmiddels een stevig fundament staan, met onder andere ons grote en diverse netwerk ‘Utrecht Omarmt’. Hierin werken we samen, delen we ervaringen en bieden we trainingen aan. We gaan ons nu meer focussen op groepen die extra aandacht nodig hebben. Denk aan jongvolwassenen, migrantenouderen en (alleenstaande) thuiswonende ouderen. Tegelijk blijven we ons inzetten op het versterken van de Utrechtse gemeenschap, zodat iedere Utrechter kan omgaan met eenzaamheid. Bij zichzelf en anderen. Want eenzaamheid is iets dat iedereen kan overkomen. We doen dit samen en doen hierbij een beroep op ieders verantwoordelijkheid: thuis, op school, studie of werk, in de wijk en op de sportclub. Kijk voor meer informatie over het activiteitenplan op www.utrecht.nl/eenzaamheid en op www.utrechtomarmt.nl voor de activiteiten van het netwerk.