Image
Huizen in Utrecht

Levensverwachting

Samenvatting

  • De levensverwachting in Utrecht is 81,3 jaar
  • De levensverwachting is in Utrecht hoger dan in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam
  • Utrechters leven gemiddeld 64,0 jaar in goed ervaren gezondheid
  • Vrouwen leven langer dan mannen en even lang in goed ervaren gezondheid
  • Gezonde levensverwachting verschilt aanzienlijk tussen wijken in Utrecht

Cijfers over levensverwachting

De levensverwachting in Utrecht is 81,3 jaar

De levensverwachting bij geboorte in Utrecht is 81,3 jaar. Daarmee worden Utrechters gemiddeld iets ouder dan inwoners uit Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. De levensverwachting in Utrecht ligt ongeveer 4 maanden onder het Nederlands gemiddelde.  

Levensverwachting bij geboorte in Nederland en de vier grote steden

Image
De levensverwachting bij geboorte in Utrecht is 81,3 jaar. Daarmee worden Utrechters gemiddeld iets ouder dan inwoners uit Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

Levensverwachting

De levensverwachting geeft het aantal jaren dat een persoon bij de geboorte naar verwachting zal leven weer. Hierbij is de aanname dat de huidige kansen op sterfte gelijk blijven. De levensverwachting is berekend op basis van bevolkings- en sterftecijfers uit de basisregistratie personen (BRP).

Gezonde levensverwachting

De gezonde levensverwachting geeft het aantal jaren dat een persoon bij de geboorte naar verwachting in goede gezondheid zal leven weer. Hierbij is de aanname dat de huidige kansen op sterfte en een goede gezondheid gelijk blijven.

De gezonde levensverwachting is berekend voor één gezondheidsmaat:

  • Levensverwachting in goed ervaren gezondheid
    Is berekend op basis van de levensverwachting en het percentage personen dat de antwoorden 'goed' of 'zeer goed' gaf op de vraag: ‘Hoe is over het algemeen uw gezondheid?’.

Utrechters leven gemiddeld 64,0 jaar in goed ervaren gezondheid

De levensverwachting in goed ervaren gezondheid bij geboorte in Utrecht is 64,0 jaar. Maar binnen Utrecht bestaan grote verschillen. Inwoners van Overvecht leven gemiddeld 13,4 jaar korter in goed ervaren gezondheid dan inwoners van Noordoost. Het verschil in algemene levensverwachting tussen wijken is maximaal 5,1 jaar.

Infogram URL

Verschil tussen wijken niet anders dan in 2020

In 2020 was het verschil in gezonde levensverwachting tussen Overvecht en Noordoost 14,9 jaar. Dit verschil is nu 13,4 jaar. De veranderingen in gezonde levensverwachting in Overvecht en Noordoost zijn echter niet statistisch significant. Dit betekent dat we niet met zekerheid kunnen stellen dat het een werkelijke afname is.

De gebruikte analysemethode maakt een schatting van de gezonde levensverwachting. Daaromheen zit een mate van onzekerheid (betrouwbaarheidsinterval). De gezonde levensverwachting ligt met zeer hoge zekerheid binnen dit betrouwbaarheidsinterval. Het betrouwbaarheidsinterval van de gezonde levensverwachting van 2022 overlapt met dat van 2020. Dit betekent dat de gezonde levensverwachting in 2022 gelijk kan zijn met die van 2020.

Voor alle wijken overlappen de betrouwbaarheidsintervallen tussen de meting van 2020 en 2022. We kunnen dus niet concluderen dat verschillen tussen wijken zijn veranderd.

 

Vrouwen leven langer dan mannen, maar krijgen eerder chronische ziektes

De levensverwachting bij geboorte in Utrecht is voor vrouwen drie jaar hoger dan voor mannen. Dit verschil zien we ook landelijk. Het verschil tussen mannen en vrouwen in gezonde levensverwachting is kleiner.

Verschillen in levensverwachting en gezonde levensverwachting tussen Utrechtse mannen en vrouwen 

Infogram URL