Image
Twee ouderen op een bankje.

Levensverwachting

Samenvatting

  • De levensverwachting in Utrecht is 81,3 jaar
  • De levensverwachting in Utrecht is hoger dan in Den Haag en Rotterdam
  • Utrechters leven gemiddeld 65,0 jaar in goed ervaren gezondheid
  • Vrouwen leven langer dan mannen, maar krijgen eerder chronische ziektes
  • Gezonde levensverwachting verschilt aanzienlijk tussen wijken in Utrecht

Cijfers over levensverwachting

De levensverwachting in Utrecht is 81,3 jaar

De levensverwachting bij geboorte in Utrecht is 81,3 jaar. Daarmee worden Utrechters gemiddeld iets ouder dan inwoners uit Den Haag en Rotterdam. De levensverwachting in Utrecht is ongeveer een half jaar lager dan het Nederlands gemiddelde.

Levensverwachting bij geboorte in Nederland en de vier grote steden

Image
Levensverwaching G4

Gezonde levensverwachting

De gezonde levensverwachting is het aantal jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting in goede gezondheid zal leven. Hierbij is de aanname dat de huidige kansen op sterfte en een goede gezondheid gelijk blijven De gezonde levensverwachting is berekend voor drie gezondheidsmaten:

1. Levensverwachting in goed ervaren gezondheid
Werd berekend op basis van het percentage personen dat de antwoorden 'goed' of 'zeer goed' gaf op de vraag: ‘Hoe is over het algemeen uw gezondheid?’.

2. Levensverwachting zonder chronische ziektes
Werd berekend op basis van het percentage personen zonder chronische ziektes. Personen moesten voor een reeks ziektes en aandoeningen aangeven of ze de betreffende aandoening nu hebben of in de afgelopen 12 maanden hebben gehad. Voor de berekening werden alleen ziektes en aandoeningen meegenomen waarvan bekend is dat ze tot de dood kunnen leiden of een belangrijke invloed hebben op de kwaliteit van leven.

3. Levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen
Werd berekend op basis van het percentage personen dat geen lichamelijke beperking heeft volgens de OECD-vragenlijst. De OECD-vragenlijst bestaat uit 7 vragen over het vermogen van mensen op het gebied van horen, zien en bewegen. Personen worden als lichamelijk beperkt gezien als zij op ten minste 1 van de 7 vragen met 'nee, dat kan ik niet' of 'ja, met grote moeite' antwoorden.

Utrechters leven gemiddeld 65,0 jaar in goed ervaren gezondheid

De levensverwachting in goed ervaren gezondheid bij geboorte in Utrecht is 65,0 jaar. Het aantal jaar dat Utrechters gemiddeld zonder lichamelijke beperkingen leven is 72,3 jaar. Utrechters leven gemiddeld 43,6 jaar zonder chronische ziektes.

Vrouwen leven langer dan mannen, maar krijgen eerder chronische ziektes

De levensverwachting bij geboorte in Utrecht is voor vrouwen drie jaar hoger dan voor mannen. De verschillen in levensverwachting in goed ervaren gezondheid en levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen zijn kleiner tussen mannen en vrouwen. Mannen doen het duidelijk beter als we kijken naar de levensverwachting zonder chronische ziektes. Utrechtse mannen leven gemiddeld 48,6 jaar zonder chronische ziektes en vrouwen 41,2 jaar.

Verschillen in levensverwachting en gezonde levensverwachting tussen Utrechtse mannen en vrouwen

Image
Vrouwen leven gemiddeld 3 jaar langer dan mannen, maar leven meer jaren met chronische ziektes

Gezonde levensverwachting verschilt aanzienlijk tussen wijken in Utrecht

In Utrecht zijn er grote verschillen in de gezonde levensverwachting. Inwoners van Overvecht leven gemiddeld 15 jaar korter in goed ervaren gezondheid dan inwoners van Noordoost. Voor de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen en levensverwachting zonder chronische ziektes is het verschil tussen de wijk met de hoogste en de laagste levensverwachting ruim 10 jaar. Het verschil in algemene levensverwachting is maximaal 5 jaar.

Infogram URL