Image
Panorama foto Utrecht

Publicaties

Image
Baby

 

Eerste 1000 dagen van Utrechtse kinderen

De eerste 1.000 dagen van een kind zijn van cruciaal belang voor hun gezondheid, welzijn en ontwikkeling. Deze speciale uitgave laat belangrijke trends en wijkcijfers zien. Ook biedt het professionals aanknopingspunten op welke thema’s en in welke wijken inzet nodig is om alle kinderen een gezonde start in het leven te geven.
Naar Eerste 1000 dagen van kinderen

Image
Oudere vrouw aan het koken

 

Patronen in gezondheid bij ouderen

Op basis van de Gezondheidsmonitor Ouderen 2022 onderscheiden we vijf gezondheidsgroepen met een eigen kenmerkend patroon van (on)gezondheid. 19.000 ouderen behoren tot de zeer gezonde of goed gezonde groep. Daarnaast zijn er 3 groepen met ongeveer 20.500 ouderen die zich ongezond voelen.
Naar Patronen in gezondheid bij ouderen

Image
Luchtfoto van Utrecht en de domtoren

 

Dakloze mensen in Utrecht

In deze uitgave delen we de resultaten van interviews met bezoekers van de daklozenopvang in Utrecht. Lees meer over de problematiek, het zorggebruik en de kenmerken van dakloosheid. Tot slot delen we hoe bezoekers de daklozenopvang ervaren.
Naar Dakloze mensen in Utrecht

Image
Twee mensen met hond wandelen in het Oosterspoorbaanpark

Utrechts Gezondheidsprofiel

Het Utrechts Gezondheidsprofiel 2022 (UGP) is uit. Met het UGP kunnen professionals en beleidsmakers gericht samen aan de slag voor gezonde Utrechters. Het UGP brengt in beeld welke gezondheidsproblemen urgent zijn, bij wie, en hoe gezondheidsverschillen zich ontwikkelen.
Naar het Utrechts Gezondheidsprofiel

Gezondheidsmonitors en open data

Wilt u zelf met onze cijfers aan de slag? Op onze website stellen we data van ons vragenlijstonderzoek beschikbaar zodat onderzoekers van andere organisaties of geïnteresseerden hiermee verder aan de slag kunnen. Heeft u een vraag over deze open data, dan kunt u deze stellen via het contactformulier.

Op de pagina’s hierboven staat een samenvatting van de meest recente editie van de monitor. Ook kan hier de open data ingezien worden per monitor.

Image
Twee wandelende vrouwen

 

Gezondheidsverschillen bij volwassenen

Tussen 2012 en 2022 is er een toename van verschillen in gezondheid tussen Utrechtse inwoners. Inwoners die moeite hebben met rondkomen raken steeds verder achterop. Ze hebben een achterstand in gezondheid en te maken met factoren die hun gezondheid negatief beïnvloeden. Jongvolwassenen en Utrechters met mbo, havo of vwo als laatst behaalde opleiding lopen een hoger risico om tot groepen met de grootste achterstand te gaan behoren.
Naar Gezondheidsverschillen bij volwassenen

Image
Hoofd op schouder

 

Utrechters in behandeling voor psychische klachten

Met behulp van CBS microdata koppelden we voor alle circa 280.000 volwassenen die in 2018 in Utrecht woonden gegevens over behandeling voor psychische klachten aan samenhangende kenmerken, zoals woonplek, inkomen en gezondheidsfactoren. Gemiddeld maakten circa 39.000 Utrechters gebruik van een behandeling voor psychische klachten. Dit is ongeveer 14% van de totale bevolking.
Naar Utrechters in behandeling voor psychische klachten

Image
Drie kinderen op een rij

Gezondheidsverschillen bij kinderen

Sommige groepen kinderen in Utrecht hebben iets meer of iets anders nodig om hun gezondheidsachterstand in te lopen of gelijke kansen op gezondheid te krijgen. Kinderen uit gezinnen met lage welvaart en uit eenoudergezinnen hebben structureel een achterstand in gezondheid, leefstijl en kansen op een gezond leven en raken vaak ook steeds verder achterop. Kinderen met een overig niet-westerse migratieachtergrond hebben minder kansen op gezondheid.
Naar Gezondheidsverschillen bij kinderen

Image
Overzichtsfoto Utrecht

 

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 laten zien dat er een duidelijke afname is van ervaren gezondheid, mentale gezondheid en kwaliteit van het leven ten opzichte van de cijfers uit 2020. Ook is ernstige eenzaamheid toegenomen onder volwassenen. En Utrechters hebben vaker moeite met rondkomen én met het begrijpen van schriftelijke gezondheidsinformatie. Deze resultaten sluiten aan bij het landelijk beeld.
Naar Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen