Image
Panorama foto Utrecht

Uitgaven

Utrechts Gezondheidsprofiel

Het Utrechts Gezondheidsprofiel 2022 (UGP) is uit! Met het UGP kunnen professionals en beleidsmakers gericht samen aan de slag voor gezonde Utrechters. Het UGP brengt in beeld welke gezondheidsproblemen urgent zijn, bij wie, en hoe gezondheidsverschillen zich ontwikkelen.
Naar het Utrechts Gezondheidsprofiel

Veranderingen en veerkracht in coronatijd

Veel Utrechters in een kwetsbare situatie kregen in de coronatijd te maken met één of meerdere veranderingen, die vaak om veerkracht vroegen. Dit blijkt uit interviews met 31 inwoners, uitgevoerd in maart 2022. Deze veranderingen zetten de gezondheid van Utrechters onder druk en ontwrichtten het dagelijkse leven van veel van hen. Steeds weer moesten inwoners zich aanpassen aan de gevolgen van het coronavirus en de maatregelen, waardoor hun veerkracht op de proef werd gesteld. Er zijn vier overkoepelende elementen te onderscheiden die helpen bij veerkracht. Meer weten? Lees dan de longread over veranderingen en veerkracht in coronatijd.
Naar Veranderingen en veerkracht in coronatijd

Jeugd in coronatijd onderzoek

In april 2021, net voor het einde van de tweede lockdown, ging het goed met de meeste Utrechtse kinderen en jongeren die mee hebben gedaan aan het kwalitatieve Jeugd in coronatijd onderzoek. Dit onderzoek geeft een duidelijk beeld van hoe Utrechtse kinderen en jongeren de coronatijd beleven en de impact hiervan op hun gezondheid en leven. Desondanks ervaren kinderen en jongeren de coronatijd voornamelijk als negatief, vooral doordat er weinig te doen is en sociale contacten worden gemist. Volgens jongeren is er meer aandacht nodig voor psychische gezondheid onder leeftijdsgenoten.

Naar Jeugd in coronatijd onderzoek

Gezondheidsmonitors en open data

Wilt u zelf met onze cijfers aan de slag? Op onze website stellen we data van ons vragenlijstonderzoek beschikbaar zodat onderzoekers van andere organisaties of geïnteresseerden hiermee verder aan de slag kunnen. Heeft u een vraag over deze open data, dan kunt u deze stellen via het contactformulier.

Op de pagina’s hierboven staat een samenvatting van de meest recente editie van de monitor. Ook kan hier de open data ingezien worden per monitor.
 

Image
Meisje op de fiets

Eerste 1000 dagen van Utrechtse kinderen

Tijdens de eerste 1000 dagen wordt de basis gelegd voor de lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling. De kans om op te groeien in een kwetsbare situatie is groter bij kinderen met ouders met een opleiding t/m mbo/havo/vwo niveau, kinderen met een migratieachtergrond en kinderen in Overvecht en Zuidwest. De speciale uitgave laat ook zien dat gezondheidsverschillen groter worden als kinderen ouder worden.
Naar Eerste 1000 dagen van kinderen

Gezondheidsverschillen bij kinderen

Sommige groepen kinderen in Utrecht hebben iets meer of iets anders nodig om hun gezondheidsachterstand in te lopen of gelijke kansen op gezondheid te krijgen. Kinderen uit gezinnen met lage welvaart en uit eenoudergezinnen hebben structureel een achterstand in gezondheid, leefstijl en kansen op een gezond leven en raken vaak ook steeds verder achterop. Kinderen met een overig niet-westerse migratieachtergrond hebben minder kansen op gezondheid.
Naar Gezondheidsverschillen bij kinderen

Gezondheidsverschillen bij volwassenen

Inwoners die moeite hebben met rondkomen en inwoners met basisonderwijs of een vmbo-opleiding hebben structureel een achterstand in gezondheid, leefstijl en kansen op gezondheid. Ook raken zij steeds verder achterop als we over lange tijd kijken. Inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond en inwoners van Overvecht en Zuidwest hebben eveneens een achterstand in gezondheid, leefstijl of kansen op gezondheid.
Naar Gezondheidsverschillen bij volwassenen