Image
Panorama foto Utrecht

Uitgaven

Image
Twee mensen met hond wandelen in het Oosterspoorbaanpark

Utrechts Gezondheidsprofiel

Het Utrechts Gezondheidsprofiel 2022 (UGP) is uit. Met het UGP kunnen professionals en beleidsmakers gericht samen aan de slag voor gezonde Utrechters. Het UGP brengt in beeld welke gezondheidsproblemen urgent zijn, bij wie, en hoe gezondheidsverschillen zich ontwikkelen.
Naar het Utrechts Gezondheidsprofiel

Image
Luchtfoto van Utrecht en de domtoren

 

Dakloze mensen in Utrecht

In deze uitgave delen we de resultaten van interviews met bezoekers van de daklozenopvang in Utrecht. Lees meer over de problematiek, het zorggebruik en de kenmerken van dakloosheid. Tot slot delen we hoe bezoekers de daklozenopvang ervaren. Naar uitgave Dakloze mensen in Utrecht

Image
Jongeren wandelend in park

Veranderingen en veerkracht in coronatijd

Veel Utrechters in een kwetsbare situatie kregen in de coronatijd te maken met één of meerdere veranderingen, die vaak om veerkracht vroegen. Dit blijkt uit interviews met 31 inwoners, uitgevoerd in maart 2022. Deze veranderingen zetten de gezondheid van Utrechters onder druk en ontwrichtten het dagelijkse leven van veel van hen. Steeds weer moesten inwoners zich aanpassen aan de gevolgen van het coronavirus en de maatregelen, waardoor hun veerkracht op de proef werd gesteld. Er zijn vier overkoepelende elementen te onderscheiden die helpen bij veerkracht. Meer weten? Lees dan de longread over veranderingen en veerkracht in coronatijd.
Naar Veranderingen en veerkracht in coronatijd

Gezondheidsmonitors en open data

Wilt u zelf met onze cijfers aan de slag? Op onze website stellen we data van ons vragenlijstonderzoek beschikbaar zodat onderzoekers van andere organisaties of geïnteresseerden hiermee verder aan de slag kunnen. Heeft u een vraag over deze open data, dan kunt u deze stellen via het contactformulier.

Op de pagina’s hierboven staat een samenvatting van de meest recente editie van de monitor. Ook kan hier de open data ingezien worden per monitor.

Image
Overzichtsfoto Utrecht

 

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 laten zien dat er een duidelijke afname is van ervaren gezondheid, mentale gezondheid en kwaliteit van het leven ten opzichte van de cijfers uit 2020. Ook is ernstige eenzaamheid toegenomen onder volwassenen. En Utrechters hebben vaker moeite met rondkomen én met het begrijpen van schriftelijke gezondheidsinformatie. Deze resultaten sluiten aan bij het landelijk beeld.
Naar Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Image
Kind met familieleden

Eerste 1000 dagen van Utrechtse kinderen

Tijdens de eerste 1000 dagen wordt de basis gelegd voor de lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling. De kans om op te groeien in een kwetsbare situatie is groter bij kinderen met ouders met een opleiding tot en met mbo/havo/vwo niveau, kinderen met een migratieachtergrond en kinderen in Overvecht en Zuidwest. De speciale uitgave laat ook zien dat gezondheidsverschillen groter worden als kinderen ouder worden.
Naar Eerste 1000 dagen van kinderen

Image
Drie kinderen op een rij

Gezondheidsverschillen bij kinderen

Sommige groepen kinderen in Utrecht hebben iets meer of iets anders nodig om hun gezondheidsachterstand in te lopen of gelijke kansen op gezondheid te krijgen. Kinderen uit gezinnen met lage welvaart en uit eenoudergezinnen hebben structureel een achterstand in gezondheid, leefstijl en kansen op een gezond leven en raken vaak ook steeds verder achterop. Kinderen met een overig niet-westerse migratieachtergrond hebben minder kansen op gezondheid.
Naar Gezondheidsverschillen bij kinderen

Image
Twee wandelende vrouwen

 

Gezondheidsverschillen bij volwassenen

Inwoners die moeite hebben met rondkomen en inwoners met basisonderwijs of een vmbo-opleiding hebben structureel een achterstand in gezondheid, leefstijl en kansen op gezondheid. Ook raken zij steeds verder achterop als we over lange tijd kijken. Inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond en inwoners van Overvecht en Zuidwest hebben eveneens een achterstand in gezondheid, leefstijl of kansen op gezondheid.
Naar Gezondheidsverschillen bij volwassenen