Image
Hoofd op schouder

Zicht op Utrechters in behandeling voor psychische klachten

Met behulp van CBS microdata koppelden we voor alle ca. 280.000 volwassenen die in 2018 in Utrecht woonden gegevens over behandeling voor psychische klachten aan samenhangende kenmerken, zoals woonplek, inkomen en gezondheidsfactoren. Behandeling voor psychische klachten betekent in dit onderzoek een behandeling in de basis of de specialistische geestelijke gezondheidszorg of gebruik van medicatie voor psychische klachten, zoals antidepressiva, antipsychotica, verslavingsmedicatie of overige psychofarmaca. Gemiddeld maken ca. 39.000 Utrechters gebruik van behandeling voor psychische klachten. Dit is ongeveer 14% van de totale bevolking.

Kenmerken gerelateerd aan behandeling voor psychische klachten:

  • Uitkering als inkomstenbron 
  • Hoge huisartskosten
  • Leeftijd tussen 25 en 64 jaar
  • Eenpersoonshuishouden
  • Nederlandse herkomst

Utrechters met een combinatie van deze kenmerken zijn vaker in behandeling voor psychische klachten. Het belangrijkste kenmerk dat in verband staat met behandeling voor psychische klachten is het ontvangen van een uitkering. 35% van de Utrechters die een uitkering ontvangen is in behandeling voor psychische klachten (circa 9.000 Utrechters). Dit is 11% bij Utrechters met inkomen uit werk, vermogen, studiefinanciering of pensioen. 

Dit betekent dat inwoners met een uitkering relatief vaak een beroep doen op de gezondheidszorg vanwege mentale klachten. Dit geldt met name als ze ook andere kenmerken hebben die gerelateerd zijn aan behandeling voor psychische klachten, zoals een Nederlandse herkomst. 44% van de Utrechters met een uitkering en een Nederlandse herkomst is in behandeling voor psychische klachten. Dit is 31% voor Utrechters met een uitkering en een buitenlandse herkomst. Deze “behandelkloof” is zichtbaar in meerdere buurten in Utrecht.

Bij Utrechters met een stapeling van kenmerken voor behandeling van psychische klachten is er ook vaker sprake van ernstige psychische problematiek. Deze Utrechters maken bijvoorbeeld vaker gebruik van antipsychotica of verslavingsmedicatie. Dit is ook de groep Utrechters die we vaker terug zien via de Wmo-voorzieningen.