Image
Leefomgeving

Leefomgeving

Eenzaamheid

Gevoelens van eenzaamheid kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals een hogere kans op hartaandoeningen, depressie en slaapproblemen. Andersom kunnen gezondheidsproblemen, zoals lichamelijke beperkingen, eenzaamheid bevorderen. 11% van de Utrechtse volwassenen is ernstig eenzaam. Onder jongeren is ernstige eenzaamheid toegenomen van 7% in 2019 naar 11% in 2021. Lees hier meer over eenzaamheid bij Utrechters.
Naar Eenzaamheid

Discriminatie

Discriminatie betekent dat mensen ongelijk behandeld worden vanwege bijvoorbeeld hun godsdienst, hun huidskleur of afkomst of hun seksuele geaardheid. 35% van de Utrechtse volwassenen met een niet-westerse migratieachtergrond heeft discriminatie ervaren in de afgelopen twaalf maanden. Gemiddeld is dit 19% in Utrecht. Meer weten over discriminatie in Utrecht? Lees hier meer.
Naar Discriminatie

Image
Kinderen in de klas

 

Situatie op school

30% van de kinderen scoort in 2021 laag op welbevinden op school. In 2019 was dit 26%. Deze kinderen hebben het niet naar hun zin op school, gaan er niet graag naar toe, vinden de lessen niet leuk of vervelen zich. 17% van de kinderen wordt wel eens gepest op school. Dit percentage bleef de afgelopen jaren stabiel. Jongeren hebben zowel positieve als negatieve ervaringen met online onderwijs tijdens de coronaperiode. Ruim een op de vijf jongeren geeft aan dat ze tijdens deze periode extra hulp of ondersteuning nodig hadden bij hun schoolwerk. Lees hier meer over de situatie op school van Utrechtse jeugd.
Naar Situatie op school

Woonomgeving

De woonomgeving heeft indirect invloed op de gezondheid. Een aantrekkelijke omgeving nodigt uit om te bewegen en mensen te ontmoeten, heeft groen en water, een goede luchtkwaliteit en niet te veel geluid. Ook voelen mensen zich prettig en veilig in een gezonde leefomgeving. Tevredenheid over de buurt is daarom een mogelijke indicator voor gezondheid. Ruim driekwart van de kinderen is positief over de eigen buurt, volwassenen geven hun buurt een 7,3 en ouderen een en 7,6.
Naar Woonomgeving

Geluids- en geurhinder

Teveel geluid in je woonomgeving van bijvoorbeeld auto’s kan overlast veroorzaken en schadelijk zijn voor je gezondheid. Teveel geluid zorgt voor hinder, slaapverstoring en veroorzaakt een stress reactie en dat leidt weer tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Ook geurhinder kan stressgerelateerde gezondheidseffecten oproepen zoals hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en vermoeidheid. Verkeer is één van de grootste bronnen van geluidshinder in Utrecht en verstoort bij één op de tien volwassenen hun slaap.
Naar Geluids- en geurhinder

Image
Relaxen in een park.

 

Groen

Een groene omgeving is aantrekkelijk om in te ontspannen, te bewegen of andere mensen te ontmoeten. Kortom groen draag positief bij aan gezondheid. Tijdens de coronaperiode werd groen in de buurt weer belangrijker. Zeven op de tien leden van het Bewonerspanel is het groen in hun buurt meer gaan waarderen. 68% van de volwassenen is tevreden met het groen in de buurt en 71% van de  65-plussers. De waardering van groen is verschillend per wijk. Onder groen verstaan we zowel recreatiegroen zoals een park, als het zichtgroen tussen woningen en gebouwen zoals een plantsoen.
Naar Groen