Image
Leefomgeving

Leefomgeving

 
Image
vredenburg-fiets-lopen

 

Inclusie en sociale veiligheid

Er zijn een aantal ongunstige ontwikkelingen op het gebied van inclusie en de sociale veiligheid van de jeugd. Meer jeugd wordt gepest, jongeren ervaren vaker discriminatie, kinderen voelen zich vaker onveilig in de klas en minder jongeren vinden homoseksualiteit normaal. Meer lezen over inclusie en sociale veiligheid?
Naar Inclusie en sociale veiligheid

 
Image
Kinderen spelen in een fontein in de wijk Leidsche Rijn

 

Inclusie en sociale veiligheid

In het najaar van 2023 gaat 63% van de kinderen graag naar school en 44% van de jongeren vindt school leuk. Dat is lager dan voorheen. Thuis gaat het met de meeste jeugd goed. Jeugd in een eenoudergezin of gezin met co-ouderschap hebben vaker negatieve ervaringen thuis en op school. Naar Thuis en school

Image
Vrienden in het park.

 

Sociale contacten

Na een toename tussen 2019 en 2021, neemt ernstige eenzaamheid onder jongeren tussen 2021 en 2023 weer af. In het najaar van 2023 was 8% van de jongeren uit de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs ernstig eenzaam, in 2021 was dit 11%. Meer lezen over sociale contacten en eenzaamheid?
Naar Sociale contacten

Image
Speeltuin

 

Woonomgeving

Een gezonde woonomgeving nodigt uit tot gezond gedrag, het is een omgeving waar mensen zich prettig en veilig voelen. Tevredenheid over de buurt is dan ook een mogelijke indicator voor gezondheid. Deze tevredenheid varieert tussen verschillende wijken.
Naar Woonomgeving

Image
Decibelmeter

 

Geluids- en geurhinder

Te veel geluid in de woonomgeving kan leiden tot hinder, verstoring van de slaap of dagelijkse activiteiten en stressreacties. En dat kan weer zorgen voor een hoger risico op hart- en vaatziekten en psychische aandoeningen. Verkeer is één van de grootste bronnen van geluidshinder in Utrecht. Ook geur kan hinder veroorzaken.
Naar Geluids- en geurhinder

Image
Relaxen in een park.

 

Groen

Een groene omgeving is aantrekkelijk om in te ontspannen, te bewegen of andere mensen te ontmoeten: groen draagt positief bij aan mentale en fysieke gezondheid. In 2021 is 68% van de volwassenen en 71% van de 65-plussers tevreden met het groen in de buurt. De waardering van groen is verschillend per wijk.
Naar Groen