Image
Leefomgeving

Leefomgeving

Image
Jongere zit alleen onderaan trap jaarbeurs

Eenzaamheid

Eenzaamheid kan gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals een hogere kans op hartaandoeningen, depressie en slaapproblemen. Andersom kunnen gezondheidsproblemen, zoals lichamelijke beperkingen, eenzaamheid bevorderen. Tussen 2020 en 2022 is ernstige eenzaamheid onder volwassenen toegenomen.
Naar Eenzaamheid

Image
Discriminatie

Discriminatie

Discriminatie betekent dat mensen ongelijk behandeld worden vanwege bijvoorbeeld hun godsdienst, huidskleur, afkomst of seksuele geaardheid. 35% van de Utrechtse volwassenen met een niet-westerse migratieachtergrond heeft discriminatie ervaren in de afgelopen twaalf maanden, blijkt uit onderzoek in 2021.
Naar Discriminatie

Image
Kinderen in de klas

Situatie op school

30% van de kinderen scoort in 2021 laag op welbevinden op school. Deze kinderen hebben het niet naar hun zin op school, gaan er niet graag naar toe, vinden de lessen niet leuk of vervelen zich. 17% van de kinderen wordt in 2021 wel eens gepest op school. Dit percentage bleef de afgelopen jaren stabiel.
Naar Situatie op school

Image
Speeltuin

Woonomgeving

Een gezonde woonomgeving nodigt uit tot gezond gedrag, het is een omgeving waar mensen zich prettig en veilig voelen. Tevredenheid over de buurt is dan ook een mogelijke indicator voor gezondheid. Deze tevredenheid varieert tussen verschillende wijken.
Naar Woonomgeving

Image
Decibelmeter

Geluids- en geurhinder

Te veel geluid in de woonomgeving kan leiden tot hinder, verstoring van de slaap of dagelijkse activiteiten en stressreacties. En dat kan weer zorgen voor een hoger risico op hart- en vaatziekten en psychische aandoeningen. Verkeer is één van de grootste bronnen van geluidshinder in Utrecht. Ook geur kan hinder veroorzaken.
Naar Geluids- en geurhinder

Image
Relaxen in een park.

Groen

Een groene omgeving is aantrekkelijk om in te ontspannen, te bewegen of andere mensen te ontmoeten: groen draagt positief bij aan mentale en fysieke gezondheid. In 2021 is 68% van de volwassenen en 71% van de 65-plussers tevreden met het groen in de buurt. De waardering van groen is verschillend per wijk.
Naar Groen