Image
Kinderen aan het zwemmen

Zwemvaardigheid

Samenvatting

Kinderen

  • Kinderen met een lage gezinswelvaart hebben minder vaak een zwemdiploma
  • Kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben minder vaak een zwemdiploma
  • Kinderen uit Noordwest, Overvecht, Zuid en Zuidwest hebben minder vaak een zwemdiploma
  • 45% van de kinderen heeft zwemdiploma A, B en C
Wat houdt het in?

Zwemvaardigheid belangrijk om verdrinking te voorkomen

In Nederland hebben we veel water. Er wordt veel in en rond water gespeeld en gesport. Een goede zwemvaardigheid is belangrijk om verdrinking te voorkomen. Daarnaast is zwemmen een gezonde vrijetijdsbesteding waar mensen vaak veel plezier aan beleven. Het is daarom belangrijk dat kinderen leren zwemmen. Tijdens de zwemlessen leren kinderen basistechnieken om in water te bewegen. Ook wennen zij aan hoe het is om in water te spelen en sporten. Hierdoor worden zij zwemvaardiger.

Cijfers over kinderen
Binnenkort staan hier de meest recente cijfers. Nu alvast meer weten over de laatste onderzoeksresultaten of aan de slag met de open data? Bekijk de samenvatting van Jeugdmonitor Utrecht en Gezondheidsmonitor Jeugd.

Kinderen met een lage gezinswelvaart hebben minder vaak een zwemdiploma

In het najaar van 2021 had 93% van de kinderen uit groep zeven en acht van het basisonderwijs in Utrecht die opgroeien in een gezin met een lage welvaart een zwemdiploma. Dit percentage is toegenomen in de afgelopen jaren. Kinderen in een gezin met een hoge welvaart hebben bijna allemaal een zwemdiploma. Gemiddeld heeft 98% van de 10- tot 12-jarigen een zwemdiploma.

Image
93% van de kinderen met een lage welvaart heeft een zwemdiploma. Van de kinderen met een hoge gezinswelvaart heeft bijna iedereen een zwemdiploma.

Kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben minder vaak een zwemdiploma

95% van de kinderen met een Marokkaanse of overig niet-westerse migratieachtergrond heeft een zwemdiploma. Van de kinderen zonder migratieachtergrond heeft 99% een zwemdiploma.

Image
95% van de kinderen met een Marokkaanse of overig niet-westerse migratieachtergrond heeft een zwemdiploma, dit is 99% bij kinderen zonder migratieachtergrond.

Kinderen uit Noordwest, Overvecht, Zuid en Zuidwest hebben minder vaak een zwemdiploma

10- t/m 12-jarigen uit de wijken Noordwest, Overvecht, Zuid en Zuidwest hebben minder vaak dan gemiddeld een zwemdiploma. In Zuid komt dit voornamelijk voor bij kinderen uit de subwijk Nieuw Hoograven-Bokkenbuurt. 88% van hen heeft een zwemdiploma. Het percentage kinderen met een zwemdiploma in Overvecht is toegenomen van 84% in 2017 naar 95% in 2021.

Image
Kinderen uit Noordwest, Overvecht, Zuid en Zuidwest hebben minder vaak een zwemdiploma.

45% van de kinderen heeft zwemdiploma A, B en C

Van de kinderen uit groep zeven en acht geeft 45% aan dat zij diploma A, B en C hebben, hiermee zijn zij volledig zwemvaardig. 43% van de kinderen heeft diploma A en B en 9% heeft alleen zwemdiploma A.

Jeugdmonitor Utrecht in coronatijd

De Jeugdmonitor is in Utrecht uitgevoerd van oktober tot en met begin december 2021 onder kinderen van groep zeven en acht van het basisonderwijs. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland steeg sterk in de loop van oktober. Op het moment van dataverzameling golden daardoor verschillende coronamaatregelen, die in november en december steeds verder werden aangescherpt. Nederland stevende weer af op een lockdown. Dit alles heeft de resultaten van de Jeugdmonitor beïnvloed. Op de coronapagina staat een overzicht van de maatregelen die tijdens dit onderzoek golden.