Image
Thuis werken achter de laptop

Jeugd in coronatijd onderzoek

Samenvatting

In april 2021, net voor het einde van de tweede lockdown, ging het goed met de meeste Utrechtse kinderen en jongeren. Desondanks ervaren ze de coronatijd voornamelijk als negatief. Dit blijkt uit het kwalitatieve Jeugd in Coronatijd onderzoek. Dit onderzoek geeft een duidelijk beeld van hoe Utrechtse kinderen (groep 7) en jongeren (klas 2 en 3) de coronatijd beleven en de impact van de coronatijd op hun gezondheid en leven. Kinderen van drie basisscholen hebben zeven open vragen op papier ingevuld, jongeren van één middelbare school hebben digitaal vier open vragen ingevuld. Ter verdieping op de open vragen hebben we twee groepsgesprekken gevoerd met jongeren.

Kinderen en jongeren noemen meer negatieve dan positieve veranderingen tijdens de coronatijd, bijvoorbeeld dat er weinig te doen is en ze vrienden en familie minder kunnen zien. De negatieve veranderingen worden in de meeste gevallen opgelost met de versoepeling van de coronamaatregelen. Kinderen en jongeren noemen als grootste positieve verandering dat ze in de coronatijd meer vrije tijd hebben. De introductie van online en hybride onderwijs roept zowel positieve als negatieve reacties op van jongeren. Voor sommige jongeren heeft het online of hybride onderwijs meerwaarde, andere jongeren vinden het lastig of onprettig. Kinderen hebben in het onderzoek ook aangegeven hoe zij school ervaren in de coronatijd. Zonder dat we er direct naar hebben gevraagd, noemt een derde van hen positieve dan wel negatieve veranderingen in hun schoolprestaties. Dit laat zien dat schoolprestaties een belangrijk onderwerp is in de leefwereld van kinderen.

We zien dat kinderen en jongeren in staat zijn om deze periode te relativeren. Ook praat een deel van de kinderen over de coronatijd alsof die al voorbij is. Dit laat de weerbaarheid en veerkracht van de jeugd zien. Wel is er volgens jongeren meer aandacht nodig voor psychische gezondheid onder leeftijdsgenoten en de invloed van corona daarop. Daarnaast is het de vraag wat het lange termijneffect van de coronacrisis op de gezondheid en het leven van kinderen en jongeren is.

Image
Kinderen staan met mondkapjes voor school.