Image
Privacy

Privacy

De gemeente Utrecht vindt zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Op deze pagina leest u hoe we omgaan met uw privacy.

Uw privacy als u onze website bezoekt

Als u onze website bezoekt, worden enkele cookies vastgelegd indien u daar toestemming voor geeft. Deze cookies helpen ons om te begrijpen welke pagina's vaak bezocht worden en op welke manier wij de site kunnen verbeteren. De cookies worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Voor meer informatie, zie Cookies.

Uw privacy als u zich abonneert op onze nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uw e-mailadres, de datum waarop u zich heeft ingeschreven en of u akkoord (consent) heeft gegeven. Deze gegevens bewaren wij totdat u zich uitschrijft van onze nieuwsbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief staat een link om u uit te schrijven indien gewenst.

Uw privacy als u ons contactformulier invult

Als u ons contactformulier invult, bewaren wij uw naam, uw e-mailadres en uw opmerkingen zoals u die invult in het webformulier. Eventuele vervolgcorrespondentie bewaren we eveneens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie, zie Hoe gaat de gemeente Utrecht om met Privacy?

Uw privacy als u deelneemt aan een (vragenlijst)onderzoek

De gemeente Utrecht gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar inwoners en houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Als u meedoet aan een van onze vragenlijstonderzoeken of bijvoorbeeld interviews, verwerken wij uw gegevens anoniem. In onze open data publiceren we alleen informatie die openbaar gemaakt mag worden. Persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens worden niet gepubliceerd. Informatie die schade kan veroorzaken of de veiligheid in gevaar kan brengen, wordt ook niet via open data verspreid.

Voor meer informatie, zie: