Image
Privacy

Privacy

De gemeente Utrecht vindt zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Op deze pagina leest u hoe we omgaan met uw privacy.

Privacy als u onze website bezoekt

Als u onze website bezoekt, worden enkel cookies vastgelegd wanneer u daar toestemming voor geeft. Deze cookies helpen ons om te begrijpen welke pagina's vaak worden bezocht en op welke manier wij de website kunnen verbeteren. De cookies worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Voor meer informatie, zie Cookies.

Privacy als u zich abonneert op onze nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uw e-mailadres, datum van inschrijving en gegeven akkoord (consent). Deze gegevens bewaren wij, totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief heeft een link, waarmee u zichzelf kunt uitschrijven.

Privacy als u ons contactformulier invult

Als u ons contactformulier invult, bewaren wij uw naam, e-mailadres en opmerkingen zoals ingevuld in het webformulier. Eventuele vervolgcorrespondentie bewaren we eveneens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie, zie Hoe gaat de gemeente Utrecht om met Privacy?

Privacy als u deelneemt aan een (vragenlijst)onderzoek

De gemeente Utrecht gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar inwoners en houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u meedoet aan een van onze vragenlijstonderzoeken of bijvoorbeeld interviews, verwerken wij uw gegevens strikt vertrouwelijk. In onze open data publiceren we alleen informatie die openbaar gemaakt mag worden. Persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens worden niet gepubliceerd. Informatie die schade kan veroorzaken of de veiligheid in gevaar kan brengen, wordt ook niet via open data verspreid.

Voor meer informatie, zie: