Image
Omgeving met groen en water

Groen

Samenvatting

Volwassenen

  • Ruim twee derde van de volwassenen is tevreden met het groen in de buurt
  • Utrechters uit Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern en Oost zijn het vaakst tevreden over parken
  • Zeven op de tien Utrechtse panelleden hebben meer waardering voor groen sinds het uitbreken van het coronavirus
  • 53% van de volwassenen geeft een acht of hoger voor het groen in hun buurt
  • Utrechters uit Vleuten-De Meern en Oost geven het vaakst een acht of hoger voor het groen in hun buurt
  • 18- t/m 39-jarigen geven het groen in hun buurt vaker een onvoldoende

Ouderen

  • Zeven op de tien 65-plussers is tevreden met het groen in de buurt
  • 72% van de ouderen geeft een acht of hoger voor het groen in hun buurt
  • Utrechtse ouderen uit Vleuten-De Meern geven het vaakst een acht of hoger voor het groen in hun buurt
Wat houdt het in?

Groen draagt positief bij aan de gezondheid

Een groene omgeving is aantrekkelijk om in te ontspannen, wandelen of fietsen, sporten of andere mensen te ontmoeten. Het vermindert stress, stimuleert om te bewegen en stimuleert sociale contacten in de buurt. Ook verbetert groen de luchtkwaliteit. Hoe vaak mensen gebruik maken van groen en hoe ze het waarderen, hangt af van de locatie, de kwaliteit en de beschikbaarheid. Onder groen verstaan we zowel het groen om in te recreëren (zoals een park) als het groen tussen woningen en gebouwen in waar geen recreatie mogelijk is (zoals een plantsoen).

Cijfers over volwassenen

Ruim twee derde van de volwassenen is tevreden met het groen in de buurt

68% van de 18- t/m 64-jarigen in Utrecht is (zeer) tevreden over het groen in de buurt, zoals grasveldjes en bomen. Dit blijkt uit de Inwonersenquête uitgevoerd in het najaar van 2021. De tevredenheid over het groen verschilt per wijk. In Overvecht, Zuid, Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn is ongeveer driekwart van de volwassenen tevreden over het groen in de eigen buurt. Volwassenen die wonen in Noordwest en Zuidwest zijn met 53% en 59% minder vaak tevreden.

Aantal m² openbaar groen per huishouden en aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is met het groen in de buurt.*

Infogram URL

Utrechters uit Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern en Oost zijn het vaakst tevreden over parken

Ruim acht op de tien volwassenen die wonen in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn zijn (zeer) tevreden over het park in hun buurt of wijk. De ligging bij het Máximapark en de Haarrijnseplas spelen mogelijk mee bij deze beoordeling. Ook in Oost is ruim acht op de tien Utrechters (zeer) tevreden over het park in de buurt. Gemiddeld is dit 74%. In Zuidwest (61%), Binnenstad en Overvecht (beide 69%) zijn de inwoners hier het tevreden over.

Waardering groen meten

In de inwonersenquête uitgevoerd in het najaar van 2021, is aan Utrechters gevraagd of zij zeer tevreden, tevreden, neutraal, ontevreden of zeer ontevreden zijn over het groen in de buurt, zoals grasveldjes en bomen en het park in de buurt. Meer informatie over groen in de openbare ruimte is terug te vinden op de Utrecht Monitor.

In de Gezondheidsmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2020, is aan Utrechters gevraagd om op een schaal van 0 tot 10 aan te geven hoe tevreden ze zijn over het groen in hun buurt, zoals parken of plantsoenen. 

Zeven op de tien Utrechtse panelleden hebben meer waardering voor groen sinds het uitbreken van het coronavirus

Sinds het uitbreken van het coronavirus hebben zeven op de tien panelleden van het Utrechtse bewonerspanel meer waardering voor groen zoals grasveldjes en bomen in hun omgeving. Dit gaven Utrechters aan in zowel het bewonerspanel van juni 2020 als van juli 2021.

53% van de volwassenen geeft een acht of hoger voor het groen in hun buurt

In Utrecht geeft 53% van de 18- t/m 64-jarigen het groen in hun buurt een rapportcijfer van een acht of hoger. 17% is niet tevreden en geeft een rapportcijfer van vijf of lager. In 2016 gaf 13% dit aan. Dit komt met name omdat vrouwen en Utrechters met een hbo- of wo-opleiding in 2020 vaker een onvoldoende geven dan in 2016.

Image
-

Utrechters uit Vleuten-De Meern en Oost geven het vaakst een acht of hoger voor het groen in hun buurt

Twee derde van de volwassenen uit de wijken Vleuten-De Meern en Oost geeft minimaal het rapportcijfer acht voor het groen in hun buurt. Het percentage volwassenen dat een onvoldoende geeft is in deze wijken minder dan één op de tien. Ook Utrechters uit de wijken Leidsche Rijn, Zuid en Noordoost geven vaker dan gemiddeld in Utrecht een acht of hoger. In de wijken Zuidwest, Noordwest, Binnenstad en West vinden inwoners minder vaak dat het groen in hun buurt een acht of meer waard is. In Zuidwest, Noordwest en Binnenstad is het percentage volwassenen dat een onvoldoende geeft ook hoger dan gemiddeld.

Percentage Utrechtse volwassenen dat groen in de buurt beoordeelt met een acht of hoger.

Image
-

18- t/m 39-jarigen geven het groen in hun buurt vaker een onvoldoende

Utrechters van 18 t/m 39 jaar geven vaker dan gemiddeld een onvoldoende voor groen in hun buurt terwijl 40- t/m 64-jarigen vaker een voldoende geven. 18- t/m 39-jarigen beoordelen het groen in hun buurt ook minder vaak met een acht of hoger. 40- t/m 64-jarigen doen dit vaker dan gemiddeld. Volwassenen met kinderen zijn ook vaker tevreden over het groen in de buurt. Zij geven vaker een voldoende en ook vaker een acht of hoger.

Gezondheidsmonitor in coronatijd

De Gezondheidsmonitor 2020 is in Utrecht uitgevoerd van eind september tot en met half december 2020 onder volwassenen en ouderen die zelfstandig wonen. In deze periode nam het aantal Utrechters met een positieve testuitslag tot de tweede helft van oktober toe waarna een daling inzette die tot eind december aanhield. Vanaf 13 oktober gold een gedeeltelijke lockdown en vanaf 15 december een gehele lockdown. Dit alles heeft de resultaten van de Gezondheidsmonitor beïnvloed. Voor een aantal gezondheidsthema’s hebben respondenten ingevuld wat de invloed van de coronacrisis hierop volgens hen was. Ook zijn er indicatoren waarmee een vergelijking over de tijd is gemaakt.

Zie coronavirus voor meer gezondheidsinformatie rondom corona.

Cijfers over ouderen

Zeven op de tien 65-plussers is tevreden met het groen in de buurt

71% van de Utrechters van 65 jaar en ouder is (zeer) tevreden over het groen in de buurt, zoals grasveldjes en bomen. Dit blijkt uit de Inwonersenquête uitgevoerd in het najaar van 2021. 78% van de 65-plussers is tevreden over het park in hun buurt of wijk.

Waardering groen meten

In de inwonersenquête uitgevoerd in het najaar van 2021, is aan Utrechters gevraagd of zij zeer tevreden, tevreden, neutraal, ontevreden of zeer ontevreden zijn over het groen in de buurt, zoals grasveldjes en bomen en het park in de buurt. Meer informatie over groen in de openbare ruimte is terug te vinden op de Utrecht monitor.

In de Gezondheidsmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2020, is aan Utrechters gevraagd om op een schaal van 0 tot 10 aan te geven hoe tevreden ze zijn over het groen in hun buurt, zoals parken of plantsoenen.

72% van de ouderen geeft een acht of hoger voor het groen in hun buurt

In Utrecht geeft 72% van de 65-plussers het groen in hun buurt een acht of hoger. 7% is niet tevreden en geeft een rapportcijfer van vijf of lager.

Image
93% van de ouderen geeft een rapportcijfer van zes of hoger voor het groen in hun buurt, 72% geeft een acht of hoger.

Utrechtse ouderen uit Vleuten-De Meern geven het vaakst een acht of hoger voor het groen in hun buurt

Ouderen uit de wijken Vleuten-De Meern, Leidsche RijnOost en Zuid geven vaker dan gemiddeld in Utrecht het rapportcijfer acht of hoger voor het groen in hun buurt. In de wijken ZuidwestNoordwest en Binnenstad vinden ouderen minder vaak dat het groen in hun buurt een acht of meer waard is.

Percentage Utrechtse volwassenen dat groen in de buurt beoordeelt met een acht of hoger.

Image
Ouderen in Zuidwest, Noordwest en Binnenstad geven minder vaak een acht of hoger voor het groen in hun buurt dan gemiddeld in Utrecht.

Gezondheidsmonitor in coronatijd

De Gezondheidsmonitor 2020 is in Utrecht uitgevoerd van eind september tot en met half december 2020 onder volwassenen en ouderen die zelfstandig wonen. In deze periode nam het aantal Utrechters met een positieve testuitslag tot de tweede helft van oktober toe waarna een daling inzette die tot eind december aanhield. Vanaf 13 oktober gold een gedeeltelijke lockdown en vanaf 15 december een gehele lockdown. Dit alles heeft de resultaten van de Gezondheidsmonitor beïnvloed. Voor een aantal gezondheidsthema’s hebben respondenten ingevuld wat de invloed van de coronacrisis hierop volgens hen was. Ook zijn er indicatoren waarmee een vergelijking over de tijd is gemaakt.

Zie coronavirus voor meer gezondheidsinformatie.