Image
Woning

Woning

Samenvatting

Volwassenen

  • Utrechtse volwassenen geven hun woning een 7,5
  • Utrechters uit Overvecht en Zuidwest geven vaker een onvoldoende aan hun woning
  • 15% van de Utrechters vindt hun woning slecht onderhouden
  • Eén derde van de Utrechtse volwassenen kan onvoldoende verkoeling vinden in huis

Ouderen

  • Utrechtse ouderen geven hun woning het cijfer 7,8
  • Ouderen uit Noordwest en Overvecht zijn minder positief over hun woning
  • 15% van de Utrechtse ouderen kan onvoldoende verkoeling vinden in huis
  • 29% van de 65-plussers vindt hun woning niet geschikt voor ouderen
Wat houdt het in?

Woonsituatie heeft invloed op de gezondheid

Woonplezier heeft een positieve invloed op het welbevinden en de gezondheid van mensen. Woonplezier draagt bij aan een goed humeur, geluksgevoel, geestelijke balans en lichamelijke gezondheid. Ontevredenheid over de woning kan, door ergernissen of stress, lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en buikpijn veroorzaken. Wat een prettige en veilige woonsituatie is, is afhankelijk van de levensfase waarin iemand zich bevindt. Gezinnen met kinderen hebben bijvoorbeeld andere behoeften dan ouderen.

Ook kunnen vocht en schadelijke stoffen zoals asbest en fijnstof in huis ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook kan de inrichting of constructie van een huis leiden tot (val)ongevallen in huis.

Cijfers over volwassenen

Utrechtse volwassenen geven hun woning een 7,5

Volwassenen (18 t/m 64 jaar) in Utrecht geven gemiddeld een 7,5 aan hun woning. 59% van de volwassenen geeft hun woning een acht of hoger. 18- t/m 39-jarige Utrechters zijn minder vaak tevreden met hun woning dan gemiddeld. Dit geldt ook voor Utrechters die basisonderwijs of vmbo hebben afgerond. Gemiddeld geeft 10% van de volwassenen een onvoldoende voor hun woning. 

Rapportcijfer voor woning:

Image
44% van de laagopgeleide Utrechters geeft een 8 of hoger voor hun woning, 21% geeft een onvoldoende. Bij hoogopgeleiden is dit 64% en 6%.

Tevredenheid met de woning hangt samen met type woning

In Utrecht zijn huurders zijn over het algemeen minder tevreden dan huiseigenaren over de grootte en het onderhoud van de woning. Wijken met veel koopwoningen scoren dan ook hoger op woningtevredenheid dan wijken met veel huurwoningen. Huurders van een particuliere huurwoning beoordelen de woning net iets beter dan hun huurders van een corporatiewoning.

Utrechters uit Overvecht en Zuidwest geven vaker een onvoldoende aan hun woning

21% van de volwassenen uit Overvecht en 17% van de volwassenen uit Zuidwest beoordeelt hun woning met een vijf of lager. Utrechters uit de wijken Noordoost, Oost, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern geven minder vaak een onvoldoende.

Percentage volwassenen dat een onvoldoende rapportcijfer geeft voor de woning, naar wijk:

Image
21% van de volwassen uit Overvecht geeft een onvoldoende aan hun woning. Inde wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is dat lager dan 6%

15% van de Utrechters vindt hun woning slecht onderhouden

Van de volwassenen in Utrecht vindt 15% dat hun woning slecht is onderhouden. In de wijk Overvecht geeft 23% van de volwassenen dit aan. Utrechters die basisonderwijs, vmbo, havo, vwo of mbo hebben afgerond vinden ook vaker dan gemiddeld dat hun woning minder goed onderhouden is. Over het algemeen zijn huurders minder tevreden dan huiseigenaren over het onderhoud van de woning.

Eén derde van de Utrechtse volwassenen kan onvoldoende verkoeling vinden in huis

33% van de 18-64 jarigen in Utrecht geeft aan dat tijdens aanhoudend warm weer zij onvoldoende (rapportcijfer 5 of lager) verkoeling vinden in hun eigen woning. Dit blijkt uit de Gezondheidspeiling 2020. Volwassenen die wonen in de wijken Noordwest, Oost, Binnenstad en Zuidwest geven dit vaker dan gemiddeld in Utrecht aan. Dit geldt ook voor volwassenen met een hbo- of wo-opleiding, 18-39 jarigen, alleenwonenden en huishoudens zonder kinderen. Eén op de vijf volwassenen geeft aan zij zowel binnen in huis als buiten in eigen tuin of ergens in de buurt onvoldoende verkoeling kunnen vinden bij aanhoudend warm weer. Lees bij woonomgeving meer over het vinden van verkoeling in huis, tuin of ergens in de buurt.

Image
30% kan buiten in tuin of buurt onvoldoende verkoeling vinden bij warmte, 33% lukt dat niet in huis en 20% zowel niet binnen als buiten.
Cijfers over ouderen

Utrechtse ouderen geven hun woning een 7,8

65-plussers in Utrecht geven gemiddeld een 7,8 aan hun woning. 67% van de ouderen geeft hun woning het rapportcijfer acht of hoger. 6% geeft een vijf of lager voor hun woning. Dit komt vaker voor bij ouderen die basisonderwijs of vmbo hebben afgerond (12%) en minder vaak bij ouderen met een hbo- of wo-opleiding (1%). 8% vindt de woning slecht onderhouden. 

Percentage 65-plussers dat (zeer) tevreden is met de woning:

Image
67% van de ouderen in Utrecht geeft een 8 of hoger voor hun woning. 6% geeft een onvoldoende.

Tevredenheid met de woning hangt samen met type woning

In Utrecht zijn huurders zijn over het algemeen minder tevreden dan huiseigenaren over de grootte en het onderhoud van de woning. Wijken met veel koopwoningen scoren dan ook hoger op woningtevredenheid dan wijken met veel huurwoningen. Huurders van een particuliere huurwoning beoordelen de woning net iets beter dan hun huurders van een corporatiewoning.

Ouderen uit Noordwest en Overvecht zijn minder positief over hun woning

In een ander onderzoek van de gemeente Utrecht is het mogelijk om voor ouderen naar wijkverschillen te kijken. Driekwart van de 65-plussers uit de wijken Noordwest en Overvecht is zeer tevreden met hun woning en geeft hun woning een rapportcijfer acht of hoger. Gemiddeld in Utrecht is dit in dit onderzoek 83%. In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern geven meer mensen een acht of hoger, namelijk 89% en 90%.

15% van de Utrechtse ouderen kan onvoldoende verkoeling vinden in huis

Van 65-plussers in Utrecht geeft 15% aan dat zij tijdens aanhoudend warm weer onvoldoende (rapportcijfer 5 of lager) verkoeling vinden in hun woning. Dit blijkt uit de Gezondheidspeiling 2020. Ouderen die wonen in de wijken Overvecht en Zuidwest geven dit vaker dan gemiddeld in Utrecht aan. Ook 65-plussers die basisonderwijs, lbo of mavo hebben afgerond en alleenwonende ouderen geven dit vaker aan. 10% van de 65 plussers geeft aan dat zij zowel binnen in huis als buiten in eigen tuin of in de buurt onvoldoende verkoeling kunnen vinden bij aanhoudend warm weer. Lees bij woonomgeving meer over het vinden van verkoeling in huis, tuin of ergens in de buurt. 

Onvoldoende (5 of lager) voor vinden van verkoeling

Image
15% van de ouderen kan in huis onvoldoende verkoeling vinden bij warmte, 18% lukt dat niet buiten en 10% zowel niet binnen als buiten.

29% van de 65-plussers vindt hun woning niet geschikt voor ouderen

Drie op de tien ouderen in Utrecht geeft aan dat hun woning niet geschikt is voor ouderen en/of mensen met een fysieke beperking. 65 tot 79- jarigen en ouderen met een hbo- of wo-opleiding geven dit vaker aan dan gemiddeld. Dit blijkt uit het de Inwonersenquête. 80-plussers en ouderen met een havo-, vwo- of mbo-opleiding geven dit juist minder vaak aan.