Image
Controle bij patiënt

Zorggebruik

Samenvatting

Volwassenen & ouderen

  • Niet ontvangen zorg is weer terug op het niveau van voor corona
  • Het gebruik van zorg ligt in 2022 nog steeds lager dan voor corona
  • 68% van de Utrechtse migranten maakt gebruik van mondzorg
  • Gebruik van mondzorg verschilt per wijk
Cijfers over volwassenen en ouderen

Niet ontvangen zorg is weer terug op het niveau van voor corona

Het niet ontvangen van een benodigde medische behandeling is terug op het niveau van voor corona. Onder Utrechters van 18 jaar en ouder was dit 12% in 2020. Dit is 7% in het najaar van 2022. Kosten zijn de belangrijkste reden waarom Utrechters het afgelopen jaar benodigde zorg niet hebben ontvangen. 15% van de Utrechters die in het buitenland zijn geboren (migranten) hebben benodigde zorg niet ontvangen. Dit is 4% onder Utrechters die in Nederland zijn geboren. Ook heeft 16% van de Utrechters die moeite heeft met rondkomen heeft het afgelopen jaar benodigde zorg niet ontvangen. Dit is 4% onder Utrechters die geen moeite hebben met rondkomen.

Infogram URL

Het gebruik van zorg ligt in 2022 nog steeds lager dan voor corona

Er wordt weer meer gebruik gemaakt van zorg, maar het zorggebruik is nog niet terug op het niveau van 2018. Met name het gebruik van huisartsenzorg is nog niet terug op het niveau van voor corona. Van de Utrechtse volwassenen (18-64 jaar) heeft 68% de afgelopen twaalf maanden contact gehad met de huisarts, terwijl dit 76% was voor corona (in 2018). Bij ouderen is dit in dezelfde periode gedaald van 90% naar 84%. Positief is dat 77% van de ouderen de afgelopen twaalf maanden contact had met de tandarts of mondhygiënist, terwijl dit 71% was in 2020. Deze gunstige ontwikkeling startte in 2006 toen 46% aangaf mondzorg te hebben ontvangen.

Infogram URL

68% van de Utrechtse migranten maakt gebruik van mondzorg

Utrechters tussen de 18 en 64 jaar die in het buitenland zijn geboren (migranten) maken minder vaak gebruik van mondzorg. 68% had het afgelopen jaar contact met de tandarts. Dit is 81% onder volwassenen met een Nederlandse herkomst. 65-plussers met basisonderwijs of vmbo als opleiding en ouderen boven de 80 jaar hebben ook minder vaak contact met de tandarts. Geslacht hangt ook samen met gebruik van zorg: 78% van de vrouwelijke 18-plussers heeft in 2022 contact gehad met de huisarts. Dit is 62% voor mannen. Hetzelfde verschil zien we bij medisch specialistische zorg. Utrechtse migranten ouderen hebben ook vaker contact gehad met een medisch specialist dan ouderen met een Nederlandse herkomst.

Gebruik van mondzorg verschilt per wijk

65-plussers in Noordwest hadden het afgelopen jaar minder vaak contact met de huisarts. In de wijken Overvecht en Zuidwest maken Utrechters tussen de 18 en 64 jaar minder vaak gebruik van mondzorg. Er zijn geen verschillen tussen wijken in het gebruik van huisartsenzorg of medisch specialistische zorg.

Infogram URL