Image
Kerkhof

Sterfte en doodsoorzaken

Samenvatting
  • Kanker is de meest voorkomende doodsoorzaak in Utrecht
  • 12% van de sterfgevallen in Utrecht in 2020 en 2021 werd veroorzaakt door het coronavirus
  • Utrechters overlijden vaker aan aandoeningen van de onderste luchtwegen dan gemiddeld in Nederland
Cijfers over sterfte en doodsoorzaken

Kanker is de meest voorkomende doodsoorzaak in Utrecht

27% van de Utrechters die in 2020 en 2021 zijn overleden, overleed aan kanker. Dit is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Sterfte door longkanker komt het meest voor. Daarna volgen kanker van het bloed en lymfeweefsel, dikke darmkanker en borstkanker. Andere doodsoorzaken die veel voorkomen zijn hart- en vaatziekten, een infectie met het coronavirus, psychische stoornissen en ziekten van de ademhalingsorganen.

Belangrijkste doodsoorzaken in Utrecht

Image
27% van de Utrechters die in 2020 en 2021 overleden overleed aan kanker, 18% aan hart- en vaatziekten, 12% aan het coronavirus.

12% van de sterfgevallen in Utrecht in 2020 en 2021 werd veroorzaakt door het coronavirus

In 2020 en 2021 was 12% van het totaal aantal sterfgevallen in Utrecht het gevolg van een coronavirus infectie. Hiermee staat het coronavirus op plaats drie van de belangrijkste doodsoorzaken in 2020 en 2021. Sterfte als gevolg van het coronavirus was in Utrecht vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Utrechters overlijden vaker aan luchtwegaandoeningen dan gemiddeld in Nederland

In de periode 2018-2021 overleden Utrechters vaker aan chronische aandoeningen van de onderste luchtwegen dan gemiddeld in Nederland. Dit geldt ook voor de andere drie grote steden. Utrechters overlijden minder vaak aan hart- en vaatziekten dan gemiddeld in Nederland.

Vergelijking sterfte aan vaak voorkomende doodsoorzaken in Utrecht met Nederland berekend met de Standardized Mortality Ratio:

Image
In Utrecht overlijden meer mensen aan chronische aandoeningen van de onderste luchtwegen dan gemiddeld in Nederland.

Vergelijking van sterfte

De vergelijking van het aantal sterfgevallen in Utrecht ten opzichte van Nederland is uitgevoerd met de Standardized Mortality Ratio (SMR, Nederlands: gestandaardiseerde sterfte verhouding). De SMR voor Utrecht is de verhouding tussen het aantal sterfgevallen in Utrecht en het aantal sterfgevallen dat verwacht kan worden op basis van de leeftijdsopbouw van de Utrechtse bevolking en het aantal sterfgevallen in de Nederlandse bevolking. Een SMR van 100 betekent dat het aantal sterfgevallen gelijk is aan het verwachte aantal sterfgevallen. Een SMR hoger dan 100 betekent dat meer personen zijn overleden.