Image
Kerkhof

Sterfte en doodsoorzaken

Samenvatting
  • Kanker is de meest voorkomende doodsoorzaak in Utrecht 
  • 10% van de sterfgevallen in Utrecht tussen 2020 en 2022 werd veroorzaakt door het coronavirus  
  • Utrechters overlijden vaker aan aandoeningen van de onderste luchtwegen dan                                
    gemiddeld in Nederland 
Cijfers over sterfte en doodsoorzaken

Kanker is de meest voorkomende doodsoorzaak in Utrecht 

27% van de Utrechters die tussen 2020 en 2022 zijn overleden, overleed aan kanker. Dit is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Sterfte door longkanker komt het meest voor. Daarna volgen kanker van het bloed en lymfeweefsel, dikke darmkanker en borstkanker. Andere doodsoorzaken die veel voorkomen zijn hart- en vaatziekten, een infectie met het coronavirus, psychische stoornissen en ziekten van de ademhalingsorganen.

Belangrijkste doodsoorzaken in Utrecht (2020–2022) 

Infogram URL

10% van de sterfgevallen in Utrecht tussen 2020 en 2022 werd veroorzaakt door het coronavirus 

Tussen 2020 en 2022 was 10% van het totaal aantal sterfgevallen in Utrecht het gevolg van een coronavirus infectie. Hiermee staat het coronavirus op plaats drie van de belangrijkste doodsoorzaken voor die periode. De jaarlijkse sterfte door het coronavirus is wel aan het dalen. In 2020 overleden 288 Utrechters aan het virus, in 2022 waren dit 114.

Utrechters overlijden vaker aan luchtwegaandoeningen dan gemiddeld in Nederland 

In de periode 2019-2022 overleden Utrechters vaker aan chronische aandoeningen van de onderste luchtwegen dan gemiddeld in Nederland. Dit geldt ook voor de andere drie grote steden. Utrechters overlijden minder vaak aan hart- en vaatziekten dan gemiddeld in Nederland.

Vergelijking sterfte aan vaak voorkomende doodsoorzaken in Utrecht met Nederland berekend met de Standardized Mortality Ratio: 

Infogram URL
Vergelijking van sterfte

De vergelijking van het aantal sterfgevallen in Utrecht ten opzichte van Nederland is uitgevoerd met de Standardized Mortality Ratio (SMR, Nederlands: gestandaardiseerde sterfte verhouding). De SMR voor Utrecht is de verhouding tussen het aantal sterfgevallen in Utrecht en het aantal sterfgevallen dat verwacht kan worden op basis van de leeftijdsopbouw van de Utrechtse bevolking en het aantal sterfgevallen in de Nederlandse bevolking. Een SMR van 100 betekent dat het aantal sterfgevallen gelijk is aan het verwachte aantal sterfgevallen. Een SMR hoger dan 100 betekent dat meer personen zijn overleden.