Image
Vrouw noteert informatie uit gesprek

Sociaal-medische zorg

Samenvatting
  • Vooral mannen bezoeken het sociaal medisch spreekuur
  • De meeste patiënten hebben problemen aan de huid
  • De meest voorkomende diagnoses van het spreekuur komen grotendeels overeen met klachten in een huisartsenpraktijk
  • Mannen en vrouwen komen met verschillende problemen op het spreekuur
  • Het grootste deel van de patiënten bezoekt het spreekuur vaker dan één keer
  • Bij één op de vijf contactmomenten is medicatie voorgeschreven
Cijfers over sociaal-medische zorg

Vooral mannen bezoeken het sociaal medisch spreekuur daklozen

87% van de bezoekers van het sociaal medisch spreekuur daklozen is man. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers is 42 jaar. De jongste bezoeker is 15 jaar, de oudste 85. Ruim één op de drie patiënten komt uit Nederland. 

Image
35% van de bezoekers van het sociaal medisch spreekuur daklozen komt uit Nederland, 19% uit Midden-Oosten, 16% uit Oost-Europa, 9% uit Afrika, 5% uit Zuid-Amerika, 5% uit West-Europa, 2% uit Azië en 9% is onbekend.

Een spreekuur voor daklozen en andere sociaal kwetsbare Utrechters

Het sociaal medisch spreekuur voor daklozen is een initiatief van de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht. Daklozen en andere sociaal kwetsbare Utrechters zijn hier welkom voor medische zorg. Verpleegkundigen en huisartsen geven medisch advies, verzorgen wonden en schrijven medicatie voor. Soms sturen ze patiënten naar een ziekenhuis. Verpleegkundigen herkennen sociale, psychische en verslavingsproblematiek zodat geschikte hulpverlening kan worden ingeschakeld. De cijfers uit deze tekst zijn gebaseerd op de verslaglegging van de spreekuren van de afgelopen vijf jaar. Het gaat in totaal om 5.726 contactmomenten van 1.138 unieke personen.

De meeste patiënten hebben problemen aan de huid

Patiënten bezochten het spreekuur het vaakst met huidproblemen, gevolgd door problemen aan het bewegingsapparaat, de luchtwegen, de spijsverteringsorganen en psychische problemen.

Meest voorkomende problemen in categorieën:

Image
18% heeft problemen aan huid, 15% aan bewegingsapparaat, 12% aan luchtwegen, 10% aan spijsverteringsorganen en 9% psychische problemen.

De meest voorkomende diagnoses van het spreekuur komen grotendeels overeen met klachten in een huisartsenpraktijk

Diagnoses die veel voorkomen op het spreekuur komen grotendeels overeen met de klachten bij een huisartsenpraktijk. Suikerziekte en hoesten komen zowel in een huisartsenpraktijk als op het spreekuur veel voor. Ook zijn er verschillen aanwezig. Op het spreekuur komen bezoekers vaker met klachten over tanden en het tandvlees en klachten over voeten, tenen en/of knieën.

Mannen en vrouwen komen met verschillende problemen op het spreekuur

Mannen komen vaker met problemen aan het oor, de stofwisseling, de spijsverteringsorganen en het bewegingsapparaat. Vrouwen bezoeken het spreekuur vaker voor algemene problemen, problemen waarvan de oorzaak niet duidelijk is, problemen aan het zenuwstelsel, sociale problematiek en problemen aan de urinewegen.

Het grootste deel van de patiënten bezoekt het spreekuur vaker dan één keer

In de afgelopen vijf jaren bezocht 62% van de patiënten het spreekuur twee keer of vaker. 12% van de patiënten kwam vaker dan tien keer. Gemiddeld hebben de patiënten vijf contactmomenten.

Bij één op de vijf contactmomenten is medicatie voorgeschreven

Tijdens 1124 contactmomenten zijn één of meerdere recepten voorgeschreven. In de afgelopen vijf jaar kreeg 37% van de patiënten minimaal één keer medicatie voorgeschreven. Medicatie tegen hoge bloeddruk komt het meest voor.

Meest voorkomende medicatievoorschriften in categorieën:

Image
De meest voorkomende medicatie is antihypertensiva met 16%, vervolgens 13% antimicrobiële middelen, 10% inhalatiemedicatie, 9% antidiabetica en 9% lichte pijnstillers.>