Image
Woonproblematiek

Woonproblematiek

Samenvatting
  • In 2021 zijn 34 huurwoningen ontruimd 
  • In 2022 zijn er 118 meldingen van woningvervuiling
  • Bijna 400 aanvragen voor buurtbemiddeling in 2021 
  • 90 casussen van extreme woonoverlast
Cijfers over woonproblematiek

In 2022 zijn er 118 meldingen van woningvervuiling 

In 2022 werden er 118 meldingen van woningvervuiling bij de gemeente Utrecht gedaan. Het gaat hier om inwoners die hun woning of zichzelf ernstig vervuilen en daarmee een gevaar voor zichzelf of hun omgeving zijn. Het grootste deel van deze inwoners is man en tussen de 46 en 75 jaar oud. In 2021 werden er nog 82 meldingen gedaan. Sociaal verpleegkundigen Woonhygiënische Problematiek noemen de coronapandemie en bijbehorende maatregelen als mogelijke verklaring voor de stijging in meldingen tussen 2021 en 2022. In deze periode werd zorg meer op afstand uitgevoerd en kwamen hulpverleners minder achter de voordeur, waardoor casussen mogelijk sneller werden afgesloten of niet werden opgepakt.

In 2021 zijn 34 huurwoningen ontruimd 

Het aantal huisuitzettingen in de stad Utrecht nam de afgelopen jaren af van 138 in 2013 tot 27 in 2020. In 2021 nam het aantal huisuitzettingen weer toe naar 34. Van de woningcorporaties in de regio Utrecht die zijn aangesloten bij het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht, zijn in totaal 69 huurwoningen ontruimd. Ongeveer de helft hiervan was vanwege huurschuld. Andere redenen voor huisuitzetting waren bijvoorbeeld illegale onderhuur, overlast of kweken van hennep.

Afname huisuitzettingen in Utrecht

Infogram URL

Bijna 400 aanvragen voor buurtbemiddeling in 2021 

In 2021 zijn 385 aanvragen voor buurtbemiddeling gedaan. De aanvragen kwamen uit alle wijken in Utrecht, maar het vaakst uit Overvecht.

Infogram URL

90 casussen van extreme woonoverlast

In 2021 zijn 90 nieuwe meldingen van extreme woonoverlast gedaan, waarvan er 80 zijn opgepakt. Bij 53 gevallen is de overlast opgelost of beheersbaar gemaakt.

Buurtbemiddeling en extreme woonoverlast

Buurtbemiddeling helpt mensen om conflicten en ruzies met buren op te lossen. Buurtbemiddeling is niet geschikt voor situaties waarin mishandeling, verslaving, psychiatrische problematiek of strafbare feiten zijn gepleegd. Wanneer buurtbemiddeling niet geschikt is, kan de aanpak Extreme Woonoverlast ingezet worden. Dit gebeurt wanneer woonoverlast het welzijn, de gezondheid, de veiligheid of de leefbaarheid van buren ernstig aantast. De aanpak Ernstig Overlastgevende Gezinnen is gericht op gezinnen die ernstige overlast veroorzaken en daarnaast ook crimineel actief zijn.