Image
Thuis werken achter de laptop

Resultaten kinderen

Met driekwart van de kinderen gaat het goed in de coronatijd

Driekwart van de kinderen die mee hebben gedaan aan dit onderzoek geeft aan dat het (heel) goed met ze gaat. Ze leggen uit dat dit komt doordat ze blij of vrolijk zijn, ze met hun vrienden kunnen afspreken of omdat ze school leuk vinden. Een aantal kinderen zegt dat het goed met ze gaat omdat ze na de scholensluiting (van december 2020 tot februari 2021) weer naar school kunnen.

Nou, ik zit nu lekker in mijn vel en ik heb veel vrienden om mee af te spreken. 

Image
Kinderen staan met mondkapjes voor school.

Er zijn ook een aantal kinderen die aangeven dat het goed met ze gaat, maar dat ze de coronatijd wel vervelend vinden. Zo geven zij aan dat er niks te doen is en dat ze sociale contacten missen.

Het gaat goed met me, maar corona is stom en ik wou gewoon dat het verdwenen was.

Omdat het gewoon goed gaat maar ik toch dingen mis. Dat is vooral de gezelligheid met vrienden en familie.

Enkele kinderen geven aan dat het niet zo goed gaat, met name omdat ze minder mensen kunnen zien, omdat er niks te doen is of omdat ze ruzie hebben met (één van hun) gezinsleden.

[Beetje verdrietig] omdat ik bijna niks kan doen en bijna nooit met iemand kan afspreken.

 

Eén op de vijf kinderen geeft aan dat het niet goed, maar ook niet slecht gaat. De helft van hen noemt hiervoor redenen die te maken hebben met de coronamaatregelen. Toch zien we dat een deel van deze kinderen in staat is om de beperkingen door corona te relativeren; corona is niet leuk, maar ze maken er het beste van.

Ik heb voor dit gezichtje [niet blij, niet verdrietig] gekozen omdat ik de coronatijd niet zo leuk vind want je mag steeds minder maar omdat we misschien een hut van de gemeente mogen bouwen geen slechte [verdrietige] smiley.

Zowel thuis als in de vrije tijd gaat het met de meeste kinderen goed

Bij negen op de tien kinderen die mee hebben gedaan aan dit onderzoek gaat het goed thuis. Ondanks dat zij soms ruzie hebben met ouders, broertjes of zusjes of het thuis saai vinden, vinden ze het over het algemeen gezellig. Een aantal kinderen noemt dat het thuis goed gaat omdat er niemand van het gezin ziek is.

Super goed, ik heb alleen soms ruzie met me broertje en ik verveel me snel dus een beetje saai.

Enkele kinderen geven aan dat het thuis niet zo goed gaat. Zij leggen uit dat dit komt doordat het daar druk is of doordat er stress is in huis vanwege corona.

Niet zo fijn, het is heel gestrest in huis. Het meest omdat mijn vader bij de risicogroep hoort.

Als het gaat over vrije tijd geeft driekwart van de kinderen aan dat het goed gaat. Een groot deel van de kinderen speelt in hun vrije tijd met hun vrienden. Wel vinden ze het jammer dat sportwedstrijden niet doorgaan, ze familie en vrienden minder kunnen zien en ze geen uitjes kunnen doen, zoals naar een zwembad of een pretpark gaan.

Ik zit zelf op voetbal. Het gaat wel goed alleen er is 1 nadeel, dat is dat we niet meer tegen andere clubs kunnen voetballen.

Een derde van de kinderen benoemt een verandering in schoolprestaties

Ruim acht op de tien kinderen geven in dit onderzoek aan dat het goed gaat op school. Ze kunnen hun vrienden zien en vinden het leuk op school. Opvallend is dat een derde van de kinderen een opmerking maakt over hun schoolprestaties, terwijl daar niet direct naar is gevraagd. Er zijn evenveel kinderen die een verbetering zien in hun schoolprestaties als kinderen die een verslechtering zien.

Het gaat goed, mijn cijfers zijn niet gezakt en ze zijn zelfs gestegen. Ik heb nu voor alles het hoogste cijfer wat je kan halen!

Niet echt goed, sinds corona ben ik gezakt dat is dus niet fijn voor me. 
 

Schoolachterstanden tijdens de coronacrisis

Uit recent Utrechts onderzoek blijkt dat schoolachterstanden die zijn ontstaan in de coronatijd vooral voorkomen op scholen met veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand. Dit lijkt te betekenen dat juist de kinderen uit gezinnen in een kwetsbare positie het hardst worden geraakt door de scholensluiting. Landelijk onderzoek laat zien dat de grootste schoolachterstanden voorkomen bij kinderen met ouders met een lager opleidingsniveau. Deze achterstanden zijn ontstaan tijdens de eerste scholensluiting, maar zijn niet verder toegenomen na de tweede scholensluiting. Naar aanleiding van deze studies is de verwachting dat de kansenongelijkheid tijdens de coronacrisis groter is geworden.

De meeste kinderen ervaren de coronatijd als negatief

Acht op de tien kinderen die mee hebben gedaan aan dit onderzoek ervaren de coronatijd als negatief. Dingen die het meest gemist worden in de coronatijd zijn uitjes, daarna sociale contacten en sportwedstrijden. Volgens bijna een kwart van de kinderen waren er geen leuke veranderingen in de coronatijd.

Ik vind coronatijd echt niet leuk. Je kan niets (bijna niets). En soms heb ik het gevoel dat ik word beïnvloed door corona. Dat ik er echt soms moe van word.

Een klein deel van de kinderen ervaart de coronatijd als neutraal of positief, voornamelijk omdat ze meer vrije tijd hebben.

Ik vind de corona tijd niet leuk maar ook niet stom. Ik speel erdoor veel meer buiten maar ik mis mijn familie wel.

Voor een deel van de kinderen ligt de coronatijd in het verleden

Eén op de acht kinderen spreekt in dit onderzoek over de coronatijd in de verleden tijd, alsof corona voor hen al voorbij is. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een deel van de kinderen de coronatijd lijkt te associëren met de sluiting van de basisscholen en de maatregelen van de lockdown. Op het moment van de dataverzameling in april 2021 waren de basisscholen ruim twee maanden open en werden de coronamaatregelen enigszins versoepeld. Dat kinderen de coronatijd vooral associëren met de lockdown, blijkt ook uit de redenen die ze geven waarom zij de coronatijd als negatief ervaren, zoals de sluiting van winkels en restaurants, het niet kunnen ondernemen van uitjes en het minder zien van familie en vrienden.

Niet leuk! Met coronatijd kon je minder dingen doen.