Image
Thuis werken achter de laptop

Methode

Dit onderzoek gaat over Utrechtse kinderen in groep 7 van het basisonderwijs (10-11 jaar) en Utrechtse jongeren in klas 2 en 3 van het voortgezet onderwijs (13-15 jaar). Met kwalitatieve onderzoeksmethoden is in kaart gebracht hoe Utrechtse kinderen en jongeren de impact van de coronatijd op hun gezondheid beleven.

Kinderen

In totaal hebben 73 kinderen op drie verschillende basisscholen in Overvecht, Zuidwest (Kanaleneiland) en Vleuten-De Meern meegedaan aan dit onderzoek. Zij kregen zeven open vragen op papier voorgelegd over hoe het met hen gaat in het algemeen, op school, thuis en in de vrije tijd, wat zij van de coronatijd vinden, welke leuke en niet leuke veranderingen zij merken en welke dingen zij missen.

Jongeren

Eén middelbare school in Utrecht heeft meegedaan aan het onderzoek. Jongeren op deze school kregen online vier open vragen voorgelegd in twee delen. Deze vragen gingen over hoe het met hen gaat, of ze zich anders voelen sinds de coronacrisis, welke leuke en niet leuke veranderingen zij ervaren en waar ze behoefte aan hebben. De eerste twee vragen werden ingevuld door 103 jongeren, waarvan 30 vmbo-leerlingen, 42 havoleerlingen en 31 vwo-leerlingen. Een week later werden de derde en vierde vraag gesteld. Die vragen werden ingevuld door 69 jongeren, waarvan tien vmbo-leerlingen, 31 havoleerlingen en 28 vwo-leerlingen. Daarnaast hebben er zeven vwo-leerlingen verdeeld over twee groepen meegedaan aan een groepsgesprek ter verdieping op de open vragen.

Representativiteit van kwalitatief onderzoek

Dit kwalitatieve onderzoek geeft een duidelijk beeld van de belevenissen en ervaringen van Utrechtse kinderen en jongeren in de coronatijd. Vanwege de kwalitatieve aard van deze studie is het niet mogelijk om een representatief beeld te geven over alle Utrechtse kinderen en jongeren.

Vmbo-leerlingen minder goed vertegenwoordigd

Van de jongeren die het eerste deel van de vragen (vraag één en twee) hebben ingevuld, was 30% vmbo-leerling. Bij het tweede deel van de vragen (vraag drie en vier) was slechts 14% vmbo-leerling. Er hebben geen vmbo-leerlingen meegedaan aan een groepsgesprek. Het kan zijn dat vmbo-leerlingen de coronatijd anders ervaren dan havo- of vwo-leerlingen. Door de ondervertegenwoordiging van vmbo-leerlingen in dit onderzoek hebben we hun ervaringen en perspectief minder dan gewenst mee kunnen nemen.