Image
Beschermd wonen

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Samenvatting
  • Het aantal volwassenen dat gebruik maakt van maatschappelijke opvang of beschermd wonen is gestegen
  • 19- tot 39-jarigen maken minder vaak gebruik van de maatschappelijke opvang of beschermd wonen
  • Het percentage ouderen in maatschappelijke opvang of beschermd wonen is gelijk gebleven
  • 65- tot 79-jarigen maken vaker gebruik van maatschappelijke opvang of beschermd wonen
Wat houdt het in?

Mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen, kunnen ondersteuning krijgen

Soms zijn mensen door ingewikkelde problemen en beperkte zelfredzaamheid niet in staat om zelfstandig te wonen. Ondersteuning in de vorm van beschermd wonen of maatschappelijke opvang kan dan nodig zijn. Er zijn vier soorten opvang en ondersteuning die hieronder vallen:

  • Beschermd wonen (BW) betreft de accommodatie waar 24 uur per dag toezicht beschikbaar is;
  • Housing First (HF) is een vorm van begeleid wonen waarbij een moeilijk plaatsbare doelgroep direct een woning krijgt aangeboden;
  • Stabiliserende Opvang (SO) biedt een overzichtelijke woonomgeving met toezicht (niet noodzakelijk 24 uur per dag);
  • Voltijdsopvang (VO) betreft een overzichtelijke woonomgeving met 24-uurs toezicht en begeleiding op basis van een ondersteuningsplan.
Image
In de regio Utrecht zijn vier vormen van woonondersteuning: Beschermd wonen, Housing First, Stabiliserende opvang en Voltijds opvang
Cijfers over volwassenen

Het aantal volwassenen dat gebruik maakt van maatschappelijke opvang of beschermd wonen is gestegen

0,9% van de Utrechtse volwassenen (19-64 jaar) heeft in 2018 gebruik gemaakt van maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Dit zijn in totaal 2.071 volwassenen. Het aantal gebruikers is gestegen. In 2016 maakten 1.882 volwassenen gebruik van maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Dit is 0,8% van het aantal inwoners in 2016.

19- tot 39-jarigen maken minder vaak gebruik van de maatschappelijke opvang of beschermd wonen

0,7% van de 19- tot 39-jarige Utrechters maakt gebruik van maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Onder 40- tot 54-jarigen is dit 1,0% en onder 55- tot 64-jarigen 1,1%. Vrouwen maken ook minder vaak gebruik van maatschappelijke opvang of beschermd wonen dan mannen.

Image
1459 mannen en 611 vrouwen hebben gebruik gemaakt van maatschappelijke opvang of beschermd wonen.
Cijfers over ouderen

Het percentage ouderen in maatschappelijke opvang of beschermd wonen is gelijk gebleven

194 Utrechtse ouderen (65+) hebben in 2018 gebruik gemaakt van maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Dit is 0,5% van de Utrechtse ouderen. Ook in 2017 en 2016 maakte 0,5% van de 65-plussers gebruik van de maatschappelijke opvang of beschermd wonen. In aantallen is het aantal ouderen toegenomen.

Image
In 2018 maakten 194 65-plussers gebruik van maatschappelijke opvang of beschermd wonen. In 2017 184 en in 2016 171.

65- tot 79-jarigen maken vaker gebruik van maatschappelijke opvang of beschermd wonen

65- tot 79-jarigen maken vaker dan 80-plussers gebruik van maatschappelijke opvang of beschermd wonen. 0,6% van de 65- tot 79-jarigen maakte er in 2018 gebruik van. Dit is 0,2% onder 80-plussers.