Image
Kinderen leren uit boek

Taal- en spraakontwikkeling

Samenvatting

Kinderen

  • Meer dan 200 Utrechtse kinderen ontvangen zorg voor ernstige dyslexie.
Wat houdt het in?

Vroegtijdige signalering en behandeling van spraak- en taalproblemen van groot belang

Een kind met dyslexie heeft moeite met het vlot lezen en/of spellen van woorden. Behandeling van dyslexie wordt alleen vergoed wanneer er sprake is van ernstige dyslexie. Bij ernstige dyslexie zijn de lees- of spellingsproblemen ernstig en hardnekkig. Hierdoor ontstaan leerachterstanden in lezen of spellen, ondanks extra ondersteuning op school. Een orthopedagoog of psycholoog stelt ernstige dyslexie vast. De zorg en ondersteuning voor kinderen met ernstige dyslexie wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het organiseren en financieren van deze zorg.

Cijfers over kinderen

Meer dan 200 Utrechtse kinderen ontvangen zorg voor ernstige dyslexie

211 Utrechtse kinderen ontvangen in 2020 voor het eerst zorg voor ernstige dyslexie. Een behandeling duurt gemiddeld 1,5 jaar. Het aantal kinderen dat zorg voor ernstige dyslexie ontvangt nam toe van 191 in 2016 naar 399 in 2018. In 2019 nam dit aantal af naar 246. In 2020 is dit aantal verder gedaald.

Aantal kinderen dat in een jaar in zorg kwam voor dyslexie

Infogram URL

Dyslexiezorg in Utrecht gemeten

De gemeente betaalt de behandeling van ernstige dyslexie. De behandeling moet dan wel worden uitgevoerd door een aanbieder waar de gemeente een contract mee heeft. De cijfers op deze pagina geven de instroom weer van het aantal nieuwe kinderen in dyslexie zorg bij deze aanbieders per kalenderjaar. Dit is anders dan het aantal kinderen dat in één jaar in behandeling is. Dit komt omdat de behandeling van ernstige dyslexie gemiddeld 1,5 jaar duurt.