Image
Leren op de Ipad

Digitale vaardigheden

Samenvatting

Volwassenen

  • Ruim een kwart van de Utrechters heeft moeite met digitaal aanvragen doen en afspraken maken
  • De helft van de Utrechters in een kwetsbare situatie heeft moeite met digitale aanvragen en afspraken
  • 6% van de volwassenen voelt zich beperkt omdat ze internet niet kunnen gebruiken
  • Een kwart van de Utrechters in een kwetsbare situatie voelt zich beperkt omdat ze internet ingewikkeld vinden
  • Volwassenen uit Overvecht en Zuidwest hebben vaker hulp nodig bij het gebruik van internet

Ouderen

  • Ruim vier op de tien ouderen hebben moeite met digitale aanvragen en afspraken
  • 24% van de 65-plussers voelt zich beperkt omdat ze internet niet kunnen gebruiken
  • De helft van de ouderen heeft hulp nodig bij het gebruik van internet
Wat houdt het in?

Digitale vaardigheden nodig in de maatschappij

Om digitaal mee te kunnen doen, zijn motivatie en toegang tot internet een eerste basisvoorwaarde. Ook geletterdheid is belangrijk. Wanneer iemand geen digitale vaardigheden heeft of geen toegang heeft tot het internet, is hij of zij digitaal uitgesloten. Digitale uitsluiting versterkt sociale uitsluiting, wat een negatief effect heeft op gezondheid.

Cijfers over volwassenen

Ruim een kwart van de Utrechters heeft moeite met digitaal aanvragen doen en afspraken maken

27% van de Utrechtse volwassenen (18-64 jaar) heeft moeite met online aanvragen doen en online afspraken maken bij instanties. 41% van de volwassenen met basisonderwijs of een vmbo-opleiding heeft hier moeite mee. Ook Utrechters met een migratieachtergrond en volwassenen die alleen wonen hebben vaker dan gemiddeld moeite met digitaal aanvragen doen en afspraken maken. In de Utrecht Monitor staat meer informatie over andere online activiteiten waar inwoners moeite mee hebben.

Image
41% van de volwassenen met basisonderwijs of een vmbo-opleiding heeft moeite met online aanvragen doen en online afspraken maken.

De helft van de Utrechters in een kwetsbare situatie heeft moeite met digitale aanvragen en afspraken

Uit een peiling van panel Meetellen in Utrecht blijkt dat 51% van de panelleden moeite heeft met zelf online aanvragen doen of afspraken maken. In een focusgroep geven panelleden als reden dat er hiervoor vaak een DigiD nodig is. Sommige panelleden vinden het gebruik van DigiD lastig. 

Nou ik vind dat [DigiD] heel ingewikkeld, ik heb daar hulp bij gehad van mijn broer als het nodig is.

  • Panellid Meetellen

6% van de volwassenen voelt zich beperkt omdat ze internet niet kunnen gebruiken

Van de volwassenen voelt 6% zich soms of vaak beperkt omdat ze internet niet kunnen gebruiken. 11% geeft aan dat ze soms of vaak hulp nodig hebben bij het gebruik van internet. Volwassenen met basisonderwijs of een vmbo-opleiding, volwassenen met een niet-Westerse migratieachtergrond en 55- tot 64-jarigen voelen zich vaker beperkt en hebben vaker hulp nodig met internet dan gemiddeld.

Moeite met het gebruik van internet, naar leeftijd:

Image
55- tot 64-jarigen voelen zich vaker beperkt en hebben vaker hulp nodig met internet dan gemiddeld.

Een kwart van de Utrechters in een kwetsbare situatie voelt zich beperkt omdat ze internet ingewikkeld vinden

Een kwart van de panelleden van Meetellen in Utrecht voelt zich beperkt omdat ze het ingewikkeld vinden om internet te gebruiken. 15% van de panelleden voelt zich beperkt omdat ze geen internet hebben. Panelleden die dak- of thuisloos zijn, voelen zich vaker beperkt omdat ze geen internet hebben. 

Volwassenen uit Overvecht en Zuidwest hebben vaker hulp nodig bij het gebruik van internet

Volwassenen die in de wijken Overvecht en Zuidwest wonen, geven vaker dan gemiddeld aan soms of vaak hulp nodig te hebben bij het gebruik van internet. Volwassenen uit Oost en Binnenstad geven dit minder vaak aan. 

Image
Utrechters die wonen in Overvecht en Zuidwest hebben vaker hulp nodig bij het gebruik van internet. Utrechters uit Oost en Binnenstad minder vaak

 

Cijfers over ouderen

Ruim vier op de tien ouderen hebben moeite met digitale aanvragen en afspraken

44% van de Utrechtse ouderen (65 jaar en ouder) heeft moeite met online aanvragen doen en online afspraken maken bij instanties. Van de 80-plussers heeft 69% moeite met online aanvragen doen en afspraken maken. In de Utrecht Monitor staat meer informatie over andere online activiteiten waar inwoners moeite mee hebben.

Moeite met digitale aanvragen en afspraken, naar leeftijd:

Image
69% van de 80-plussers heeft moeite met online aanvragen doen en afspraken maken.

24% van de 65-plussers voelt zich beperkt omdat ze internet niet kunnen gebruiken

Bijna een kwart van de ouderen in Utrecht voelt zich soms of vaak beperkt omdat ze internet niet kunnen gebruiken. Ouderen met basisonderwijs of een vmbo-opleiding en 80-plussers voelen zich vaker dan gemiddeld beperkt omdat ze internet niet kunnen gebruiken. Zij hebben ook vaker dan gemiddeld soms of vaak hulp nodig bij het gebruik van internet. 

Voelt zich beperkt omdat ze internet niet kunnen gebruiken, naar opleidingsniveau:

Image
43% van de 65-plussers die basisonderwijs of een vmbo-opleiding hebben afgerond, voelt zich beperkt omdat ze internet niet kunnen gebruiken.

De helft van de ouderen heeft hulp nodig bij het gebruik van internet

48% van de 65-plussers heeft soms of vaak hulp nodig bij het gebruik van internet. Bij ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond is dit 63%.