Image
Luchtfoto van Utrecht en de domtoren

Problematiek en zorggebruik

Welzijn en zorg

Minder dan de helft van de respondenten ervaart de eigen gezondheid als (zeer) goed 

47% van de respondenten ervaart zijn gezondheid als (zeer) goed. In 2018/2019 beoordeelde 64% zijn gezondheid als (zeer) goed. Van de respondenten jonger dan 27 jaar ervaart 36% zijn gezondheid als (zeer) goed, onder 27-plussers is dat 51%. 

(zeer) goed ervaren gezondheid  

Infogram URL

66% heeft langdurige ziekten of aandoeningen 

Twee derde van de respondenten geeft aan een lichamelijke en/of psychische ziekte of aandoening te hebben die (naar verwachting) zes maanden of langer duurt. 37% heeft een lichamelijke aandoening, 20% een psychische aandoening en 9% heeft beide. Respondenten met een nationaliteit buiten Europa hebben vaker een langdurige ziekte of aandoening, 78% van hen geeft dit aan. 

Langdurige ziekten of aandoeningen naar nationaliteit 

Infogram URL

42% van de respondenten maakt gebruik van de huisarts en de tandarts 

Ongeveer vier op de tien deelnemers maakten in de afgelopen twaalf maanden gebruik van de huisarts en ook vier op de tien van de tandarts. Respondenten uit de KWR-locaties maakten iets minder vaak gebruik van de tandarts, namelijk 36%. 32% van de respondenten bezocht de eerste hulp en 18% maakte gebruik van GGZ-zorg. 30% geeft aan ooit opgenomen te zijn geweest in een psychiatrische instelling of ziekenhuis. Een arts in detentie werd iets vaker bezocht door respondenten uit de KWR-locaties. 

Heeft in de afgelopen 12 maanden zorg ontvangen van… 

Infogram URL

Een op de vier geïnterviewden gebruikt medicatie 

40% van de deelnemers geeft aan medicatie te gebruiken die door een arts is voorgeschreven. De medicijnen die ze vooral gebruiken zijn psychofarmaca, lichte pijnstillers, antistollingsmedicatie, corticosteroïden en opiaten.  

Van de respondenten uit de reguliere opvanglocaties gebruikt 46% medicatie en van de mensen uit de KWR locaties gebruikt 31% medicatie. 

31% van de bezoekers heeft zorg nodig gehad in het afgelopen jaar, maar deze niet ontvangen 

Drie op de tien respondenten heeft zorg niet ontvangen maar wel nodig gehad in het afgelopen jaar. De vaakst aangegeven redenen daarvoor zijn vanwege de kosten, vanwege recht op zorg en vanwege een wachtlijst. Ook wordt meerdere keren aangegeven dat ze niet werden doorverwezen of dat de arts de zorg niet nodig vond.  

Onder degenen die geen werk hebben heeft 34% wel eens geen zorg ontvangen maar wel nodig gehad. Van degen die wel werk hebben geeft 23% dit aan. Van de respondenten jonger dan 27 jaar geeft 43% aan zorg nodig te hebben gehad, maar niet hebben ontvangen. Dit is 28% onder de 27-plussers. Er zit weinig verschil tussen mensen die wel of geen zorgverzekering hebben. 

Ruim een derde van de deelnemers heeft geen zorgverzekering 

35% van de dakloze mensen heeft geen zorgverzekering. In 2018/2019 gaf 39% dit aan. Geïnterviewden die jonger dan 30 jaar zijn en geïnterviewden met een Europese (maar niet Nederlandse) nationaliteit, hebben significant vaker geen zorgverzekering. 67% van de respondenten uit de KWR-locaties heeft geen zorgverzekering. Onder mensen uit de reguliere opvanglocaties is dat 13%. 

Heeft geen zorgverzekering 

Infogram URL

Middelengebruik

45% van de respondenten geeft aan alcohol te gebruiken 

45% van de deelnemers gaf aan in de afgelopen maand alcohol te hebben gedronken; zij dronken gemiddeld 10,5 dagen in de maand. Van degenen die alcohol hebben gebruikt in de afgelopen maand, drinkt 26% meer dan 100 eenheden alcohol per 30 dagen. Dat betekent dat ze overmatig alcohol drinken. De bezoekers die overmatig drinken vormen 12% van de totale groep deelnemers.  

Zelf gerapporteerd alcoholgebruik 

Infogram URL

Zelf gerapporteerd cannabis- en cocaïnegebruik neemt toe 

Het zelf gerapporteerd gebruik van cocaïne is toegenomen vergeleken met voorgaande jaren. 15% geeft aan in de afgelopen 30 dagen cocaïne te hebben gebruikt. Bijna de helft van de respondenten geeft aan in de afgelopen 30 dagen cannabis te hebben gebruikt. Eén op de tien bezoekers geeft aan andere drugs te hebben gebruikt, zoals speed of lachgas. Geen van de respondenten heeft de afgelopen 30 dagen drugs geïnjecteerd; 5% geeft aan dit vroeger wel te hebben gedaan.  

Zelf gerapporteerd drugsgebruik 

Infogram URL

Sociale contacten

Driekwart van de deelnemers heeft sociale contacten in Utrecht 

77% van de respondenten geeft aan dat ze sociale contacten hebben in Utrecht. Van degenen met sociale contacten in Utrecht is 90% tevreden met zijn sociale contacten en is 10% niet tevreden. Een aantal redenen waarom de deelnemers tevreden zijn, is omdat ze leuke dingen kunnen doen, alles kunnen bespreken, een hechte relatie hebben of juist wat contacten op afstand hebben wat voor hen goed is voor het contact.  

"Het zijn er niet veel, maar dat is genoeg"

"Ik heb een maatje"

"Van nature ben ik afstandelijk. Ik ken veel mensen. laat mensen nu niet zo dichtbij komen. Doet het allemaal zelf op dit moment. In de opvang kun je contact niet negeren en ergens doet dat ook wel goed"

Een reden waarom ze ontevreden zijn met contacten, is omdat de contacten niet goed voor hen zijn.

"Ik vermijd hen omdat het beter is voor mij, mijn negativiteit, dan ga ik sneller (drugs) gebruiken" 

"Je moet ze goed uitkiezen want voor je het weet word je ergens in meegezogen tegen je wil in"

"De respondent geeft aan dat hij ontevreden is over contacten op straat. Geen inhoud, alleen drugs. Heeft vriendin en kind, maar ziet haar niet elke dag, soms is de respondent eenzaam" - interviewer

De meesten hebben hun sociale contacten in Utrecht leren kennen via de opvang 

Infogram URL

Inkomen en schulden

30% van de bezoekers heeft geen inkomen 

Drie op tien respondenten hebben geen enkele vorm van inkomen. 61% van de bezoekers uit de KWR-locaties heeft geen inkomen. Onder bezoekers van de reguliere opvanglocaties is dat 9%. Voor een uitkering moet men rechtmatig in Nederland verblijven. 66% van de geïnterviewden uit de reguliere opvanglocaties ontvangt een bijstands-, daklozen-, WW- of WAO-uitkering. Het percentage met inkomen uit legaal betaald werk is hoger dan in de vorige meting, bijna een kwart van de respondenten verricht betaald werk. Dit geldt voor 20% van de respondenten uit de reguliere opvanglocaties en voor 29% voor de respondenten uit de KWR-locaties. 

Soort inkomen 

Infogram URL

Minder dan de helft van de bezoekers heeft schulden 

46% van de respondenten geeft aan schulden te hebben. Dit is iets lager dan voorgaande metingen. Het percentage bezoekers met een hogere schuld (> 10.000) is iets hoger vergeleken met voorgaande jaren. Er zijn geen verschillen in het percentage respondenten met schulden onder bezoekers uit de KWR-locaties en uit de reguliere opvanglocaties.   

Respondenten met schulden 

Infogram URL

Daginvulling

Een op de acht respondenten heeft nooit betaald werk gehad 

13% van de bezoekers van de opvang heeft nooit betaald werk gehad. 72% had ooit betaald werk, maar heeft dat nu niet meer. Voor een kwart van hen is dat meer dan vijf jaar geleden. Voor de helft was dat minder dan een jaar geleden. Bezoekers uit de KWR- locaties hebben vaker nooit betaald werk gehad dan bezoekers uit de reguliere opvanglocaties. 

De meeste bezoekers verblijven overdag op straat 

Op de vraag waar de respondenten overdag verblijven, geeft 41% aan dat dit buiten of op straat is. Ook geeft een groot deel aan dat ze bij de dagopvang/inloop zijn of in de 24-uursopvang blijven. In 2018/2019 gaf een groter deel aan dat ze in de dagopvang/inloop verbleven. Dit komt omdat de Utrechtse opvang alleen ’s nachts toegankelijk was. Nu is de reguliere opvang veranderd naar 24-uursopvang en zijn gasten dag en nacht welkom.  

Verblijf overdag 

Infogram URL

Veel respondenten lopen rond door de stad 

Aan de bezoekers van de opvanglocaties is gevraagd wat ze doen op de plek waar ze overdag verblijven. Van de respondenten die overdag buiten of op straat zijn, geven de meesten aan dat ze rondlopen door de stad. Ook geven een aantal mensen aan dat ze fietsen, ergens gaan zitten, boodschappen doen of dingen regelen.  

De respondenten die overdag in de (dag)opvang verblijven, doen vaak activiteiten zoals tv kijken, lezen of muziek luisteren. Verder geven ze aan dat ze slapen of rusten en activiteiten met anderen doen, zoals spelletjes spelen of praten. Daarnaast geeft een deel aan dat ze zitten en nietsdoen, eten of gebruik maken van internet.