Image
Luchtfoto van Utrecht en de domtoren

Achtergrondkenmerken van respondenten

95 bezoekers van de daklozenopvang in Utrecht deden mee aan het onderzoek 

In totaal zijn er 95 vragenlijsten ingevuld. 56 personen (59%) sliepen in een van de reguliere opvanglocaties: Herstart, Biltstraat, Sleep Inn of NOiZ. 39 personen (41%) sliepen in een van de KWR locaties: de Stadsbrug of Zeehaenkade.  87% van de respondenten is man en de gemiddelde leeftijd is 39 jaar. Tien bezoekers zijn jonger dan 23 jaar. 

Leeftijd van de respondenten 

Infogram URL

 Bijna de helft van de respondenten heeft een Nederlandse nationaliteit 

49% van de respondenten heeft een Nederlandse nationaliteit. 21% heeft een Europese nationaliteit (exclusief Nederland) en 30% een nationaliteit buiten de EU. De respondenten uit Europa komen voornamelijk uit Polen. Ook komen een aantal uit Hongarije en Roemenië. De respondenten met een nationaliteit buiten de EU komen vaak uit Algerije, Marokko en Syrië. Van de deelnemers met een nationaliteit buiten de EU heeft de helft een verblijfsvergunning. 

Vier op de tien bezoekers is geboren of al langer dan vijf jaar in Utrecht 

12% van de respondenten gaf aan geboren te zijn in Utrecht en 35% antwoordde dat hij of zij al langer dan vijf jaar in Utrecht is. 21% van de respondenten met een nationaliteit uit de EU en 29% van de respondenten met een nationaliteit zijn al langer dan 5 jaar in Utrecht. 

Verblijfsduur in Utrecht naar nationaliteit 

Infogram URL

Respondenten komen het vaakst uit een andere stad in Nederland voordat ze naar Utrecht komen 

Respondenten woonden voor zij naar Utrecht kwamen in de regio Utrecht (12%), in een van de andere drie grote steden (10%), elders in Nederland (44%) of in het buitenland (20%). Respondenten met een nationaliteit uit de EU komen voordat ze naar Utrecht kwamen vaak uit een stad elders in Nederland (67%) wat niet in de regio Utrecht of in de andere drie grote steden is, of uit de EU (22%). Respondenten met een nationaliteit buiten de EU komen vaak uit een stad elders in Nederland (44%), buiten de EU (24%), uit een van de andere drie grote steden (16%) of EU (12%). 

Respondenten komen het vaakst naar Utrecht voor werk 

24% van de deelnemers gaf werk als reden aan om naar Utrecht te komen. Dit geldt voor 34% van de respondenten uit de KWR-locaties en voor 14% van de respondenten uit de reguliere opvanglocaties. 21% van de respondenten uit de reguliere opvanglocaties en 8% van de respondenten uit de KWR-locaties kwam naar Utrecht voor de koudweeropvang. Een andere reden die vaker voorkwam was voor (gezins)hereniging, wat voornamelijk voorkomt bij respondenten uit de reguliere opvanglocaties. Daarnaast ook voor vrienden en kennissen en voor asiel.