Image
Luchtfoto van Utrecht en de domtoren

Hoe is dit onderzoek uitgevoerd?

Op 18 januari 2023 gingen 20 interviewers in de avond langs opvanglocaties om een gestructureerde vragenlijst af te nemen met zoveel mogelijk aanwezige bezoekers. Er werd gevraagd naar problematiek en zorggebruik, zoals de ervaren gezondheid, middelengebruik en schuldenproblematiek. Ook werd gevraagd naar de duur van dakloosheid en redenen voor dakloosheid. Aan het eind van het interview konden bezoekers aangeven wat ze van de daklozenopvang in Utrecht vinden. 

Vier reguliere opvang locaties en twee koudweeropvang locaties werden bezocht.  

Reguliere opvang: 

  • Herstart. Dit is een kortdurend verblijf voor nieuwe daklozen. Er zijn hier 15 bedden. Ook is er een deel 24-uursopvang met bijbehorende begeleiding voor mensen die al langer dakloos zijn en een ziekenboeg. 
  • 24-uursopvang Biltstraat. Dit is 24-uursopvang met 49 bedden. 
  • Sleep Inn. Dit is 24-uursopvang met 42 bedden. 
  • Nieuwe Opvang in Zelfbeheer (NOiZ). Dit is 24-uursopvang met 47 bedden. 

Koudweeropvang: 

  • de Stadsbrug met 58 bedden, waarbij 20 plekken tijdelijk doorlopende nachtopvang is voor kwetsbare arbeidsmigranten uit Oost-Europa.
  • Zeehaenkade met 38 tijdelijk doorlopende nachtopvangplekken voor ongedocumenteerden. 

De reguliere, rechthebbende groep verblijft zoveel mogelijk in een van de reguliere opvanginstellingen, terwijl de niet-rechthebbenden tijdens de KWR opvang krijgen in de Stadsbrug en Zeehaenkade. Een uitzondering wordt gemaakt voor niet-rechthebbende vrouwen. Zij krijgen plaats in een van de reguliere locaties. 

Deelname aan het onderzoek was vrijwillig. De interviewers zaten in algemene ruimtes en vroegen de bezoekers of ze mee wilden doen. Sommigen wilden niet meedoen of verbleven op hun kamer. Als dank voor deelname kregen respondenten vijf euro. Op de Stadsbrug hielpen medewerkers van Barka met het tolken in het Pools en het Roemeens. Barka is een Poolse organisatie die dakloze Midden- en Oost-Europeanen helpt bij het opbouwen van een nieuw bestaan of terugkeer naar huis.  

Op 18 januari 2023 sliepen 264 mensen in de zes opvanglocaties. In totaal zijn er 95 mensen geïnterviewd. De antwoorden geven de mening en ervaring van de bezoekers weer en zijn dus subjectief. Het is daardoor mogelijk dat er sociaal wenselijke antwoorden zijn gegeven. Het onderzoek is op dezelfde wijze uitgevoerd als voorgaande jaren, waardoor de antwoorden te vergelijken zijn met de bevindingen uit eerdere koudweeronderzoeken.  

56 respondenten van de reguliere opvanglocaties (over het algemeen de rechthebbenden) zijn geïnterviewd en 39 respondenten van de KWR-locaties (over het algemeen de niet-rechthebbenden). Resultaten tussen de twee groepen worden met elkaar vergeleken maar alleen weergegeven als de verschillen groot zijn. Dit zijn vaak geen statistisch significante verschillen, omdat het aantal respondenten daarvoor te laag is.