Image
Oudere man ontvangt hulp

Hulp en ondersteuning

Samenvatting

Volwassenen

  • Een op de negen Utrechtse volwassenen ontvangt hulp bij het huishouden vanwege gezondheidsproblemen
  • Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond en Utrechters met een laag of middelbaar opleidingsniveau ontvangen vaker hulp of ondersteuning
  • Volwassenen uit Overvecht, Zuidwest en Leidsche Rijn krijgen vaker hulp bij het huishouden

Ouderen

  • Zes op de tien Utrechtse 80-plussers ontvangen hulp bij het huishouden vanwege gezondheidsproblemen
  • Utrechtse ouderen met een lager opleidingsniveau ontvangen vaker hulp
  • Ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond ontvangen vaker hulp
  • Vrouwen ontvangen vaker hulp of ondersteuning dan mannen
Wat houdt het in?

Verschillende vormen van hulp en ondersteuning

Soms laat iemands gezondheid het niet toe om bepaalde taken zelfstandig uit te voeren. Dan is het prettig om hulp te krijgen. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, ondersteuning bij de administratie of vervoer naar een afspraak. Deze hulp kan gegeven worden door een naaste, een bekende of een vrijwilliger. Het kan ook gaan om hulp die geboden wordt vanuit de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) of de Zorgverzekeringswet.

Hulp en ondersteuning is belangrijk voor gezondheid

Hulp bij het huishouden, de administratie, persoonlijke verzorging of andere onderdelen van het dagelijks leven ondersteunt de zelfredzaamheid van inwoners. Het ondersteunt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om zelfstandig thuis te blijven wonen. Het vergroten van iemands zelfredzaamheid levert een positieve bijdrage aan gezondheid. 

Hulp vragen is niet voor iedereen makkelijk

Veel verschillende factoren hebben invloed op het vermogen van mensen om hulp te vragen. Uit het rapport ‘Weten is nog geen doen’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) blijkt dat mensen niet alleen voldoende kennis nodig hebben, maar ook het vermogen moeten hebben om de kennis om te zetten in actie, ook in situaties van stress.

Cijfers over volwassenen

11% van de Utrechtse volwassenen ontvangt hulp bij het huishouden

Van de Utrechtse volwassenen (18-64 jaar) krijgt 11% hulp in de huishouding wegens gezondheidsproblemen. 8% krijgt ondersteuning bij geldzaken of administratie en 7% krijgt hulp bij medische verzorging. Voor hulp vervoer of begeleiding bij bezoeken is dit 6%. Ook krijgt 5% hulp bij persoonlijke verzorging. Volwassenen tussen de 55 en 64 jaar ontvangen vaker dan gemiddeld hulp of ondersteuning. Ook Utrechters die basisonderwijs of een vmbo-, havo-, vwo- of mbo-opleiding hebben afgerond krijgen vaker hulp of ondersteuning. 26% van de Utrechtse volwassenen met een niet-westerse migratieachtergrond ontvangen informele hulp of ondersteuning wegens gezondheidsproblemen. Dit is vaker dan gemiddeld in Utrecht.

Infogram URL

Volwassenen uit Overvecht, Zuidwest en Leidsche Rijn krijgen vaker hulp bij het huishouden

In de wijken Overvecht, Zuidwest en Leidsche Rijn krijgen volwassenen vaker dan gemiddeld hulp bij het huishouden. In de wijken West, Noordoost, Oost en Binnenstad ontvangen volwassenen juist minder vaak hulp bij het huishouden. In Overvecht ontvangen volwassenen ook vaker dan gemiddeld hulp bij andere algemene dagelijkse activiteiten.

Image
Van de Utrechtse volwassenen ontvangt 11% hulp bij het huishouden en 8% ondersteuning bij geldzaken of administratie.
Cijfers over ouderen

Zes op de tien Utrechtse 80-plussers ontvangen hulp bij het huishouden

Van de Utrechters van 80 jaar en ouder krijgt 60% hulp bij het huishouden wegens hun gezondheid. Voor andere soorten hulp en ondersteuning liggen deze percentages lager. Utrechters tussen de 65 en 80 jaar ontvangen minder vaak ondersteuning dan 80-plussers. 65-plussers die basisonderwijs of vmbo hebben afgerond krijgen vaker dan gemiddeld hulp of begeleiding wegens hun gezondheid. Ouderen met een hbo- of wo-opleiding ontvangen juist minder vaak hulp dan gemiddeld. Van de Utrechtse 65-plussers met een niet-westerse migratieachtergrond ontvangt 45% hulp bij het huishouden, 39% ondersteuning bij geldzaken of administratie en 31% begeleiding bij bezoeken of hulp bij vervoer wegens hun gezondheid. Dit is vaker dan gemiddeld in Utrecht. Vrouwen krijgen vaker hulp bij het huishouden dan mannen. Dit geldt ook voor hulp bij geldzaken of vervoer.

Infogram URL