Image
Voorlezen aan jonge kinderen

Voorschoolse educatie en opvang

Samenvatting

  • 23% van de Utrechtse peuters krijgt een advies voor de voorschool
  • Deelname van Utrechtse peuters aan voorschoolse educatie neemt weer toe
  • In Overvecht en Vleuten-De Meern is de deelname aan de voorschool het hoogst 
  • De helft van de Utrechtse kinderen tot 13 jaar gaat naar een kinderopvang

Wat houdt het in?

Voorschoolse educatie en kinderopvang zijn goed voor de ontwikkeling van kinderen 

Naar de kinderopvang gaan helpt kinderen zich positief te ontwikkelen, toont onderzoek aan. Ook op latere leeftijd is er nog een positief effect. Voor kinderen die wat extra voorbereiding nodig hebben op de basisschool, is er de voorschool. Een voorschool is een peuteropvang die voorschoolse educatie aanbiedt. Hier beginnen kinderen alvast op een leuke manier met leren, spelen en samen ontdekken. Een kind kan naar de voorschool toe als het tussen de 2,5 en 4 jaar is. In de hele stad Utrecht zijn verschillende peuteropvangorganisaties die voorschool aanbieden.

Als het voor de ontwikkeling van een kind goed is om naar de voorschool te gaan, dan geeft de Jeugdgezondheidszorg hier een advies voor. Een kind mag dan 16 uur per week naar de voorschool. Kinderen zonder voorschooladvies kunnen 5 uur per week naar de voorschool.

Cijfers over voorschoolse educatie

23% van de Utrechtse peuters krijgt een advies voor de voorschool

Bijna een kwart van de kinderen tussen 2,5 en 4 jaar in Utrecht heeft in 2021 een advies voor voorschoolse educatie gekregen. De Jeugdgezondheidszorg geeft dit advies als het voor de ontwikkeling van een kind goed is om naar de voorschool te gaan, bijvoorbeeld voor de taalontwikkeling. Peuters uit de wijken Overvecht en Zuidwest krijgen vaker een advies voor de voorschool dan peuters uit andere wijken. 

Infogram URL

Deelname van Utrechtse peuters aan voorschoolse educatie neemt weer toe

74% van de 2,5- t/m 4-jarigen met een advies bezoekt in 2022 de voorschool (bereik). Dit percentage neemt weer toe in 2021 en 2022, maar is nog niet op het niveau van voor 2020. 18% van de kinderen met een advies heeft nog niet deelgenomen aan de voorschool omdat zij nog in het proces van toeleiding zaten of nog op de wachtlijst staan. 8% van de peuters met een advies bezoekt de voorschool niet (non-bereik).

Infogram URL

In Vleuten-De Meern en Overvecht is de deelname aan de voorschool het hoogst 

In de wijken Vleuten-De Meern en Overvecht bezoeken peuters met een advies het vaakst de voorschool. In [Noordoost] en [Oost] zijn de percentages peuters dat géén voorschool bezoekt het hoogst. De wijken Binnenstad, Zuid en Zuidwest hadden in 2022 relatief veel kinderen nog in het proces van toeleiding of op de wachtlijst.

Infogram URL

De helft van de Utrechtse kinderen tot 13 jaar gaat naar een kinderopvang

In 2021 ging 50% van de kinderen tot 13 jaar (26.210 kinderen) naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang (formele kinderopvang). Van de 0- t/m 3-jarigen in Utrecht gaat 60% naar kinderdagverblijf, exclusief gastouder en voorschool. 40% van de 4- tot 13-jarigen bezoekt de buitenschoolse opvang (bso), exclusief gastouder. In de wijken Overvecht en Zuidwest gaan kinderen het minst vaak naar een formele kinderopvang. Kinderen uit Noordoost en West bezoeken de kinderopvang het vaakst.

Percentage kinderen (0-13 jaar) dat de kinderopvang bezoekt verschilt sterk tussen wijken

Infogram URL