Image
Boek lezen.

Zingeving

Samenvatting

Kinderen

 • Meer Utrechtse kinderen maken zich veel zorgen over de toekomst
 • 10- t/m 12-jarigen maken zich zorgen over schoolprestaties, het klimaat en hun toekomstige beroep
 • Kinderen uit gezinnen met een lage welvaart maken zich vaker veel zorgen over de toekomst

Jongeren

 • Ruim de helft van de Utrechtse jongeren heeft vertrouwen in hun toekomst
 • Vertrouwen in de toekomst bij jongeren in Utrecht iets hoger dan landelijk
 • De helft van de jongeren heeft in coronatijd geen zin in de dag

Jongvolwassenen

 • Bijna alle jongvolwassenen in Utrecht hebben veel zorgen over maatschappelijke ontwikkelingen
 • 46% van de jongvolwassenen heeft veel vertrouwen in eigen toekomst
 • Jongvolwassenen uit Vleuten-De Meern geven minder vaak aan dat zij veel vertrouwen in hun toekomst hebben
 • Mbo-studenten zijn in de coronaperiode minder positief over hun toekomst

Volwassenen

 • Vertrouwen in de toekomst onder Utrechtse volwassenen is sterk gedaald
 • Ruim zeven op de tien Utrechtse volwassenen ervaren een zinvol leven
 • Volwassenen met kinderen ervaren vaker dat het leven betekenis heeft
 • Utrechters met een hbo- of wo-opleiding ervaren vaker dat de dingen die zij doen betekenisvol zijn
 • Volwassenen uit Overvecht hebben minder vaak vertrouwen in de toekomst 

Ouderen

 • Vertrouwen in de toekomst onder Utrechtse ouderen is sterk gedaald
 • Bijna driekwart van de Utrechtse ouderen ervaart een zinvol leven
 • Ouderen uit de wijken Overvecht en Binnenstad ervaren minder vaak dat het leven betekenis en doel heeft
Wat houdt het in?

Zingeving is belangrijk voor gezondheid

Zingeving gaat over de betekenis die mensen geven aan het leven, over dat wat het leven de moeite waard maakt. Zingeving is ook het hebben van een levensdoel. Zingeving maakt deel uit van een brede kijk op gezondheid. Hierbij ligt de nadruk niet op ziekte, maar op de veerkracht van mensen en op wat het leven voor hen betekenisvol maakt. Bezig zijn met positieve levensvragen, zoals ‘wat vind ik belangrijk’, ‘wat wil of kan ik’, kan mensen met een (chronische) ziekte of beperking helpen beter om te gaan met hun ziekte of beperking.

Verschillende onderzoeken laten het belang van een zinvol leven zien. Zingeving is belangrijk voor gezond oud worden, en beschermt tegen hart- en vaatziekten.

Cijfers over kinderen
Binnenkort staan hier de meest recente cijfers. Nu alvast meer weten over de laatste onderzoeksresultaten of aan de slag met de open data? Bekijk de samenvatting van Jeugdmonitor Utrecht en Gezondheidsmonitor Jeugd.

Meer Utrechtse kinderen maken zich veel zorgen over de toekomst

In het najaar van 2021 maakte 14% van de kinderen uit groep zeven en acht van het basisonderwijs in Utrecht zich (heel) veel zorgen over de toekomst. Dit is hoger dan in 2019, toen maakte 10% van de kinderen zich veel zorgen.

Waar maken 10- t/m 12-jarigen zich vooral veel zorgen over?

Kinderen noemen het meest dat zij zich zorgen maken over hun prestaties op school en het schooladvies. Voorbeelden zijn slechte cijfers halen, een lager schooladvies krijgen en hoe het zal gaan op de middelbare school. Het klimaat is daarna vaak genoemd. Hierbij denken de kinderen aan klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Hun toekomstige beroep is als derde het meest genoemd. Kinderen maken zich zorgen dat ze later niet kunnen worden wat ze willen of maken zich zorgen over het vinden van werk.

Image
Kinderen maken zich het meeste zorgen over hun schoolprestaties en schooladvies, het klimaat en hun toekomstige beroep
*hoe groter het woord, des te vaker genoemd (top 15)

Of ik wel naar de havo ga en als ik ernaartoe ga, is het dan niet te moeilijk.

 

Over of ik een goede middelbare school kies, of ik daar ook een goede baan door krijg en later niet op straat beland.

 

Het klimaat, want de wereld en de mens is slecht bezig met afval, dieren en eten.

 

Dat ik laag scoor en m'n ouders teleurgesteld/boos worden.

 

Slecht geld verdienen en arm worden. Geen goed huis kunnen kopen.

 

Dat ik nooit mentaal beter ga worden dat alles alleen maar erger wordt.

 

Kinderen uit gezinnen met een lage welvaart maken zich vaker veel zorgen over de toekomst

Bijna een kwart van de kinderen uit een gezin met een lage welvaart maakt zich (heel) veel zorgen over de toekomst. Dit is lager onder kinderen uit een gezin met een gemiddelde of hoge welvaart. Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin maken zich ook vaker veel zorgen; van hen geeft 23% dit aan. 12-jarigen (21%) maken zich vaker veel zorgen over de toekomst dan 10- en 11-jarigen (13%). Ook kinderen met een overig niet-westerse migratieachtergrond maken zich vaker veel zorgen over de toekomst, namelijk 21%.

Image
23% van de kinderen met een lage gezinswelvaart maakt zich veel zorgen over de toekomst. Dit is 13% bij kinderen met een gemiddelde en 12% bij kinderen met een hoge gezinswelvaart.

Jeugdmonitor Utrecht in coronatijd

De Jeugdmonitor is in Utrecht uitgevoerd van oktober tot en met begin december 2021 onder kinderen van groep zeven en acht van het basisonderwijs. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland steeg sterk in de loop van oktober. Op het moment van dataverzameling golden daardoor verschillende coronamaatregelen, die in november en december steeds verder werden aangescherpt. Nederland stevende weer af op een lockdown. Dit alles heeft de resultaten van de Jeugdmonitor beïnvloed. Op de pagina over het coronavirus staat een overzicht van de maatregelen die tijdens dit onderzoek golden.

Cijfers over jongeren
Binnenkort staan hier de meest recente cijfers. Nu alvast meer weten over de laatste onderzoeksresultaten of aan de slag met de open data? Bekijk de samenvatting van Jeugdmonitor Utrecht en Gezondheidsmonitor Jeugd.

Ruim de helft van de Utrechtse jongeren heeft vertrouwen in hun toekomst

In het najaar van 2021 heeft 56% van de jongeren uit klas twee en vier van het voortgezet onderwijs in Utrecht veel vertrouwen in hun eigen toekomst. Van de jongens heeft 66% veel vertrouwen in hun toekomst, bij meisjes is dit 48%. Havo-leerlingen hebben minder vaak vertrouwen in hun toekomst, vwo-leerlingen hebben dit gemiddeld vaker. 10% van alle jongeren ziet de toekomst somber, zij hebben weinig tot geen vertrouwen in hun toekomst.

Infogram URL

Vertrouwen in de toekomst bij jongeren in Utrecht iets hoger dan landelijk

Het percentage jongeren uit klas twee en vier dat veel vertrouwen heeft in de toekomst is in Utrecht iets hoger dan in Nederland, namelijk 56% tegenover 53%. Jongeren in Utrecht hebben ook vaker vertrouwen in de toekomst dan jongeren in Den Haag en Rotterdam. In Amsterdam en in de regio Utrecht hebben jongeren even vaak vertrouwen in de toekomst als in Utrecht.

Gezondheidsmonitor Jeugd in coronatijd

De landelijke corona Gezondheidsmonitor Jeugd is uitgevoerd van oktober tot en met december 2021 onder jongeren van klas twee en vier van het voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen in Utrecht vulden de vragenlijst in oktober in. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland steeg sterk in de loop van oktober. Op het moment van dataverzameling golden daardoor verschillende coronamaatregelen, die in november en december steeds verder werden aangescherpt. Nederland stevende weer af op een lockdown. Dit alles heeft invloed gehad op de resultaten van de Gezondheidsmonitor. Op de pagina over het coronavirus staat een overzicht van de maatregelen die tijdens dit onderzoek golden.

De helft van de jongeren heeft in coronatijd geen zin in de dag

In april 2021 had ongeveer de helft van de Utrechtse jongeren (13-15 jaar) die meededen aan het kwalitatieve Jeugd in Coronatijd onderzoek geen zin in de dag. De meest genoemde redenen hiervoor zijn school gerelateerd. Zo noemen veel jongeren dat ze geen zin hebben in de dag omdat ze geen zin hebben in school, huiswerk moeten maken of moeten leren voor een toets. Eén op de tien jongeren heeft geen zin in de dag omdat ze, vanwege de coronamaatregelen, niets hebben om naar uit te kijken.

Ik heb niet ergens zin in en ik kijk ook niet naar iets uit. Want ik heb nergens om naar uit te kijken. Het enige wat mijn plan is, is huiswerk maken. Dus eigenlijk voel ik me boos en verdrietig.

Het Jeugd in Coronatijd onderzoek (JICO)

In april 2021 is het kwalitatieve Jeugd in Coronatijd onderzoek (JICO) uitgevoerd. Dit onderzoek geeft een duidelijk beeld van hoe Utrechtse kinderen (groep 7) en jongeren (klas 2 en 3) de coronatijd beleven en de impact hiervan op hun gezondheid en leven ervaren. Vanwege de kwalitatieve aard van dit onderzoek is het niet mogelijk om een representatief beeld te geven over alle Utrechtse kinderen en jongeren. Op het moment van dataverzameling zat Nederland in een lockdown. Sinds 8 februari 2021 waren de basisscholen weer volledig geopend. Middelbare scholen waren vanaf maart deels open, maar hier gold de regel om 1,5 meter afstand te houden en mondkapjes te dragen. Op de pagina over het coronavirus staat een overzicht van de maatregelen die tijdens dit onderzoek golden.

Cijfers over jongvolwassenen

Bijna alle jongvolwassenen in Utrecht hebben veel zorgen over maatschappelijke ontwikkelingen

92% van de Utrechtse jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) geeft in mei t/m juli 2022 aan dat zij veel zorgen hebben over maatschappelijke ontwikkelingen. Dit percentage is hoger dan landelijk en in de regio Utrecht (beiden 87%). De meeste jongvolwassenen maken zich zorgen over de woningmarkt, het klimaat, discriminatie en tegenstellingen tussen groepen in de samenleving.

Heeft veel zorgen over…

Infogram URL

46% van de jongvolwassenen heeft veel vertrouwen in eigen toekomst

Bijna de helft van de Utrechtse jongvolwassenen heeft veel vertrouwen in hun eigen toekomst. 13% van de jongvolwassenen heeft weinig tot geen vertrouwen in hun eigen toekomst. Mannen geven vaker aan dat zij veel vertrouwen in hun toekomst hebben dan vrouwen. Jongvolwassenen op het voortgezet onderwijs geven minder vaak aan dat zij veel vertrouwen in hun toekomst hebben dan andere jongvolwassenen.

Veel vertrouwen in eigen toekomst naar opleiding

Infogram URL

Jongvolwassenen uit Vleuten-De Meern geven minder vaak aan dat zij veel vertrouwen in hun toekomst hebben

Image
Jongvolwassenen in Vleuten-De Meern hebben minder vaak veel vertrouwen in hun toekomst (37%). In Noordoost hebben ze vaker veel vertrouwen in hun toekomst (52%).


Mbo-studenten zijn in coronatijd minder positief over hun toekomst

Mbo-studenten van het Grafisch Lyceum en Nimeto in Utrecht hebben in 2021 minder vaak positieve gevoelens over hun toekomst dan in 2019. 73% van de mbo-studenten heeft in 2021 positieve gevoelens over hun eigen toekomst. In 2019 was dit 83%. Deze cijfers hebben betrekking op mbo-studenten die aan alle metingen hebben deelgenomen. Het percentage mbo-studenten dat zich zorgen maakt over hun eigen toekomst is ook toegenomen, van 30% in 2019 tot 48% in 2021.

Meer informatie over het Mbo-onderzoek is te vinden op de website van YOUth Goth Talent van de Universiteit Utrecht.

Positieve gevoelens van mbo-studenten over de eigen toekomst

Infogram URL
Cijfers over volwassenen

Vertrouwen in de toekomst onder Utrechtse volwassenen is sterk gedaald 

66% van de Utrechtse volwassenen (18 t/m 64 jaar) geeft in het najaar van 2022 aan dat zij vertrouwen hebben in de toekomst. In 2018 was dit nog 78% en in 2020 76% van de volwassenen. Het vertrouwen in de toekomst is het laagst onder Utrechters die moeite hebben met rondkomen, namelijk 52%. Ook Utrechters die alleen wonen en Utrechters van 55 t/m 64 jaar hebben minder vaak vertrouwen in de toekomst.

Vertrouwen in de toekomst naar rondkomen en huishoudsamenstelling 

Infogram URL

Ruim zeven op de tien Utrechtse volwassenen ervaren een zinvol leven

74% van de volwassenen in Utrecht geeft aan dat hun leven betekenis en doel heeft en 71% dat de dingen die zij doen betekenisvol zijn. Deze percentages zijn lager dan in 2020. Toen gaf 82% aan dat het leven betekenis en doel heeft en 79% dat de dingen die ze doen betekenisvol zijn. In het eerste coronajaar hebben mensen meer zingeving ervaren, maar dit lijkt niet blijvend te zijn.

Volwassenen met kinderen ervaren vaker dat het leven betekenis heeft

83% van de Utrechters met een partner en kinderen en 82% van de alleenstaande ouders vindt dat het leven betekenis en doel heeft. Onder Utrechters die alleen wonen ligt dit lager, namelijk 62%. Volwassenen die moeite hebben met rondkomen ervaren ook minder vaak een zinvol leven dan volwassenen die geen moeite hebben met rondkomen.

Utrechters met een hbo- of wo-opleiding ervaren vaker dat de dingen die zij doen betekenisvol zijn 

Infogram URL

Volwassenen uit Overvecht hebben minder vaak vertrouwen in de toekomst

Image
60% van de volwassenen uit Overvecht heeft vertrouwen in de toekomst.
Cijfers over ouderen

Vertrouwen in de toekomst onder Utrechtse ouderen is sterk gedaald 

55% van de 65-plussers in Utrecht geeft in het najaar van 2022 aan dat zij vertrouwen hebben in de toekomst. In 2018 was dit nog 64% en in 2020 66% van de ouderen. Het vertrouwen in de toekomst is vooral laag onder ouderen die moeite hebben met rondkomen.

 

Vertrouwen in de toekomst naar rondkomen

Infogram URL

Bijna driekwart van de Utrechtse ouderen ervaart een zinvol leven 

74% van de 65-plussers geeft aan dat hun leven betekenis en doel heeft en 73% dat de dingen die zij doen betekenisvol zijn. Deze percentages zijn lager dan in 2020 en weer vergelijkbaar met 2018. In het eerste coronajaar hebben mensen meer zingeving ervaren, maar dit lijkt niet blijvend te zijn. Ouderen die moeite hebben met rondkomen, ervaren minder vaak een zinvol leven dan ouderen die geen moeite hebben om rond te komen.

Ouderen uit de wijken Overvecht en Binnenstad ervaren minder vaak dat het leven betekenis en doel heeft

Image
62% van de ouderen uit Overvecht en 67% van de ouderen uit de Binnenstad geeft aan dat hun leven betekenis en doel heeft.