Image
Individuele WMO voorzieningen

Individuele WMO-voorzieningen

Samenvatting

Volwassenen

  • De regiotaxi is de meest toegekende Wmo-voorziening onder Utrechtse volwassenen
  • Oudere volwassenen maken meer gebruik van Wmo-voorzieningen dan jongere
  • In Overvecht zijn vaker voorzieningen toeekend dan in andere wijken
  • Toename aantal toekenningen van Wmo-voorzieningen in Utrecht

Ouderen

  • De regiotaxi is de meest toegekende Wmo-voorziening onder Utrechtse ouderen
  • 80-plussers maken vaker gebruik van Wmo-voorzieningen dan 65- tot 79- jarigen
  • In Overvecht en Noordwest zijn vaker voorzieningen toegekend
  • Kleine veranderingen in toekenningen van voorzieningen
Wat houdt het in?

Wmo-voorzieningen voor ondersteuning van inwoners bij zelfstandig thuis wonen

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat inwoners hulp en ondersteuning krijgen als zij dat nodig hebben. Het doel van de wet is om mensen te helpen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Als dat nodig is hebben zij daarbij hulp van familie, vrienden of kennissen. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo en het bieden van hulp en ondersteuning (Wmo-voorzieningen) voor mensen die niet zelfredzaam zijn.

Algemene voorzieningen voor iedereen beschikbaar

Er zijn verschillende vormen van Wmo-voorzieningen: algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzieningen zijn binnen de hele gemeente beschikbaar voor mensen die dat nodig hebben, zoals de buurtteams, een maaltijdservice, activiteiten in een buurthuis of de daklozenopvang.

Maatwerkvoorzieningen afgestemd op leefsituatie en gezondheid

Maatwerkvoorzieningen zijn afgestemd op de leefsituatie en gezondheid van de inwoner. De buurtteams bepalen samen met de cliënt welke maatwerkvoorziening het beste past bij iemands situatie en doelen. Voorbeelden zijn individuele begeleiding, huishoudelijke hulp, een beschermde woonplek, een woningaanpassing of dagbegeleiding of activering. Onder maatwerkvoorzieningen vallen ook vervoersvoorzieningen, zoals de regiotaxi, een scootmobiel of een rolstoel.

Welke informatie staat waar?

Onder de kopjes ‘cijfers over volwassenen’ en ‘cijfers over ouderen’ kunt u lezen hoe vaak Utrechters maatwerkvoorzieningen toegekend krijgen. Lees ook de informatie over maatschappelijke opvang. Op de pagina ‘hulp en ondersteuning’ ziet u hoeveel Utrechters hulp of ondersteuning krijgen bij huishouding, administratie, persoonlijke of medische verzorging of vervoer naar een afspraak. Daarbij gaat het ook over hulp en ondersteuning die niet vanuit de Wmo wordt gegeven. Op de pagina ‘buurtteams’ is te lezen hoeveel Utrechters hulp of ondersteuning krijgen door een buurtteam.

Cijfers over volwassenen

De regiotaxi is de meest toegekende Wmo-voorziening

Onder Utrechtse volwassenen (19-64 jaar) is de regiotaxi de meest toegekende Wmo-voorziening. 1% van de volwassenen heeft hier een toekenning voor. 0,8% ontvangt hulp bij het huishouden vanuit de Wmo en 0,6% een vervoershulpmiddel (zoals een driewielfiets of scootmobiel).

Oudere volwassenen maken meer gebruik van Wmo-voorzieningen dan jongere

Image
5% van de Utrechters van 55 tot 64 jaar heeft een toekenning voor de regiotaxi en 3% voor hulp bij het huishouden.

In Overvecht zijn vaker voorzieningen toegekend dan in andere wijken

Aan volwassenen uit de wijk Overvecht zijn vaker Wmo-voorzieningen toegekend dan aan inwoners uit andere wijken. 3% van de volwassenen uit Overvecht heeft een toekenning voor de regiotaxi en 2% ontvangt vanuit de Wmo hulp bij het huishouden. Gemiddeld in Utrecht heeft 1% van de volwassenen een toekenning voor de regiotaxi en ontvangt 0,8% van de volwassenen hulp bij het huishouden.

Toename aantal toekenningen van Wmo-voorzieningen in Utrecht

Het aantal Utrechtse volwassenen dat gebruik maakt van Wmo-voorzieningen is toegenomen. Het percentage Utrechtse volwassenen dat gebruik maakt van de regiotaxi of hulp bij het huishouden was de afgelopen jaren stabiel. De groei in het aantal Utrechters dat een Wmo-voorziening toegekend krijgt, loopt dus gelijk op met de groei van het aantal volwassenen in Utrecht.

Image
Het percentage Utrechtse volwassenen met een toekenning voor een Wmo-voorziening is stabiel tussen 2016 en 2018.
Cijfers over ouderen

De regiotaxi is de meest toegekende Wmo-voorziening

Van de verschillende Wmo-voorzieningen krijgen Utrechtse 65-plussers het vaakst een toekenning voor de regiotaxi. Een kwart van de ouderen heeft een toekenning voor de regiotaxi. 12% van de Utrechtse ouderen ontvangt vanuit de Wmo hulp bij het huishouden. 5% van de 65-plussers heeft een woonvoorziening of woningaanpassing toegekend gekregen. Ook heeft 5% een vervoershulpmiddel (bijvoorbeeld een driewielfiets of scootmobiel) toegekend gekregen en 4% een rolstoel.

80-plussers maken vaker gebruik van Wmo-voorzieningen dan 65- tot 79- jarigen

Image
80-plussers maken vaker gebruik van Wmo-voorzieningen dan 65- tot 79- jarigen.

In Overvecht en Noordwest zijn vaker voorzieningen toegekend

Ouderen uit de wijken Overvecht en Noordwest ontvangen vaker Wmo-voorzieningen dan ouderen uit andere wijken. In Overvecht ontvangt bijvoorbeeld 18% hulp bij het huishouden en krijgt 33% de regiotaxi toegekend. In Utrecht is dit gemiddeld 12% (hulp bij het huishouden) en 25% (regiotaxi). In Noordwest heeft 8% van de ouderen een vervoershulpmiddel toegekend gekregen en nog eens 8% een woonvoorziening of woningaanpassing. Gemiddeld in Utrecht krijgt 5% van de ouderen een vervoershulpmiddel vanuit de Wmo of een woonvoorziening of woningaanpassing.

Toekenningen van regiotaxi:

Image
In Overvecht maakt 33% van de ouderen gebruik van de regiotaxi. In Zuidwest is dit 30%.

Kleine veranderingen in toekenningen van voorzieningen

Het percentage Utrechtse ouderen dat een toekenning heeft voor de regiotaxi of hulp bij het huishouden is in de afgelopen jaren licht afgenomen. Bij de andere voorzieningen zijn de verschillen minimaal. Het aantal Utrechters dat een toekenning heeft voor Wmo-voorzieningen is juist toegenomen. Dit komt omdat het aantal ouderen in Utrecht is toegenomen.

Percentage toekenningen tussen 2016 en 2018:

Image
In 2018 gebruikte 25% van de Utrechtse ouderen de regiotaxi. In 2016 was dit 26%.