Image
Eerstelijns medische zorg

Eerstelijns medische zorg

Samenvatting

Jeugd

 • Grootste daling in huisartsenzorg in 2020 onder kinderen en jongeren
 • In West en Vleuten-De Meern is de afname in huisartsenzorg onder de jeugd het grootst

Jongvolwassenen

 • 17% van de jongvolwassenen is het afgelopen jaar bij een huisarts geweest voor niet-specifieke gezondheidsklachten
 • Buik- of maagklachten en moeheid waren de meest voorkomende niet-specifieke gezondheidsklachten waarvoor jongvolwassenen bij de huisarts kwamen.

Volwassenen

 • Minder Utrechtse volwassenen gingen in 2020 naar de huisarts
 • Vrouwen hebben vaker contact met de huisarts dan mannen
 • Volwassenen in de Binnenstad en Oost ontvangen het minst vaak huisartsenzorg
 • De meeste volwassenen zijn tevreden over de huisarts

Ouderen

 • 87% van de Utrechtse ouderen ontving in 2020 zorg van de huisarts
 • 80-plussers hebben vaker contact met de huisarts
 • Grote tevredenheid onder ouderen over de huisarts
Wat houdt het in?

Een sterke basiszorg is belangrijk

Basiszorg, ook wel eerstelijnszorg, is zorg waar personen zonder een verwijzing naartoe kunnen, zoals de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, diëtist, verloskundige of psycholoog. Een zorgverlener uit de basiszorg kan, als dit nodig is, iemand doorverwijzen naar de specialistische zorg, ook wel tweedelijnszorg, zoals specialisten in het ziekenhuis. Een sterke eerstelijnszorg zorgt voor minder ziekenhuisopnames voor chronische aandoeningen. Continuïteit in de relatie met de huisarts en toegankelijkheid tot basiszorg zijn hierin belangrijk.

Cijfers over jeugd

Grootste daling in huisartsenzorg in 2020 onder kinderen en jongeren

71% van de kinderen en jongeren (0-17 jaar) in Utrecht heeft in 2020 huisartsenzorg ontvangen. Dit blijkt uit declaratiegegevens van de zorgverzekeraars. Dit is een daling van ruim 5% in vergelijking met voorgaande jaren. De daling in het gebruik van huisartsenzorg is hoger onder de jeugd dan onder volwassenen en ouderen. Waarschijnlijk is deze afname het gevolg van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen waardoor mensen minder snel naar de huisarts gingen met gezondheidsklachten.

Infogram URL

Gebruik van huisartsenzorg onder kinderen en jongeren in 2020 per wijk

Infogram URL

West en Vleuten-De Meern is de afname in huisartsenzorg onder de jeugd het grootst

In alle wijken is het gebruik van huisartsenzorg onder kinderen en jongeren in 2020 afgenomen ten opzichte van de jaren daarvoor. In West en Vleuten-De Meern is de afname ten opzichte van 2019 het grootst. Zo is in West in 2020 68% van de jeugd naar de huisarts geweest. In 2019 was dit nog 76%. In Vleuten-De Meern is de afname in het gebruik van huisartsenzorg 7%. In de Binnenstad is de afname met 4% het laagst in Utrecht.

Cijfers over jongvolwassenen

17% van de jongvolwassenen is het afgelopen jaar bij een huisarts geweest voor niet-specifieke gezondheidsklachten

17% van de Utrechtse jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) geeft in mei tot en met juli 2022 aan de afgelopen vier weken bij een huisarts te zijn geweest voor niet-specifieke gezondheidsklachten die ze in de afgelopen maand hebben ervaren. Jongvolwassenen bezochten de huisarts het vaakst voor buik- of maagklachten of vermoeidheid. Vrouwen bezoeken vaker de huisarts voor niet-specifieke gezondheidsklachten dan hun mannelijke leeftijdsgenoten.  Meer weten over de nagevraagde afzonderlijk niet-specifieke gezondheidsklachten onder jongvolwassenen? Bekijk de pagina lichamelijke gezondheid

Wat zijn niet-specifieke symptomen of gezondheidsklachten?

Mensen met niet-specifieke symptomen hebben gezondheidsklachten waarvan de oorzaak vaak onbekend of niet-onderzocht blijft. De klachten zoals vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn, duizeligheid of buikklachten betreffen vaak meerdere orgaansystemen en de oorzaak kan variëren. Bij een bezoek aan een arts volgt meestal geen diagnose.

Bezocht de huisarts voor niet-specifieke gezondheidsklachten in de afgelopen vier weken:

Buik- of maagklachten 6%
Moe 6%
Hoesten of keelklachten 5%
Spier- of gewrichtsklachten 5%
Slaapproblemen 4%
Duizeligheid of licht in het hoofd 4%
Geheugen- of concentratieproblemen 4%
Hoofdpijn 4%
Prikkelbaar of geïrriteerd 3%
Hartkloppingen 2%
Overgevoeligheid voor licht of geluid 2%

 

Cijfers over volwassenen

Voor de meest recente cijfers zie: zorggebruik.

Minder Utrechtse volwassenen gingen in 2020 naar de huisarts

74% van de Utrechtse volwassenen (18-64 jaar) heeft in 2020 huisartsenzorg ontvangen. Dit blijkt uit declaratiegegevens van de zorgverzekeraars. Dit percentage is lager dan voorgaande jaren, toen 77% huisartsenzorg ontving. De afname in het gebruik van huisartsenzorg is ongeveer gelijk voor alle wijken. Deze afname is waarschijnlijk het gevolg van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen waardoor mensen minder snel naar de huisarts gingen met gezondheidsklachten.

Infogram URL

Vrouwen hebben vaker contact met de huisarts dan mannen

Utrechtse vrouwen geven vaker aan dat ze contact hebben met de huisarts dan mannen. Ook 55- t/m 64-jarigen gaan vaker naar de huisarts. 40- t/m 54-jarigen gaan juist minder vaak naar de huisarts dan gemiddeld. Utrechters uit een eenpersoonshuishouden hebben ook vaker dan gemiddeld contact met de huisarts.

Volwassenen in de Binnenstad en Oost ontvangen het minst vaak huisartsenzorg

Infogram URL

Verschillen in gebruik huisartsenzorg binnen wijken

Ook tussen subwijken zijn er verschillen in het gebruik van huisartsenzorg. Deze zijn het grootst in OostVleuten-De MeernZuidwest en Noordwest. In al deze wijken is het verschil tussen subwijken met het hoogste en het laagste zorggebruik ongeveer 5%. Zo is bijvoorbeeld in de wijk Oost het percentage volwassenen dat huisartsenzorg heeft ontvangen in de subwijk Wilhelminapark, Rijnsweerd 68%, maar in de subwijk Oudwijk, Buiten Wittevrouwen 73%. In de wijk Zuidwest is het zorggebruik in de subwijk Transwijk 71%, maar in de subwijk Kanaleneiland 76%. In de wijken Noordoost en West verschilt het gebruik van huisartsenzorg tussen subwijken bijna niet. In de andere wijken zijn er kleine verschillen zichtbaar tussen de subwijken. 

De meeste volwassenen zijn tevreden over de huisarts

93% van de volwassenen is tevreden over de huisarts. Van de Utrechtse volwassenen zonder migratieachtergrond of met een Surinaamse-, Antilliaanse- of Arubaanse migratieachtergrond geeft 95% aan dat zij tevreden zijn over de huisarts. Dit is vaker dan gemiddeld in Utrecht. Volwassenen in Overvecht en volwassenen met basisonderwijs of een vmbo-opleiding zijn juist minder vaak tevreden.

Image
88% van de volwassenen met een lager opleidingsniveau is tevreden over de huisarts. Dit is lager dan gemiddeld.
Cijfers over ouderen

Voor de meest recente cijfers zie: zorggebruik.

87% van de Utrechtse ouderen ontving in 2020 zorg van de huisarts

Van de Utrechtse 65-plussers heeft 87% in 2020 huisartsenzorg ontvangen. Dit blijkt uit declaratiegegevens van de zorgverzekeraars. Het percentage ouderen dat huisartsenzorg ontvangt daalde de afgelopen jaren. De daling tussen 2019 en 2020 van 89% naar 87% lijkt iets groter dan voorgaande jaren. Deze sterkere daling zou het gevolg is van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen waardoor mensen minder snel naar de huisarts gingen met gezondheidsklachten.

Infogram URL

80-plussers hebben vaker contact met de huisarts

91% van de Utrechtse 80-plussers geeft aan dat zij contact hebben gehad met de huisarts. Onder 65- t/m 79-jarigen is dit percentage 83%.

Ouderen in de Binnenstad ontvangen het minst vaak huisartsenzorg

84% van de ouderen in de Binnenstad maakte in 2020 gebruik van huisartsenzorg. Voor de andere wijken ligt dit percentage iets hoger, namelijk tussen de 86% en 89%. In alle wijken, met uitzondering van Leidsche Rijn, is het gebruik van huisartsenzorg in 2020 afgenomen ten opzichte van de jaren daarvoor. De afname ten opzichte van 2019 is het grootst in de wijken ZuidWest en de Binnenstad.

Grote tevredenheid onder ouderen over de huisarts

96% van de Utrechtse ouderen is tevreden over de huisarts. Ouderen in Zuid zijn vaker tevreden met de huisarts, 99% van hen geeft aan tevreden te zijn. In Overvecht is 93% van de ouderen tevreden, dit is lager dan gemiddeld.