Image
Cirkels in het park voor 1,5 meter afstand

Regie eigen leven

Samenvatting

Kinderen

 • Bijna de helft van de Utrechtse kinderen ervaart negatieve invloed van corona(regels)
 • Kinderen ervaren vooral invloed van corona(regels) op het contact met familie
 • Kinderen die negatieve invloed van corona(regels) ervaren hebben vaker gezondheidsproblemen
 • Literatuuronderzoek: lange termijneffecten van de coronapandemie voor jeugd nog onduidelijk

Jongvolwassenen

 • 92% van de Utrechtse jongvolwassenen ervaarde negatieve gevolgen van de coronamaatregelen

Volwassenen

 • Meer Utrechtse volwassenen ervaren onvoldoende regie over het eigen leven
 • 23% van de Utrechters die moeite hebben met rondkomen ervaart onvoldoende regie 
 • Utrechters uit de wijken Overvecht en Zuidwest ervaren vaker onvoldoende regie

Ouderen

 • 15% van de Utrechtse ouderen ervaart onvoldoende regie over het eigen leven
 • Ruim een op de vijf ouderen met basisonderwijs of vmbo ervaart onvoldoende regie
 • Ouderen uit de wijk Overvecht ervaren vaker onvoldoende regie over eigen leven
Wat houdt het in?

Regie over het eigen leven heeft invloed op de gezondheid

Gezondheid gaat over het vermogen om met de uitdagingen van het leven om te gaan en zelf te bepalen hoe je je leven inricht. Als mensen in staat zijn om zelf de keuzes over hun eigen leven te maken, verhoogt dit de kwaliteit van leven. Met regie over het eigen leven wordt dan ook bedoeld dat mensen zo veel als mogelijk zelf beslissingen nemen, ook wanneer zij bij sommige dingen ondersteuning nodig hebben.

Cijfers over kinderen
Binnenkort staan hier de meest recente cijfers. Nu alvast meer weten over de laatste onderzoeksresultaten of aan de slag met de open data? Bekijk de samenvatting van Jeugdmonitor Utrecht en Gezondheidsmonitor Jeugd.

Bijna de helft van de Utrechtse kinderen ervaart negatieve invloed van corona(regels)

In het najaar van 2021 ervaarde 47% van de kinderen uit groep zeven en acht van het basisonderwijs in Utrecht negatieve invloed van corona en de coronaregels op hun leven. 37% van de kinderen ervaarde op dat moment geen invloed van corona(regels) op hun leven. 16% van de kinderen ervaarde positieve invloed van corona en de coronaregels. Kinderen geven het vaakst aan dat zij invloed hebben ervaren op het contact met familie, hun schoolsituatie en deelname aan sport en clubs. Dit kan een positieve of negatieve invloed geweest zijn. 

Kinderen ervaren vooral invloed van corona(regels) op het contact met familie

Image
38% van de kinderen ervaart gevolgen van corona op het contact met familie, 26% op hun schoolsituatie en 25% op deelname aan sport en clubs.

Kinderen die negatieve invloed van corona(regels) ervaren hebben vaker gezondheidsproblemen

10- t/m 12-jarigen die negatieve invloed van corona en de coronaregels ervaren op hun leven, voelen zich minder vaak gezond en ervaren veel vaker stress. Ook hebben deze kinderen vaker lichamelijke klachten of een verhoogd risico op psychosociale problemen.

Image
41% van de kinderen die negatieve invloed van corona ervaren, voelt zich vaak gestrest. 88% heeft een goed ervaren gezondheid.

Literatuuronderzoek: lange termijneffecten van de coronapandemie voor jeugd nog onduidelijk

Het Nji (2021) concludeert op basis van een grootschalig literatuuronderzoek naar de gevolgen van de pandemie voor de Nederlandse jeugd, in de periode maart 2020 tot en met maart 2021, dat het met de meeste kinderen en jongeren goed gaat. Zij geven hun leven een ruime voldoende. Tegelijkertijd lijkt het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren negatief beïnvloedt. En hoe langer de coronacrisis duurt, hoe meer het mentaal welbevinden van jongeren (met en zonder al bestaande mentale klachten) onder druk lijkt te staan. Er zijn ook negatieve ontwikkelingen in bijvoorbeeld leefstijl (bewegen en beeldschermgebruik) en sociale contacten (gemis van vrienden en familie). Deze ongunstige ontwikkelingen zijn een logische reactie op een uitzonderlijke situatie. In april 2021 zijn er vooral zorgen over kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie, maar is de verwachting dat de meeste jeugd na de crisis zal terugveren (Nji, 2021). In februari 2022 verwacht de Gezondheidsraad dat mentale klachten bij een deel van de jeugd waarschijnlijk van voorbijgaande aard zijn. Bij een nog onbekend deel bestaat de kans dat de klachten lang aanhouden, omdat sommige risicofactoren zijn versterkt die deze kans verhogen. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld onveilige familie- of sociale omstandigheden, eenzaamheid en leerachterstanden. 

Jeugdmonitor Utrecht in coronatijd

De Jeugdmonitor is in Utrecht uitgevoerd van oktober tot en met begin december 2021 onder kinderen van groep zeven en acht van het basisonderwijs. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland steeg sterk in de loop van oktober. Op het moment van dataverzameling golden daardoor verschillende coronamaatregelen, die in november en december steeds verder werden aangescherpt. Nederland stevende weer af op een lockdown. Dit alles heeft de resultaten van de Jeugdmonitor beïnvloed. Zie de pagina over het coronavirus voor een overzicht van de maatregelen die tijdens dit onderzoek golden.

Cijfers over jongvolwassenen

92% van de Utrechtse jongvolwassenen ervaarde negatieve gevolgen van de coronamaatregelen

Bijna alle Utrechtse jongvolwassenen geven in mei t/m juli 2022 aan dat zij negatieve gevolgen hebben ervaren door de coronamaatregelen. 46% geeft aan dat zij zowel positieve als negatieve gevolgen hebben ervaren. Jongvolwassenen die samen met een partner en/of kinderen wonen hebben vaker positieve gevolgen ervaren dan jongvolwassenen die samen met anderen wonen, zoals in een studentenhuis.  

Image
Het meest genoemde negatieve gevolg is afwezigheid van evenementen, uitjes en vakantie in buitenland

Ik was heel blij toen we weer een event mochten organiseren in de coronatijd, het was zo fijn. Iedereen die daar kwam was zo blij dat het een keer kon. […] Ik zou ook zo graag weer naar plekken gaan waar ik nieuwe mensen kan leren kennen.

 • Jongvolwassene
Image
De meest genoemde positieve gevolgen zijn minder geld uitgegeven en meer rust.

Maar verder gaf het me eigenlijk best wel veel rust, omdat ik een heel druk sociaal leven had en eindelijk hoefde ik even een tijdje helemaal niets.

 • Jongvolwassene
Cijfers over volwassenen

Meer Utrechtse volwassenen ervaren onvoldoende regie over het eigen leven 

11% van de Utrechtse volwassenen (18 t/m 64 jaar) ervaart in het najaar van 2022 onvoldoende regie op hun eigen leven. Dit is hoger dan in 2020 toen het 8% was. Deze toename is vooral te zien bij volwassenen jonger dan 40 jaar en volwassenen met een hbo- of wo-opleiding. Ondanks de toename bij deze groepen ervaren Utrechters met basisonderwijs of vmbo en 55- t/m 64- jarige Utrechters vaker onvoldoende regie over het eigen leven.

23% van de Utrechters die moeite hebben met rondkomen ervaart onvoldoende regie

Bijna een kwart van de volwassenen die moeite hebben met rondkomen ervaart onvoldoende regie op het eigen leven. Dit is 7% onder Utrechters die geen moeite hebben met rondkomen. Ook Utrechters die in het buitenland zijn geboren (migranten) ervaren vaker onvoldoende regie over eigen leven.

Onvoldoende regie over eigen leven naar herkomst 

Infogram URL

Hoe is regie over eigen leven gemeten?

Regie hebben over het eigen leven is gemeten met de ‘Sense of Mastery Scale’ van Pearlin et al. (1981). Deze schaal bestaat uit zeven stellingen, zoals: 'Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen’ en ’Ik kan ongeveer alles als ik m’n zinnen erop gezet heb'.

 

Utrechters uit de wijken Overvecht en Zuidwest ervaren vaker onvoldoende regie over eigen leven

Image
22% van de volwassenen uit Overvecht en 15% van de volwassenen uit Zuidwest ervaart onvoldoende regie over eigen leven.
Cijfers over ouderen

15% van de Utrechtse ouderen ervaart onvoldoende regie over het eigen leven 

Van de 65-plussers in Utrecht ervaart 15% in het najaar van 2022 onvoldoende regie op hun eigen leven. Dit percentage is gelijk aan voorgaande jaren. Van de 80-plussers ervaart 22% onvoldoende regie over het eigen leven. Dit is 14% onder 65- t/m 79-jarigen. Ouderen die moeite hebben met rondkomen ervaren vaker onvoldoende regie over hun leven.

Onvoldoende regie over eigen leven naar rondkomen 

Infogram URL

Hoe is regie over eigen leven gemeten? 

Regie hebben over het eigen leven is gemeten met de ‘Sense of Mastery Scale’ van Pearlin et al. (1981). Deze schaal bestaat uit zeven stellingen, zoals: 'Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen’ en ’Ik kan ongeveer alles als ik m’n zinnen erop gezet heb'.

 

Ruim een op de vijf ouderen met basisonderwijs of vmbo ervaart onvoldoende regie  

22% van de Utrechtse ouderen met basisonderwijs of [vmbo] ervaart onvoldoende regie op hun eigen leven. Van de ouderen met een hbo- of wo-opleiding is dit 8%. Ook ouderen die in het buitenland zijn geboren (migranten) ervaren vaker onvoldoende regie, namelijk 23%.

Ouderen uit de wijk Overvecht ervaren vaker onvoldoende regie over eigen leven 

Image
22% van de ouderen uit Overvecht ervaart onvoldoende regie over eigen leven. In Leidsche Rijn is dit 8%.