Image
Badge met 'volunteer' erop

Vrijwilligerswerk

Samenvatting

Jongvolwassenen

 • Een op de negen jongvolwassenen doet vrijwilligerswerk
 • Jongvolwassenen uit Overvecht en Oost doen vaker vrijwilligerswerk

Volwassenen

 • Vier op de tien Utrechtse volwassenen doet vrijwilligerswerk
 • Utrechtse volwassenen in de wijken Noordoost en Oost doen het vaakst vrijwilligerswerk
 • Een kwart van de Utrechtse volwassenen geeft aan dat zij vrijwilligerswerk doen
 • 87% van de Utrechters in een kwetsbare situatie is tevreden met zijn of haar vrijwilligerswerk
 • Een groot deel van de Utrechters in een kwetsbare positie wil niet volledig uitstromen naar betaald werk

Ouderen

 • 43% van de Utrechtse ouderen doet vrijwilligerswerk
 • Een kwart van de 65-plussers geeft aan dat zij vrijwilligerswerk doen
 • Ouderen uit de wijken Noordoost en Oost zetten zich vaker in als vrijwilliger
Wat houdt het in?

Vrijwilligerswerk is goed voor de gezondheid

Mensen die vrijwilligerswerk doen voelen zich gezonder en hebben een hogere levensverwachting dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Het doen van vrijwilligerswerk draagt bij aan iemands zelfvertrouwen en welzijn. Verder geeft de sociale interactie een gevoel van verbondenheid met anderen en gaat hiermee eenzaamheid en depressie tegen. Voor mensen in een kwetsbare positie is vrijwilligerswerk vaak van grote betekenis. Het versterkt hun gevoel van meedoen in de maatschappij, brengt hen onder de mensen en geeft structuur en ritme aan de dag.

Cijfers over jongvolwassenen

Een op de negen jongvolwassenen doet vrijwilligerswerk

11% van de Utrechtse jongvolwassenen (16-25 jaar) geeft in het voorjaar van 2021 aan dat zij vrijwilligerswerk doen. Jongvolwassenen met een vwo- of wo-opleiding doen vaker vrijwilligerswerk dan gemiddeld.

Vrijwilligerswerk naar opleiding

Image
8% van de jongvolwassenen met praktijkonderwijs, vmbo of mbo, 10% met een havo- of hbo-opleiding en 13% met vwo of universiteit doet vrijwilligerswerk.

Jongvolwassenen uit Overvecht en Oost doen vaker vrijwilligerswerk

18% van de jongvolwassenen uit de wijk Overvecht en 16% van de jongvolwassenen uit de wijk Oost geeft aan dat zij vrijwilligerswerk doen. Jongvolwassenen uit West en Noordwest doen minder vaak vrijwilligerswerk.

Image
In West doet 7% van de jongvolwassenen vrijwilligerswerk. In Noordwest is dit 6%.

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is voor het eerst in Utrecht uitgevoerd van maart tot en met juni 2021. Jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar zijn via sociale media en hun eigen netwerk benaderd om de vragenlijst in te vullen. Ongeveer 1.900 Utrechtse jongvolwassenen deden mee. Het onderzoek is uitgevoerd in coronatijd, tijdens en kort na de tweede lockdown. In deze periode vond het middelbare onderwijs deels en het hoger onderwijs deels of zelfs volledig thuis plaats. Ook waren er tal van beperkingen voor het dagelijkse en sociale leven. Daarom kunnen de resultaten van dit onderzoek niet losgezien worden van de onderzoeksperiode.

Zie de pagina over het coronavirus voor meer gezondheidsinformatie.

Cijfers over volwassenen

Vier op de tien Utrechtse volwassenen doet vrijwilligerswerk

38% van de volwassenen in Utrecht (18 t/m 64 jaar) doet vrijwilligerswerk. Utrechters van 40 t/m 54 jaar en Utrechters met een hbo- of wo-opleiding doen vaker vrijwilligerswerk dan gemiddeld.

Image
Van de volwassenen met hbo of wo doet 41% vrijwilligerswerk. Dit is 27% onder volwassenen met basisonderwijs of vmbo.

Utrechtse volwassenen in de wijken Noordoost en Oost doen het vaakst vrijwilligerswerk

Image
43% van de volwassenen uit de wijk Noordoost en 44% uit Oost doet vrijwilligerswerk. Utrechters uit Noordwest doen het minst vaak vrijwilligerswerk.

Meerdere bronnen geven zicht op vrijwilligerswerk

Voor de cijfers hierboven, hebben we Utrechters gevraagd naar allerlei vormen van vrijwillige activiteiten. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij een sportvereniging, op school of in de kerk. Aan de hand daarvan is bepaald of zij vrijwilligerswerk doen. Daarnaast is aan Utrechters een directe vraag gesteld: Doet u vrijwilligerswerk? Het percentage volwassenen dat vrijwilligerswerk doet is vanuit deze bron lager. Een reden hiervoor is dat mensen hun vrijwillige activiteiten niet altijd beschouwen als vrijwilligerswerk.

Een kwart van de Utrechtse volwassenen geeft aan dat zij vrijwilligerswerk doen

25% van de Utrechters (18 t/m 64 jaar) zegt in het najaar van 2020 dat zij vrijwilligerswerk doen. Vanwege de coronacrisis is dit iets lager dan in 2018. Toen gaf 28% van de volwassenen aan vrijwilligerswerk te doen.

87% van de Utrechters in een kwetsbare situatie is tevreden met zijn of haar vrijwilligerswerk

Utrechters in een kwetsbare situatie geven in een peiling van Meetellen in Utrecht aan dat zij tevreden zijn met hun vrijwilligerswerk of activiteiten. 91% vindt het werk zinvol en 83% geeft aan dat het past bij hun talenten en vaardigheden. Acht op de tien Utrechters in een kwetsbare situatie hebben het gevoel dat ze door hun activiteiten of vrijwilligerswerk meedoen in de maatschappij.

Ik kan hier leren en groeien, lachen en huilen, halen en brengen en voel me echt gezien en gewaardeerd. Het gevoel dat ik hier krijg, heb ik bij een betaalde baan nooit ervaren.

 • Inwoner

Een groot deel van de Utrechters in een kwetsbare positie wil niet volledig uitstromen naar betaald werk

34% van de panelleden wil graag  betaald werken, maar het grootste deel daarvan geeft ook aan dat zij hun huidige activiteiten of vrijwilligerswerk willen blijven doen. Deze panelleden willen niet volledig uitstromen naar betaald werk, omdat ze tevreden zijn met hun huidige activiteiten.

Van de panelleden die betaald willen werken, wil het grootste gedeelte ook hun vrijwilligerswerk of activiteiten behouden

Image
60% wil doorgaan met huidig vrijwilligerswerk of activiteiten. 29% wil doorgaan met huidig vrijwilligerswerk of activiteiten en wil een betaalde baan.

Gezondheidspeiling in coronatijd

De Gezondheidspeiling 2020 is in Utrecht uitgevoerd van eind september tot en met  half december 2020. In deze periode nam het aantal Utrechters met een positieve testuitslag tot de tweede helft van oktober toe waarna een daling inzette die tot eind december aanhield. Vanaf 13 oktober gold een gedeeltelijke lockdown en vanaf 15 december een gehele lockdown. Dit alles heeft de resultaten van de Gezondheidspeiling beïnvloed. Voor een aantal gezondheidsthema’s hebben respondenten ingevuld wat de invloed van de coronacrisis hierop volgens hen was. Ook zijn er indicatoren waarmee een vergelijking over de tijd is gemaakt. Zie de pagina over het coronavirus voor meer gezondheidsinformatie rondom corona.

Cijfers over ouderen

43% van de Utrechtse ouderen doet vrijwilligerswerk

Meer dan vier op de tien 65-plussers in Utrecht doen vrijwilligerswerk. 45% van de 65- t/m 79-jarigen en 37% van de 80-plussers zet zich in als vrijwilliger. Ouderen met een hbo- of wo-opleiding doen vaker vrijwilligerswerk dan gemiddeld.

Image
55% van de ouderen met hbo of wo doet vrijwilligerswerk. Dit is 47% onder ouderen met havo, vwo of mbo en 29% onder ouderen met basisonderwijs of lbo.

Meerdere bronnen geven zicht op vrijwilligerswerk

Voor de cijfers hierboven, hebben we de Utrechters gevraagd naar allerlei vormen van vrijwillige activiteiten. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij een sportvereniging, op school of in de kerk. Aan de hand daarvan is bepaald of zij vrijwilligerswerk doen. Daarnaast is aan Utrechters een directe vraag gesteld: Doet u vrijwilligerswerk? Het percentage ouderen dat vrijwilligerswerk doet is vanuit deze bron lager. Een reden hiervoor is dat mensen hun vrijwillige activiteiten niet altijd beschouwen als vrijwilligerswerk.

Een kwart van de 65-plussers geeft aan dat zij vrijwilligerswerk doen

25% van de ouderen in Utrecht zegt in het najaar van 2020 dat zij vrijwilligerswerk doen. Ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond geven dit minder vaak aan dan gemiddeld, namelijk 18%.

Ouderen uit de wijken Noordoost en Oost zetten zich vaker in als vrijwilliger

Een derde van de 65-plussers uit Noordoost en Oost geeft aan dat zij vrijwilligerswerk doen. Ouderen die wonen in de wijken Overvecht en Zuidwest geven dit minder vaak aan.

Image
42% van de 65-plussers in de wijk Oost geeft aan dat zij vrijwilligerswerk doen. Dit is lager onder ouderen uit de wijk Noordwest, namelijk 20%.

Gezondheidspeiling in coronatijd

De Gezondheidspeiling 2020 is in Utrecht uitgevoerd van eind september tot en met  half december 2020. In deze periode nam het aantal Utrechters met een positieve testuitslag tot de tweede helft van oktober toe waarna een daling inzette die tot eind december aanhield. Vanaf 13 oktober gold een gedeeltelijke lockdown en vanaf 15 december een gehele lockdown. Dit alles heeft de resultaten van de Gezondheidspeiling beïnvloed. Voor een aantal gezondheidsthema’s hebben respondenten ingevuld wat de invloed van de coronacrisis hierop volgens hen was. Ook zijn er indicatoren waarmee een vergelijking over de tijd is gemaakt. Zie de pagina over het coronavirus voor meer gezondheidsinformatie.