Image
Mannen met armen om elkaars schouders

Veerkracht

Twee derde van de Utrechtse jongeren herstelt snel na een moeilijke periode

In het najaar van 2021 geeft 67% van de jongeren uit klas twee en vier van het voortgezet onderwijs in Utrecht aan dat zij meestal weer snel herstellen na een moeilijke periode. 32% van de jongeren vindt het moeilijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan. Meisjes vinden dat vaker moeilijk dan jongens. Zij herstellen ook minder vaak snel na een moeilijke periode.

Image
78% van de jongens herstelt snel na een moeilijke periode. Bij meisjes is dit 58%.

Jongeren uit een eenoudergezin herstellen minder vaak snel na een moeilijke periode

59% van de Utrechtse jongeren die opgroeien in een eenoudergezin geeft aan dat zij meestal snel herstellen na een moeilijke periode. Dit is 69% onder jongeren die bij hun beide ouders wonen. Jongeren in een andere gezinsvorm, zoals met een eigen ouder en stiefouder, pleegouders of grootouders, hebben ook minder vaak een snel herstel na een moeilijke periode. Vwo-leerlingen geven vaker aan dat zij snel herstellen na een moeilijke periode, vmbo-leerlingen geven dit minder vaak aan dan gemiddeld.

Infogram URL

 

Gezondheidsmonitor Jeugd in coronatijd

De landelijke corona Gezondheidsmonitor Jeugd is uitgevoerd van oktober tot en met december 2021 onder jongeren van klas twee en vier van het voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen in Utrecht vulden de vragenlijst in oktober in. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland steeg sterk in de loop van oktober. Op het moment van dataverzameling golden daardoor verschillende coronamaatregelen, die in november en december steeds verder werden aangescherpt. Nederland stevende weer af op een lockdown. Dit alles heeft invloed gehad op de resultaten van de Gezondheidsmonitor. Op de pagina over het coronavirus staat een overzicht van de maatregelen die tijdens dit onderzoek golden.