Image
Medisch specialistische zorg

Medisch specialistische zorg

Samenvatting

Kinderen

  • In 2020 ontvingen minder Utrechtse kinderen en jongeren medisch specialistische zorg
  • Kinderen en jongeren in West ontvangen het minst vaak medisch specialistische zorg

Volwassenen

  • Het gebruik van medisch specialistische zorg onder Utrechtse volwassenen is gedaald in 2020
  • Lager opgeleide Utrechtse volwassenen zonder migratieachtergrond hebben het vaakst contact met een medisch specialist
  • Volwassenen in Overvecht ontvangen het vaakst medisch specialistische zorg
  • Negen op de tien Utrechtse volwassenen is tevreden met de medisch specialist

Ouderen

  • 82% van de Utrechtse ouderen maakt gebruik van medisch specialistische zorg
  • 80-plussers hebben vaker contact met een medisch specialist
  • Ouderen in Leidsche-Rijn ontvangen het vaakst medisch specialistische zorg
Wat houdt het in?

Specialistische zorg, ook wel tweedelijnszorg, is zorg waar personen na een verwijzing van een zorgverlener uit de basiszorg, ook wel eerstelijnszorg, naartoe kunnen gaan. Voorbeelden van specialistische zorgverleners zijn specialisten in het ziekenhuis of in de geestelijke gezondheidszorg.

Cijfers over kinderen
Binnenkort staan hier de meest recente cijfers. Nu alvast meer weten over de laatste onderzoeksresultaten of aan de slag met de open data? Bekijk de samenvatting van Jeugdmonitor Utrecht en Gezondheidsmonitor Jeugd.

In 2020 ontvingen minder Utrechtse kinderen en jongeren medisch specialistische zorg

31% van de Utrechtse jeugd (0-17 jaar) heeft in 2020 medisch specialistische zorg ontvangen. Dit blijkt uit declaratiegegevens van de zorgverzekeraars. Het percentage kinderen en jongeren dat medisch specialistische zorg ontvangt daalde de afgelopen jaren. De daling tussen 2019 en 2020 van 37% naar 31% is groter dan voorgaande jaren. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen waardoor mensen minder snel worden doorverwezen naar het ziekenhuis.

Infogram URL

Kinderen en jongeren in West ontvangen het minst vaak medisch specialistische zorg

Infogram URL
Cijfers over volwassenen

Voor de meest recente cijfers zie: zorggebruik.

Het gebruik van medisch specialistische zorg onder Utrechtse volwassenen is gedaald in 2020

48% van de Utrechtse volwassenen (18-64 jaar) heeft in 2020 medisch specialistische zorg ontvangen. Dit blijkt uit declaratiegegevens van de zorgverzekeraars. Dit is een daling van 5% ten opzichte van 2019 toen 53% van de volwassenen medisch specialistische zorg ontving. Deze afname is ongeveer gelijk voor alle wijken. Waarschijnlijk is de afname in medisch specialistisch zorggebruik het gevolg van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen waardoor mensen minder snel doorverwezen werden naar het ziekenhuis.

Infogram URL

Lager opgeleide Utrechtse volwassenen zonder migratieachtergrond hebben het vaakst contact met een medisch specialist

Utrechtse volwassenen met basis onderwijs of een vmbo-opleiding en zonder migratieachtergrond geven het vaakst aan contact te hebben met een medisch specialist. Ook 55- t/m 64-jarigen, vrouwen en volwassenen uit een eenpersoonshuishouden gaan vaker naar een medisch specialist dan gemiddeld in Utrecht.

Volwassenen in Overvecht ontvangen het vaakst medisch specialistische zorg

Infogram URL

Verschillen in medisch specialistisch zorggebruik binnen wijken

Ook tussen subwijken zijn er verschillen in het gebruik van medisch specialistische zorg. Deze verschillen zijn het grootst binnen de wijk Noordwest. Zo is het percentage volwassenen dat medisch specialistische zorg heeft ontvangen in de subwijk Zuilen-Noord 52%, maar in de subwijk Pijlsweerd 44%. Dit is een verschil van 8%. In de andere wijken ligt dit verschil in het gebruik van medisch specialistische zorg tussen subwijken tussen de 2% en 6%.

Negen op de tien Utrechtse volwassenen is tevreden over de medisch specialist

91% van de volwassenen in Utrecht is tevreden over de medisch specialist. Volwassenen zonder migratieachtergrond, 55- t/m 64-jarigen en volwassenen met een hbo- of wo-opleiding zijn vaker tevreden dan gemiddeld in Utrecht. Ook in de wijk Noordwest zijn volwassenen vaker tevreden met de medisch specialist. In Overvecht zijn volwassenen minder vaak tevreden dan gemiddeld.

Cijfers over ouderen

Voor de meest recente cijfers zie: zorggebruik.

82% van de Utrechtse ouderen maakt gebruik van medisch specialistische zorg

82% van de 65-plussers in Utrecht heeft in 2020 medisch specialistische zorg ontvangen. Dit blijkt uit declaratiegegevens van de zorgverzekeraars. Dit is een daling ten opzichte van 2019, toen 85% van de ouderen medisch specialistische zorg ontving. Deze afname is ongeveer gelijk voor alle wijken. De afname in het medisch specialistisch zorggebruik is waarschijnlijk het gevolg van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen waardoor mensen minder snel doorverwezen werden naar het ziekenhuis.

Infogram URL

80-plussers hebben vaker contact met een medisch specialist

Utrechtse 80-plussers geven vaker dan 64- t/m 79-jarigen aan dat zij contact hebben gehad met een medisch specialist.

Ouderen in Leidsche-Rijn ontvangen het vaakst medisch specialistische zorg

Infogram URL

Grote tevredenheid onder ouderen over de medisch specialist

97% van de Utrechtse ouderen is tevreden over de medisch specialist. Ouderen die in een eenpersoonshuishouden wonen zijn minder vaak tevreden over de medisch specialist dan gemiddeld, 94% van hen geeft aan tevreden te zijn.