Image
Werk, inkomen en vaardigheden

Werk, inkomen en vaardigheden

Image
Geldzorgen

 

Armoede en rondkomen

Volwassenen die moeite hebben met rondkomen hebben bijna 3 keer zo vaak psychische klachten dan Utrechters die geen moeite hebben met rondkomen. In 2022 groeiden 7.200 kinderen in Utrecht op in een gezin met een inkomen onder de Utrechtse armoedegrens. 
Naar Armoede en rondkomen

Image
Aan het werk

 

Werk

Volwassenen zonder betaald werk hebben vaker psychische klachten dan volwassenen met betaald werk. Utrechters met een tijdelijk contract ervaren vaker psychische klachten dan Utrechters met een vast contract en zelfstandigen.
Naar Werk

Image
Voorlezen aan jonge kinderen

 

Voorschoolse educatie en opvang

Voor kinderen die wat extra voorbereiding nodig hebben op de basisschool, is er de voorschool. Bijna een kwart van de kinderen tussen 2,5 en 4 jaar in Utrecht krijgt een advies voor de voorschool. Zeven op de tien kinderen met een advies namen in 2021 deel aan voorschoolse educatie.
Naar Voorschoolse educatie

Image
Schooluitval

 

Schooluitval

94% van de Utrechtse jongeren tot 23 jaar heeft een startkwalificatie of zit nog op school om deze te behalen. Jaarlijks gaat ongeveer 2% van de jongeren van school zonder startkwalificatie.
Naar Schooluitval

Image
Informatie interpreteren

 

Gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden zijn belangrijke voorwaarden voor een gezonde leefstijl en gezond gedrag. Om goed te kunnen zorgen voor je eigen gezondheid en die van eventuele gezinsleden is het belangrijk om informatie hierover te kunnen vinden, lezen, begrijpen en toe te passen.
Naar Gezondheidsvaardigheden

Image
Leren op de Ipad

 

Digitale vaardigheden

Digitale vaardigheden zijn steeds belangrijker om mee te kunnen doen in de maatschappij. Digitale uitsluiting versterkt sociale uitsluiting, wat een negatief effect heeft op gezondheid. 29% van de Utrechters had in 2021 moeite met online aanvragen doen of online afspraken maken bij instanties.
Naar Digitale vaardigheden