Image
Werk, inkomen en vaardigheden

Werk, inkomen en vaardigheden

Armoede en rondkomen

Volwassenen die moeite hebben met rondkomen ervaren bijna 3 keer zo vaak hun gezondheid als slecht en hebben ruim 3,5 keer zo vaak onvoldoende regie over hun leven dan Utrechters die geen moeite hebben met rondkomen. 8.000 kinderen in Utrecht groeien op in een gezin met een inkomen onder de Utrechtse armoedegrens. Meer dan een kwart van de ouderen leeft van een inkomen onder de armoedegrens.
Naar Armoede en rondkomen

Werk

Volwassenen zonder betaald werk hebben vaker psychische klachten dan volwassenen met betaald werk. Utrechters met een tijdelijk contract ervaren vaker psychische klachten dan Utrechters met een vast contract en zelfstandigen. Bevlogenheid over het werk hangt samen met een betere gezondheid. Utrechters met een hoge werkbevlogenheid voelen zich vaker gezond en hebben minder vaak psychische klachten of stress.
Naar Werk

Image
Voorlezen aan jonge kinderen

 

Voorschoolse educatie en opvang

Voor kinderen die wat extra voorbereiding nodig hebben op de basisschool, is er de voorschool. Bijna een kwart van de kinderen tussen 2,5 en 4 jaar in Utrecht krijgt een advies voor de voorschool. Zeven op de tien kinderen met een advies namen in 2021 deel aan voorschoolse educatie. De kinderopvang wordt in Utrecht door ruim de helft van alle 0- t/m 11-jarigen bezocht.
Naar Voorschoolse educatie en opvang

Schooluitval

94% van de Utrechtse jongeren tot 23 jaar heeft een startkwalificatie of zit nog op school om deze te behalen. Jaarlijks gaat ongeveer 2% van de jongeren van school zonder startkwalificatie. 38% van de kinderen uit groep zeven en acht van het basisonderwijs maakt zich zorgen om hun schooladvies. Dit geldt vaker voor kinderen uit een gezin met een lage welvaart en voor kinderen met een migratieachtergrond.
Naar Schooluitval

Gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden zijn belangrijke voorwaarden voor een gezonde leefstijl en gezond gedrag. Om goed te kunnen zorgen voor je eigen gezondheid en die van eventuele gezinsleden is het belangrijk om informatie hierover te kunnen vinden, lezen, begrijpen en toe te passen. Deze vaardigheden zijn niet vanzelfsprekend. Zo heeft 37% van de volwassenen en 43% van de ouderen in Utrecht lage gezondheidsvaardigheden.
Naar Gezondheidsvaardigheden

Image
Leren op de Ipad

 

Digitale vaardigheden

Digitale vaardigheden zijn steeds belangrijker om mee te kunnen doen in de maatschappij. 27% van de volwassenen en 44% van de ouderen in Utrecht heeft moeite met online aanvragen doen of online afspraken maken bij instanties. Bijna een kwart van de ouderen voelt zich soms of vaak beperkt omdat ze internet niet kunnen gebruiken. Digitale uitsluiting versterkt sociale uitsluiting, wat een negatief effect heeft op gezondheid.
Naar Digitale vaardigheden