Image
App

Gezondheidstechnologie

Samenvatting
  • 91% van de Utrechters uit het bewonerspanel maakt gebruik van gezondheidstechnologie
  • Panelleden met een minder goede gezondheid maken vaker gebruik van gezondheidstechnologie
  • Utrechters uit het bewonerspanel met een laag opleidingsniveau gebruiken minder gezondheidstechnologie
  • Vrouwelijke panelleden maken vaker gebruik van websites en apps over gezondheid
  • 45% van de panelleden vindt dat gezondheidstechnologie hen motiveert om aan hun gezondheid te werken
  • 41% van de panelleden is vanwege de coronacrisis anders gaan denken over de mogelijkheden van digitale consulten
Wat houdt het in?

Gezondheidstechnologie geeft ondersteuning bij de gezondheid of helpt die te verbeteren

Er zijn allerlei manieren om met behulp van nieuwe technologieën de gezondheid te ondersteunen of te verbeteren. Er zijn technologieën gericht op medische ondersteuning of ondersteuning bij het dagelijks functioneren in huis. Andere helpen om de leefstijl te verbeteren.

Bij medische ondersteuning gaat het bijvoorbeeld over digitaal contact met een zorgverlener of digitale informatie op websites. Ook is er medische meetapparatuur die thuis gebruikt kan worden, zoals het meten van bloeddruk of de bloedsuikerspiegel. Ondersteuning bij het dagelijks functioneren in huis is er in de vorm van ‘domotica’. Voorbeelden hiervan zijn sensoren, een alarmknop of omgevingsbesturing zoals het op afstand bedienen van verlichting of gordijnen.

Als het gaat om leefstijl zijn er tal van apps en games op smartphone of tablet die bewegen stimuleren. Ook zijn er apps voor slaap of ontspanning. Wearables zijn meetapparatuur die je met jezelf meedraagt, zoals stappentellers of smartwatches.

Cijfers over het gebruik van gezondheidstechnologie

91% van de Utrechters uit het bewonerspanel maakt gebruik van gezondheidstechnologie

Ruim negen op de tien Utrechters uit het bewonerspanel geeft in juni 2021 aan wel eens gebruik te maken van technologieën om hun gezondheid te ondersteunen of te verbeteren. 68% van de panelleden bezoekt websites met gezondheidsinformatie en 29% heeft digitaal contact met een zorg- of hulpverlener voor inhoudelijke vragen. 44% van de Utrechters uit het bewonerspanel maakt gebruik van apps en 39% van wearables om de gezondheid te monitoren. 

Image
Van de Utrechters uit het bewonerspanel maakt 13% vaak, 55% soms en 33% nooit gebruik van websites met gezondheidsinformatie.

Gezondheidstechnologie geeft ondersteuning bij de gezondheid of helpt die te verbeteren

Er zijn allerlei manieren om met behulp van nieuwe technologieën de gezondheid te ondersteunen of te verbeteren. Er zijn technologieën gericht op medische ondersteuning of ondersteuning bij het dagelijks functioneren in huis. Andere helpen om de leefstijl te verbeteren.

Bij medische ondersteuning gaat het bijvoorbeeld over digitaal contact met een zorgverlener of digitale informatie op websites. Ook is er medische meetapparatuur die thuis gebruikt kan worden, zoals het meten van bloeddruk of de bloedsuikerspiegel. Ondersteuning bij het dagelijks functioneren in huis is er in de vorm van ‘domotica’. Voorbeelden hiervan zijn sensoren, een alarmknop of omgevingsbesturing zoals het op afstand bedienen van verlichting of gordijnen.

Als het gaat om leefstijl zijn er tal van apps en games op smartphone of tablet die bewegen stimuleren. Ook zijn er apps voor slaap of ontspanning. Wearables zijn meetapparatuur die je met jezelf meedraagt, zoals stappentellers of smartwatches.

Panelleden met een minder goede gezondheid maken vaker gebruik van gezondheidstechnologie

Utrechters uit het bewonerspanel met een minder goed ervaren gezondheid maken vaker gebruik van websites met gezondheidsinformatie dan panelleden met een goed ervaren gezondheid. Ook maken zij vaker digitaal een afspraak met een zorg- of hulpverlener, hebben zij vaker digitaal contact met een zorg- of hulpverlener, gebruiken zij vaker websites of apps om medische gegevens in te zien en gebruiken zij vaker medische meetapparatuur en domotica. Wearables worden vaker gebruikt door panelleden met een goed ervaren gezondheid.

Utrechters uit het bewonerspanel met een laag opleidingsniveau maken minder vaak gebruik van gezondheidstechnologie

Panelleden die basisonderwijs of vmbo hebben afgerond maken minder vaak gebruik van websites met gezondheidsinformatie, gezondheidsapps en wearables dan andere panelleden. Ook maken zij minder vaak digitaal een afspraak met een zorg- of hulpverlener. Wel maken zij vaker gebruik van medische meetapparatuur.

Infogram URL

Vrouwelijke panelleden maken vaker gebruik van websites en apps over gezondheid

76% van de vrouwelijke panelleden maakt gebruik van websites met gezondheidsinformatie. Onder mannelijke panelleden is dit 59%. Ook maken vrouwelijke panelleden vaker gebruik van apps die gericht zijn op gezondheid. Mannelijke panelleden maken vaker gebruik van medische meetapparatuur en domotica. Panelleden van 65 jaar en ouder maken over het algemeen minder vaak gebruik van gezondheidstechnologie. Wel maken zij vaker digitaal afspraken met een zorg- of hulpverlener en gebruiken zij vaker medische meetapparatuur dan jongere panelleden.

45% van de panelleden vindt dat gezondheidstechnologie hen motiveert om aan hun gezondheid te werken

Van de Utrechters uit het bewonerspanel vindt 45% dat gezondheidstechnologie hen motiveert om aan hun gezondheid te werken. 62% van de panelleden vindt dat gezondheidstechnologie hen helpt inzicht te krijgen in hun gezondheid, en 20% zou in de toekomst gebruik willen maken van een huisarts die vooral online werkt.

41% van de panelleden is vanwege de coronacrisis positiever gaan denken over de mogelijkheden van digitale consulten

Infogram URL