Image
Man op bezoek bij psycholoog

Specialistische GGZ

Samenvatting

Volwassenen

  • 5.440 Utrechtse volwassenen ontvangen medische zorg vanwege een ernstige psychische aandoening
  • Medische zorg voor ernstige psychische aandoeningen komt het vaakst voor bij volwassenen uit Overvecht
  • Driekwart van de Utrechtse volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgt geestelijke gezondheidszorg aan huis 

Ouderen

  • 550 Utrechtse ouderen ontvangen medische zorg vanwege een ernstige psychische aandoening
  • Medische zorg voor ernstige psychische aandoeningen komt het vaakst voor bij ouderen uit Zuid en Zuidwest
  • Het grootste deel van de Utrechtse ouderen met een ernstige psychische aandoening krijgt geestelijke gezondheidszorg aan huis 
Wat houdt het in?

In Utrecht kennen we een groep inwoners met een ernstige psychische aandoening (EPA). Bij deze groep is er sprake van een langdurige psychische aandoening. Zij hebben vaak zorg nodig op meerdere gebieden tegelijk. De EPA-groep bestaat voor het grootste deel uit mensen met een psychotische stoornis zoals schizofrenie, maar ook mensen met een angststoornis, stemmingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis of een verslaving kunnen in de EPA-groep vallen.

Mensen met een ernstige psychische aandoening ervaren serieuze problemen in hun dagelijks leven, bijvoorbeeld op het gebied van werk, wonen, relaties of geldzaken. Vaak zijn deze problemen zowel oorzaak als gevolg van de psychische aandoening. De genoemde problemen kunnen nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid, veiligheid, acceptatie en maatschappelijke participatie van deze mensen. Het aanbieden van passende zorg en behandeling aan deze groep is daarom noodzakelijk.

Cijfers over volwassenen

5.440 Utrechtse volwassenen ontvangen medische zorg vanwege een ernstige psychische aandoening

In 2018 ontvingen 5.440 Utrechters tussen de 18 en 64 jaar medische zorg vanwege een ernstige psychische aandoening. Dat is 2,4% van alle Utrechtse volwassenen. In heel Nederland waren er in 2018 183.310 volwassenen met een ernstige psychische aandoening die daarvoor medische zorg kregen, samen vormen zij 1,7% van de bevolking. Tussen 2012 en 2018 is het percentage Utrechtse volwassenen die medische zorg ontvingen vanwege een ernstige psychische aandoening ongeveer gelijk gebleven.

De cijfers op deze pagina geven een indicatie van het aantal Utrechtse volwassenen met een ernstige psychische aandoening die daarvoor medische zorg of medicatie ontvangen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Hieronder vallen ook een verblijf in een zorginstelling of dagbesteding die vergoed worden vanuit de Zvw of Wlz. In de tekst korten we dit af tot medische zorg. Waarschijnlijk is er sprake van een onderschatting van de totale groep Utrechtse volwassenen met een ernstige psychische aandoening omdat er een groep is die alleen ondersteuning krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Medische zorg voor ernstige psychische aandoeningen komt het vaakst voor bij volwassenen uit Overvecht

In de wijk Overvecht krijgt 3,4% van de volwassenen medische zorg vanwege een ernstige psychische aandoening. Dit is het hoogste percentage van alle wijken in Utrecht. In Vleuten-De Meern ontvangen de minste volwassenen medische zorg voor een ernstige psychische aandoening, namelijk 1,2%.

Image
2,4% van de Utrechtse volwassenen heeft een ernstige psychische aandoening en krijgt daarvoor medische zorg. In de wijk Overvecht is dit 3,4%.

Driekwart van de Utrechtse volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgt geestelijke gezondheidszorg aan huis

Ruim een derde van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgt zware geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan huis. Een vijfde van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgt matige geestelijke gezondheidszorg aan huis en een vijfde krijgt lichte geestelijke gezondheidszorg aan huis. Een op de tien volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgt geen behandeling in de geestelijke gezondheidszorg, maar heeft bijvoorbeeld wel medicatie. Het type zorg dat Utrechtse volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen, is tussen 2015 en 2018 ongeveer gelijk gebleven.

Image
Driekwart van de Utrechtse volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgt geestelijke gezondheidszorg aan huis.
Cijfers over ouderen

550 Utrechtse ouderen ontvangen medische zorg vanwege een ernstige psychische aandoening

In 2018 kregen 550 Utrechtse ouderen van 65 jaar en ouder medische zorg vanwege een ernstige psychische aandoening. Dat is 1,5% van de Utrechtse 65-plussers. In heel Nederland ontving in 2018 0,9% van de oudere bevolking medische zorg voor een ernstige psychische aandoening. Tussen 2012 en 2018 is het percentage Utrechtse ouderen met een ernstige psychische aandoening ongeveer gelijk gebleven. 

De cijfers op deze pagina geven een indicatie van het aantal Utrechtse ouderen met een ernstige psychische aandoening die daarvoor medische zorg of medicatie ontvangen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Hieronder vallen ook een verblijf in een zorginstelling of dagbesteding die vergoed worden vanuit de Zvw of Wlz. In de tekst korten we dit af tot medische zorg. Waarschijnlijk is er sprake van een onderschatting van de totale groep Utrechtse ouderen met een ernstige psychische aandoening omdat er een groep is die alleen ondersteuning krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Medische zorg voor ernstige psychische aandoeningen komt het vaakst voor bij ouderen uit Zuid en Zuidwest

In Zuid en Zuidwest krijgt 1,9% van de ouderen medische zorg voor een ernstige psychische aandoening. Dit is het hoogste percentage van alle wijken in Utrecht. In Vleuten-De Meern ontvangen de minste ouderen medische zorg voor een ernstige psychische aandoening, namelijk 1,0%.

Image
1,5% van de Utrechtse ouderen heeft een ernstige psychische aandoening en krijgt daarvoor medische zorg. In Zuid en Zuidwest is dit 1,9%.

Het grootste deel van de Utrechtse ouderen met een ernstige psychische aandoening krijgt geestelijke gezondheidszorg aan huis

De meeste ouderen met een ernstige psychische aandoening krijgen lichte geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan huis (27%), gevolgd door zware (23%) en matige (21%) geestelijke gezondheidszorg aan huis. Een op de zes ouderen met een ernstige psychische aandoening krijgt geen behandeling in de geestelijke gezondheidzorg, maar gebruikt bijvoorbeeld wel medicatie. Het type zorg dat Utrechtse ouderen met een ernstige psychische aandoening krijgen, is tussen 2015 en 2018 ongeveer gelijk gebleven.

Image
Het grootste deel van de Utrechtse ouderen met een ernstige psychische aandoening krijgt geestelijke gezondheidszorg aan huis