Image
Sfeerimpressie woonwijk

Sociale veiligheid

Samenvatting

Jongvolwassenen

 • Bijna een derde van de jongvolwassenen geeft aan ooit een ongewenste seksuele ervaring te hebben gehad
 • Jongvolwassenen uit de Binnenstad, West en Oost geven vaker aan ooit een ongewenste seksuele ervaring te hebben meegemaakt
 • 38% van de jongvolwassenen geeft aan ooit geestelijk te zijn mishandeld
 • Jongvolwassenen uit Overvecht geven vaker aan geestelijk mishandeld te worden
 • Een op de zeven jongvolwassenen geeft aan ooit lichamelijk te zijn mishandeld  
 • 11% van de jongvolwassenen geeft aan ooit zowel lichamelijk als geestelijk te zijn mishandeld

Volwassenen

 • Eén op de twaalf volwassenen is ooit slachtoffer van huiselijk geweld geweest
 • Psychisch of emotioneel geweld is de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld
 • Volwassenen uit Overvecht en de Binnenstad zijn vaker ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld

Ouderen

 • 5% van de Utrechtse ouderen is slachtoffer geweest van ouderenmishandeling
 • Ouderen met een hbo- of wo opleiding hebben vaker te maken met ouderenmishandeling
Cijfers over jongvolwassenen

Bijna een derde van de jongvolwassenen geeft aan ooit een ongewenste seksuele ervaring te hebben gehad 

31% van de Utrechtse jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) geeft in de periode van mei t/m juli 2022 aan ooit een ongewenste seksuele ervaring te hebben gehad, bijvoorbeeld ongewenst gezoend worden, intiem aanraken of seks. Dit is hoger dan landelijk, daar geeft een kwart van de jongvolwassenen dit aan. 6% van de jongvolwassenen heeft thuis een ongewenste seksuele ervaring meegemaakt. Vrouwen geven vaker aan dat ze een ongewenste seksuele ervaring hebben meegemaakt dan mannen. Jongvolwassenen met een hbo- of wo-opleiding en jongvolwassenen die alleen of met huisgenoten wonen hebben dit ook vaker meegemaakt dan andere jongvolwassenen.

Heb je zelf ongewenste seksuele ervaringen meegemaakt en ben je op zoek naar hulp? Neem dan contact op met het Centrum Seksueel Geweld Utrecht via 0800-0188 of centrumseksueelgeweld.nl

Ooit een ongewenste seksuele ervaring meegemaakt

Infogram URL

Jongvolwassenen uit de Binnenstad, West en Oost geven vaker aan ooit een ongewenste seksuele ervaring te hebben meegemaakt 

Image
Jongvolwassenen uit de Binnenstad, West en Oost geven vaker aan ooit een ongewenste seksuele ervaring te hebben meegemaakt

Panelonderzoek seksueel grensoverschrijdend gedrag 

In het voorjaar van 2022 is het jongvolwassenenpanel van de GGD regio Utrecht ook bevraagd over seksueel grensoverschrijdend gedrag. In totaal vulden 517 panelleden de vragenlijst in. Vrouwen geven aan dat hun seksuele grenzen het vaakst zijn overschreden in een uitgaansgelegenheid, op straat/in de openbare ruimte, online of in het openbaar vervoer. Mannen maken het vaakst seksueel grensoverschrijdend gedrag mee online of in een uitgaansgelegenheid. Van de jongvolwassen vrouwen die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt, geeft 52% aan dat ze hier nog steeds last van hebben. Zij hebben bijvoorbeeld last van angstgevoelens, psychische of seksuele problemen of voelen zich (vaker) geïrriteerd. Onder mannen heeft 25% nog last van het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Lees meer over het panelonderzoek.  

38% van de jongvolwassenen geeft aan ooit geestelijk te zijn mishandeld

Bijna vier op de tien jongvolwassenen in Utrecht geven aan dat ze ooit geestelijke mishandeling hebben meegemaakt. Zij zijn bijvoorbeeld vaak gepest, vernederd of uitgescholden. 8% van de jongvolwassenen geeft aan dat ze dit nog steeds meemaken. Jongvolwassenen die zelf in het buitenland zijn geboren (migrant) en jongvolwassenen die alleen wonen geven vaker aan ooit geestelijke mishandeling meegemaakt te hebben dan andere jongvolwassenen. Zij maken ook vaker op dit moment nog geestelijke mishandeling mee. 13% van alle jongvolwassenen geeft aan ooit thuis geestelijk mishandeld te zijn.

Geestelijke mishandeling naar herkomst en woonsituatie

Infogram URL

Jongvolwassenen uit Overvecht geven vaker aan geestelijk mishandeld te worden 

Image
Jongvolwassenen uit Overvecht geven vaker aan geestelijk mishandeld te worden

Een op de zeven jongvolwassenen geeft aan ooit lichamelijk te zijn mishandeld  

14% van de jongvolwassenen geeft aan dat ze ooit lichamelijke mishandeling hebben meegemaakt. Zij zijn bijvoorbeeld geschopt, geslagen of vastgebonden. 3% van de jongvolwassenen geeft aan dat ze dit nog steeds meemaken. Jongvolwassenen die zelf in het buitenland zijn geboren (migrant), jongvolwassenen met een mbo-opleiding en jongvolwassenen uit Overvecht geven vaker aan dat zij ooit lichamelijk mishandeld zijn. Zij maken ook vaker op dit moment nog lichamelijke mishandeling mee. 7% van alle jongvolwassenen geeft aan thuis lichamelijk mishandeld te zijn.

Lichamelijke mishandeling naar herkomst en opleidingsniveau 

Infogram URL

11% van de jongvolwassenen geeft aan ooit zowel lichamelijk als geestelijk te zijn mishandeld

Een op de negen jongvolwassenen geeft aan dat ze ooit zowel lichamelijke als geestelijke mishandeling hebben meegemaakt. Jongvolwassenen met een buitenlandse herkomst geven dit vaker aan dan jongvolwassenen met een Nederlandse herkomst. 2% van de jongvolwassenen geeft aan op dit moment zowel lichamelijk als geestelijk mishandeld te worden.

Heb je te maken (gehad) met mishandeling en ben je op zoek naar hulp? Neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800-2000 of veiligthuis.nl

Cijfers over volwassenen

Eén op de twaalf volwassenen is ooit slachtoffer van huiselijk geweld geweest

8% van de Utrechtse volwassenen geeft aan ooit slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. Dit percentage is al jaren stabiel. 20% van de gescheiden volwassenen is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Ook vrouwen, volwassenen tussen de 40 en 54 jaar, alleenstaanden, alleenstaande ouders, volwassenen met een laag of middelbaar opleidingsniveau en volwassenen met een overig westerse of overig niet-westerse migratieachtergrond zijn vaker dan gemiddeld ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld. 2% van de Utrechtse volwassenen is in de afgelopen vijf jaar slachtoffer van huiselijk geweld geweest.

Image
20% van de gescheiden volwassenen is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring wordt gepleegd, zoals gezinsleden, familieleden, (ex)partners of huisvrienden. Slachtoffers en daders van geweld kunnen mannen, vrouwen of kinderen zijn.

Er zijn verschillende soorten huiselijk geweld:

 • Psychisch of emotioneel geweld: getreiterd, gekleineerd of uitgescholden worden, etc.
 • Lichamelijk geweld: mishandeld, geschopt en geslagen, etc.
 • Ongewenste seksuele toenadering: seksueel getinte opmerkingen, ongewenst aangeraakt, etc.
 • Seksueel misbruik: aangerand of verkracht.

Psychisch of emotioneel geweld is de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld

Van de volwassenen die ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld heeft 70% te maken gehad met psychisch of emotioneel geweld. 57% is ooit slachtoffer geweest van lichamelijk geweld, 17% van ongewenste seksuele toenadering en 14% van seksueel misbruik. Vrouwen hebben vaker ooit te maken gehad met ongewenste seksuele toenadering dan mannen. Dit is 21% voor vrouwen en 8% voor mannen.

Image
van de volwassen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld, is 70% slachtoffer geweest van psychisch of emotioneel geweld. 14% was slachtoffer van seksueel misbruik.

Volwassenen uit Overvecht en de Binnenstad zijn vaker ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld

Eén op de tien volwassenen uit Overvecht en de Binnenstad is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Dat is meer dan gemiddeld in Utrecht. Volwassenen uit Vleuten-de Meern zijn minder vaak dan gemiddeld slachtoffer geweest van huiselijk geweld.

Image
Volwassenen uit Overvecht en de Binnenstad zijn vaker ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld (10%)

Op de Utrecht Monitor staat meer informatie over meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis en het aantal geregistreerde gevallen van huiselijk geweld bij de politie.

Cijfers over ouderen

5% van de Utrechtse ouderen is slachtoffer geweest van ouderenmishandeling

Eén op de twintig Utrechtse 65-plussers geeft aan in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van ouderenmishandeling. De vorm van mishandeling die ouderen het vaakst noemen, is psychisch geweld thuis. 4% van de Utrechtse ouderen geeft dit aan. Voor de andere vormen van ouderenmishandeling geldt dat 1% van de 65-plussers daar slachtoffer van is geweest in de afgelopen twaalf maanden.

In de Gezondheidspeiling is aan zelfstandig wonende ouderen in Utrecht gevraagd naar ervaringen met ouderenmishandeling thuis. Naar de volgende vormen van ouderenmishandeling is gevraagd: psychisch geweld, lichamelijk geweld, verwaarloosd in verzorging, financieel benadeeld, beperkt in vrijheid en ongewenst seksueel benaderd. Vermoedelijk is er hierbij sprake van onderrapportage. Het werkelijke percentage ouderenmishandeling in Utrecht zal hoger zijn.

Ouderen met een hbo- of wo opleiding hebben vaker te maken met ouderenmishandeling

8% van de Utrechtse ouderen met een hbo- of wo opleiding geeft aan in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van ouderenmishandeling. Dit is hoger dan gemiddeld in Utrecht. Ook ouderen tussen de 65 en 79 jaar zijn vaker slachtoffer van ouderenmishandeling, namelijk 6%. Bij de 80-plussers is dat 3%.

Bronnen

 • Gemeente Utrecht (2023). Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen.