Image
Wijk Binnenstad

Binnenstad

Utrecht in Cijfers

Utrecht in Cijfers toont hoe het feitelijk gaat met Utrecht en haar inwoners. Door hieronder te klikken op een thema komt u in een overzichtelijk dashboard met de belangrijkste cijfers over de stad. U kunt hier ook een wijk of buurt selecteren. In de databank vindt u meer cijfers en kunt u zelf tabellen en grafieken maken.

Naar Utrecht in Cijfers

Image
Wijk Binnenstad

Image
Wijk Binnenstad, bestaande uit subwijken Binnenstad winkelgebied en Binnenstad woongebied.

Wijkdata Wijkdoen

Wijk data wijk doen is een werkwijze waarin we op basis van bestaande data en kennis (Wijkdata) samen met gezondheidsprofessionals werken aan gezondheidsopgaven in de wijk (Wijkdoen).

Download Wijkdata Wijkdoen

Wijkgezondheidsprofiel

Dit wijkgezondheidsprofiel geeft een overzicht over de gezondheid van volwassenen en ouderen in Binnenstad en in de subwijken Binnenstad city- en winkelgebied en Binnenstad woongebied. De belangrijkste verschillen voor deze wijk ten opzichte van het Utrechtse gemiddelde worden hier benoemd. Voor vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Download Wijkgezondheidsprofiel

Percentage inwoners naar leeftijd

Infogram URL

Image
Straat in Binnenstad Utrecht

Onderzoek impact corona

In het Geck op U project zijn de gezondheidseffecten van de coronapandemie en -maatregelen voor kwetsbare groepen onderzocht in wijken Binnenstad en Overvecht. Ook is samen met bewoners gezocht naar oplossingsstrategieën.
Download Presentatie Geck op U