Image
Wijk Overvecht

Overvecht

Utrecht in Cijfers

Utrecht in Cijfers toont hoe het feitelijk gaat met Utrecht en haar inwoners. Door hieronder te klikken op een thema komt u in een overzichtelijk dashboard met de belangrijkste cijfers over de stad. U kunt hier ook een wijk of buurt selecteren. In de databank vindt u meer cijfers en kunt u zelf tabellen en grafieken maken.

Naar Utrecht in Cijfers

Image
Wijk Overvecht

Image
Wijk Overvecht, bestaande uit subwijken Taagdreef, Wolgadreef, Zamenhofdreef, Neckardreef, Vechtzoom, Klopvaart en Zambesidreef, Tigrisdreef.

Wijkdata Wijkdoen

Wijk data wijk doen is een werkwijze waarin we op basis van bestaande data en kennis (Wijkdata) samen met gezondheidsprofessionals werken aan gezondheidsopgaven in de wijk (Wijkdoen).

Download Wijkdata Wijkdoen

Onderzoek impact corona

In het Geck op U project zijn de gezondheidseffecten van de coronapandemie en -maatregelen voor kwetsbare groepen onderzocht in wijken Binnenstad en Overvecht. Ook is samen met bewoners gezocht naar oplossingsstrategieën.
Download Presentatie Geck op U

Image
Wijk Overvecht