Image
vredenburg-fiets-lopen

Discriminatie

Samenvatting

Kinderen

 • Bijna drie op de tien Utrechtse kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond ervaren discriminatie
 • Kinderen ervaren het vaakst discriminatie vanwege hun huidskleur of afkomst
 • Kinderen ervaren vooral discriminatie op straat en op school
 • Kinderen uit Overvecht ervaren vaker discriminatie

Jongeren

 • Een derde van de jongeren met een niet-westerse achtergrond voelt zich gediscrimineerd
 • 33% van de jongeren denkt dat LHBTI leerlingen hier eerlijk over kunnen vertellen op school
 • 73% van de jongeren ziet homoseksualiteit als normaal

Jongvolwassenen

 • De helft van de jongvolwassenen met een migratieachtergrond heeft discriminatie ervaren
 • 59% van de Utrechtse mbo-studenten ervaren wel eens discriminatie
 • De kans van Utrechtse mbo-studenten op een stage wordt beïnvloed door hun naam, geloof en geslacht
 • Bijna een kwart van de mbo-studenten ervaart of vermoedt discriminatie bij het zoeken van een stage

Volwassenen

 • Ruim een derde van de Utrechters met een migratieachtergrond ervaart discriminatie
 • Utrechters ervaren het vaakst discriminatie vanwege hun huidskleur of afkomst
 • Utrechters ervaren het vaakst discriminatie op straat
 • Volwassenen uit Overvecht ervaren vaker discriminatie

Ouderen

 • Ongeveer een kwart van de Utrechtse ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond ervaart discriminatie
Wat houdt het in?

Discriminatie heeft negatieve invloed op gezondheid

Discriminatie houdt in dat mensen ongelijk behandeld worden vanwege bijvoorbeeld hun godsdienst, hun huidskleur of afkomst of hun seksuele geaardheid. Discriminatie kan een negatieve invloed op de gezondheid hebben. Zo leidt discrimintatie mogelijk tot stress, negatieve gevoelens of depressies.

Cijfers over kinderen

Bijna drie op de tien Utrechtse kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond ervaren discriminatie

28% van de 10- t/m 12-jarigen met een overige niet-westerse migratieachtergrond ervaart wel eens discriminatie, bijvoorbeeld vanwege hun huidskleur, afkomst of geloof. Gemiddeld ervaart 14% van de kinderen uit groep zeven en acht van het basisonderwijs wel eens discriminatie. Kinderen met een Marokkaanse migratieachtergrond, kinderen uit een eenoudergezin en kinderen uit een gezin met een lage welvaart maken ook vaker dan gemiddeld discriminatie mee.

Image
28% van de Utrechtse kinderen met een overig niet-westerse achtergrond voelt zich gediscrimineerd. Gemiddeld is dit 14%.

Kinderen ervaren het vaakst discriminatie vanwege hun huidskleur of afkomst

37% van de kinderen die wel eens worden gediscrimineerd, geeft aan dat dit komt door hun huidskleur of afkomst. Bij kinderen met een overige niet-westerse migratieachtergrond is dit hoger, namelijk 63%. Een kwart van de kinderen die wel eens discriminatie meemaakt, ervaart discriminatie vanwege hun geloof. Met name kinderen met een Marokkaanse migratieachtergrond geven dit aan, namelijk 48%.

Image
Van de kinderen die wel eens discriminatie meemaken, geeft 37% aan dat zij gediscrimineerd worden vanwege hun huidskleur of afkomst.

Kinderen konden zelf een antwoord invullen om andere redenen van discriminatie aan te geven. Zij noemen bijvoorbeeld discriminatie vanwege hun uiterlijk, omdat ze een hoofddoek dragen of omdat ze beperkingen ervaren in lezen, schrijven en praten zoals dyslexie en stotteren.

Kinderen ervaren vooral discriminatie op straat en op school

De meeste kinderen die wel eens discriminatie ervaren, geven aan dat dit buiten op straat gebeurt. Dit wordt gevolgd door discriminatie op school en tijdens het spelen.

Image
Buiten op straat 41%. Op school 38%. Bij het spelen (buiten of bij vrienden) 22%. Op sociale media 16%

Kinderen uit Overvecht ervaren vaker discriminatie

Kinderen die wonen in Overvecht geven vaker dan gemiddeld aan dat ze wel eens gediscrimineerd worden. In de wijk Zuid geven vooral kinderen uit de subwijk Nieuw Hoograven-Bokkenbuurt aan dat zij wel eens discriminatie hebben meegemaakt, namelijk 26%.

Image
23% van de kinderen in Overvecht ervaart discriminatie. In Noordoost is dit 8% en Oost 7%.

Jeugdmonitor Utrecht in coronatijd

De Jeugdmonitor is in Utrecht uitgevoerd van oktober tot en met begin december 2021 onder kinderen van groep zeven en acht van het basisonderwijs. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland steeg sterk in de loop van oktober. Op het moment van dataverzameling golden daardoor verschillende coronamaatregelen, die in november en december steeds verder werden aangescherpt. Nederland stevende weer af op een lockdown. Dit alles heeft de resultaten van de Jeugdmonitor beïnvloed. Op de pagina over het coronavirus staat een overzicht van de maatregelen die tijdens dit onderzoek golden.

Cijfers over jongeren

Een derde van de jongeren met een niet-westerse achtergrond voelt zich gediscrimineerd

34% van de jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond uit klas twee en vier van het voortgezet onderwijs voelde zich in het afgelopen jaar gediscrimineerd. Dit is 10% bij jongeren zonder migratieachtergrond. Gemiddeld voelt 18% van de jongeren in Utrecht zich wel eens gediscrimineerd. Vmbo-leerlingen voelen zich vaker gediscrimineerd dan gemiddeld.

Image
Van de jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond voelt 34% zich gediscrimineerd in het afgelopen jaar. Bij jongeren met een westerse migratieachtergrond is dit 22% en 10% bij jongeren zonder migratieachtergrond.

33% van de jongeren denkt dat LHBTI leerlingen hier eerlijk over kunnen vertellen op school Een derde van de jongeren uit klas twee en vier is van mening dat een leerling die LHBTI is dit eerlijk kan vertellen tegen iedereen op school. Jongeren uit klas vier, meisjes, jongeren zonder migratieachtergrond en leerlingen op het havo of vwo denken dit vaker dan gemiddeld.

Image
21% van de jongeren op het vmbo, 37% op de havo en 44% op het vwo denkt dat LHBTI leerlingen hier eerlijk over kunnen vertellen op school.

73% van de jongeren ziet homoseksualiteit als normaal

Driekwart van de Utrechtse jongeren ziet homoseksualiteit als normaal. Dit is 63% voor jongens en 83% voor meisjes. Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond en vmbo-leerlingen zien homoseksualiteit minder vaak als normaal.

Jongeren uit Overvecht, Noordwest en Zuidwest zien homoseksualiteit minder vaak als normaal

Image
56% van de jongeren uit Zuidwest, 61% uit Overvecht en 67% uit Noordwest zien homoseksualiteit minder vaak als 'normaal'.

 

Cijfers over jongvolwassenen

De helft van de jongvolwassenen met een migratieachtergrond heeft discriminatie ervaren

50% van de Utrechtse jongvolwassenen (16-25 jaar) met een migratieachtergrond geeft aan dat zij in de afgelopen twaalf maanden discriminatie hebben ervaren. Bij jongvolwassenen zonder migratieachtergrond is dit 24%. Gemiddeld geeft 29% van de Utrechtse jongvolwassenen aan dat ze gediscrimineerd ervaren. Jongvolwassenen uit Overvecht geven dit vaker dan gemiddeld aan.

Image
Jongvolwassenen uit Overvecht geven vaker dan gemiddeld aan dat ze discriminatie ervaren.

59% van de Utrechtse mbo-studenten ervaren wel eens discriminatie

Bijna zes op de tien mbo-studenten in Utrecht geeft aan wel eens discriminatie te hebben ervaren. Een derde van de mbo-studenten geeft als reden hiervoor hun opleidingsniveau en drie op de tien mbo-studenten noemen hun herkomst. Vooral mbo-studenten met een migratieachtergrond geven aan dat ze discriminatie vanwege hun herkomst ervaren, namelijk 57%. Ruim een kwart van de mbo-studenten ervaart discriminatie vanwege hun geslacht. Meisjes geven dit vaker aan dan jongens. 22% van de mbo-studenten ervaart discriminatie vanwege hoeveel geld hun gezin heeft. Dit is 27% bij jongeren uit een eenoudergezin.

Redenen van discriminatie

Image
34% van mbo-studenten ervaart discriminatie vanwege het opleidingsniveau, 30% vanwege herkomst en 26% vanwege geslacht.

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen en mbo-onderzoek

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is voor het eerst in Utrecht uitgevoerd van maart tot en met juni 2021. Jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar zijn via sociale media en hun eigen netwerk benaderd om de vragenlijst in te vullen. Ongeveer 1.900 Utrechtse jongvolwassenen deden mee. Het onderzoek is uitgevoerd in coronatijd, tijdens en kort na de tweede lockdown.

Het mbo-onderzoek is uitgevoerd in het kader van het YOUth Got Talent - Dynamics of Youth project van de Universiteit Utrecht onder studenten van drie mbo-scholen in Utrecht: het Grafisch Lyceum, Nimeto en ROC Midden-Nederland. Ongeveer 1.200 mbo-studenten vulden in het najaar van 2019 de eerste vragenlijst in tijdens een lesuur op school. In het voorjaar van 2020 namen ruim 600 van deze studenten opnieuw deel aan het onderzoek. In het najaar van 2020 vulden studenten van het Grafisch Lyceum en Nimeto nog een keer vragenlijsten in. In totaal hebben 400 studenten op alle meetmomenten de vragenlijst ingevuld. De tweede meting van dit onderzoek is dus uitgevoerd tijdens de eerste lockdown en de derde meting tijdens de tweede lockdown. Het onderwijs vond in de periodes van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen en het Mbo-onderzoek deels of zelfs volledig thuis plaats. Ook waren er tal van beperkingen voor het dagelijkse en sociale leven. Daarom kunnen de resultaten niet losgezien worden van de onderzoeksperiode.

Zie de pagina coronavirus voor meer gezondheidsinformatie.

De kans van Utrechtse mbo-studenten op een stage wordt beïnvloed door hun naam, geloof en geslacht

Utrechtse mbo-studenten met een naam die mogelijk verwijst naar een migratieachtergrond hebben minder kans op een stageplek in de ICT, bouw en techniek en zakelijke dienstverlening dan studenten met dezelfde opleiding, stage- en werkervaring die op basis van hun naam geen migratieachtergrond lijken te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker instituut, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht. Daarnaast hebben mbo-studenten met een islamitisch geloof een kleinere kans op een stageplek in de ICT. In de sector zorg en welzijn hebben zij juist een grotere kans op een stageplek. Vrouwelijke mbo-studenten hebben een grotere kans op een stageplek dan mannelijke mbo-studenten met dezelfde kenmerken, vooral in de sector bouw en techniek.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van de gemeente Utrecht onderzoek gedaan naar discriminatie op de Utrechtse mbo-stagemarkt. Om discriminatie vanwege geslacht, migratieachtergrond en geloof in beeld te brengen, zijn 577 sollicitaties verstuurd in reactie op 288 vacatures. Ook hebben ruim 600 Utrechtse mbo-studenten een vragenlijst ingevuld en zijn 16 mbo-studenten geïnterviewd.

Bijna een kwart van de mbo-studenten ervaart of vermoedt discriminatie bij het zoeken van een stage

24% van de Utrechtse mbo-studenten ervaart zelf wel eens discriminatie bij het zoeken van een stage of heeft hiervan een vermoeden. Eén op de acht Utrechtse mbo-studenten ervaart discriminatie tijdens de stage. Dit is vooral discriminatie vanwege migratieachtergrond, maar ook vanwege opleidingsniveau, uiterlijk, geloof of huidskleur. Ervaren discriminatie kan bij studenten leiden tot slechter welbevinden, eenzaamheid, studievertraging en minder vertrouwen in het vinden van een baan.

Cijfers over volwassenen

Ruim een derde van de Utrechters met een migratieachtergrond ervaart discriminatie

35% van de Utrechtse volwassenen (18-64 jaar) met een niet-westerse migratieachtergrond heeft discriminatie ervaren in de afgelopen twaalf maanden. Gemiddeld in Utrecht is dit 19%. Utrechters met basisonderwijs of vmbo, Utrechters met een havo, vwo of een mbo-opleiding en 18- t/m 39-jarigen ervaren ook vaker dan gemiddeld discriminatie.

Discriminatie naar migratieachtergrond:

Image
35% van de Utrechtse volwassenen met een niet-westerse migratieachtergrond heeft discriminatie ervaren in de afgelopen twaalf maanden.

Utrechters ervaren het vaakst discriminatie vanwege hun huidskleur of afkomst

Eén op de tien Utrechtse volwassenen ervaart discriminatie vanwege hun huidskleur, etniciteit of afkomst. Bij Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond is dit hoger, namelijk 29%. Eén op de twintig Utrechtse volwassenen ervaart discriminatie vanwege hun geslacht. Vrouwen geven dit vaker aan dan mannen.

Redenen van discriminatie:

Image
Utrechtse volwassenen ervaren het vaakst discriminatie vanwege hun huidskleur, etniciteit of afkomst.

Utrechters ervaren het vaakst discriminatie op straat

9% van de Utrechtse volwassenen ervaart discriminatie op straat. Dit wordt gevolgd door discriminatie tijdens werk, stage of een sollicitatie.

Locatie van discriminatie:

Image
Utrechtse volwassenen ervaren het vaakst discriminatie op straat.

Volwassenen uit Overvecht ervaren vaker discriminatie

Utrechters die in Overvecht wonen, hebben vaker discriminatie ervaren dan gemiddeld in Utrecht. Utrechters die wonen in de wijken Noordoost en Oost ervaren minder vaak discriminatie.

Image
Volwassenen uit Overvecht ervaren vaker discriminatie

Op de Utrecht Monitor staat meer informatie over het aantal geregistreerde meldingen van discriminatie bij Art. 1 Midden Nederland, het expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken.

Bijna een derde van de Utrechters in een kwetsbare situatie ervaart discriminatie

Uit een peiling van panel Meetellen in Utrecht blijkt dat 31% van de panelleden in de afgelopen 12 maanden discriminatie heeft ervaren. Panelleden ervaren het vaakst discriminatie vanwege hun psychische aandoening, gevolgd door discriminatie vanwege huidskleur of afkomst en leeftijd.

Cijfers over ouderen

Ongeveer een kwart van de Utrechtse ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond ervaart discriminatie

24% van de Utrechtse 65-plussers met een niet-westerse migratieachtergrond heeft in de afgelopen 12 maanden discriminatie ervaren. Gemiddeld in Utrecht ervaart 9% van de ouderen (wel eens) discriminatie. Utrechtse ouderen die in Overvecht of Zuidwest wonen ervaren vaker discriminatie dan gemiddeld in Utrecht.

Image
Utrechtse ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond ervaren vaker discriminatie.